Henkinen kehitys 4/2012


Pääkirjoitus: Koulumielellä
Unet - lahja Luojalta
Hannu ja henkisyyden hyökyaallot
Sielunsopimukset - tie syvempään itsetuntemukseen
Transsikoulutuksen suosio kasvaa
Tervetuloa mukaan
Kurssiuutisia
Kevätkauden 2013 ohjelmat