Spiritualistisen filosofian kurssit

Helsinki

PERUTTU

SPIRITUALISTISEN FILOSOFIAN PERUSKURSSI ja SPIRITUALISTISEN FILOSOFIAN SYVENTÄVÄKURSSI Sunnuntaina 2.10.2022. Ohjaaja: Tea Holm.


SF-peruskurssi sunnuntaina 2.10.2022 klo 12.00 - 13.30.

Spiritualistinen maailmankatsomus perustuu kaikkialla maailmassa seitsemään periaatteeseen, jotka saatiin henkimaailmasta 1860-luvulla. Periaatteet ovat edelleen ajankohtaisia, vaikka niiden sisältö voi painottua eri aikoina eri tavalla. Kurssilla pohditaan mm. Jumalan olemusta, tasa-arvoa, sielun kehitystä, yhteyttä henkimaailmaan ja henkilökohtaisen vastuun merkitystä. Koska kyse on filosofiasta, kurssilla paneudutaan keskustelujen ja harjoitusten avulla omaan ajatteluun eikä tarjota valmiita opinkappaleita.

Osallistumismaksu 10 €. Kurssihinnassa on huomioitu seuran koulutusrahastotuki (normaalihinta 30 €).

Ilmoittautuminen päivystysaikana puh. 044 770 0695 (älä jätä viestiä) tai hesaspiri@gmail.com Ilmoita nimesi, puhelinnumerosi ja kurssin nimi. Ilmoittautuminen ja maksu 20.9.2022 mennessä. Kurssi toteutuu kun osallistujia tulee tarpeellinen määrä. PERUTTU

SF-Syventäväkurssi sunnuntaina 2.10.2022 klo 14.00 - 15.30. Ohjaaja: Tea Holm.


Spiritualistisen filosofian syventävä kurssi perustuu Spiritualists `National Unionin (SNU) filosofian kurssiin "Spiritualismin World Religions" sekä maailmanuskontoja käsittelevään kirjallisuuteen. Kurssilla käsitellään maailmanuskontoja ja uushenkisyyttä sekä keskustellaan niiden ja spiritualismin välisestä suhteesta.

Osallistumismaksu 10 €. Kurssihinnassa on huomioitu seuran koulutusrahastotuki (normaalihinta 30 €).

Ilmoittautuminen päivystysaikana puh. 044 770 0695 (älä jätä viestiä) tai hesaspiri@gmail.com Ilmoita nimesi, puhelinnumerosi ja kurssin nimi. Ilmoittautuminen ja maksu 20.9.2022 mennessä. Kurssi toteutuu kun osallistujia tulee tarpeellinen määrä.