Spiritualistisen filosofian kurssit

Kurssit kevät 2022

Helsinki

SPIRITUALISTISEN FILOSOFIAN PERUSKURSSI ja SPIRITUALISTISEN FILOSOFIAN SYVENTÄVÄKURSSI Helsingissä 22.5.2022


Ohjaaja Tea Holm.


SF-peruskurssi on sunnuntaina 22.5. klo 12.00 - 13.30.

Spiritualistinen maailmankatsomus perustuu kaikkialla maailmassa seitsemään periaatteeseen, jotka saatiin henkimaailmasta 1860-luvulla. Periaatteet ovat edelleen ajankohtaisia, vaikka niiden sisältö voi painottua eri aikoina eri tavalla. Kurssilla pohditaan mm. Jumalan olemusta, tasa-arvoa, sielun kehitystä, yhteyttä henkimaailmaan ja henkilökohtaisen vastuun merkitystä. Koska kyse on filosofiasta, kurssilla paneudutaan keskustelujen ja harjoitusten avulla omaan ajatteluun eikä tarjota valmiita opinkappaleita.


Osallistumismaksu 10 €. Kurssihinnassa on huomioitu seuran koulutusrahastotuki (normaalihinta 30 €).

Ilmoittautuminen päivystysaikana puh. 044 770 0695 (älä jätä viestiä) tai hesaspiri@gmail.com Ilmoita nimesi, puhelinnumerosi ja kurssin nimi. Ilmoittautuminen ja maksu ke 16.5.2022 mennessä. Kurssi toteutuu kun osallistujia tulee tarpeellinen määrä.


Ohjaaja Tea Holm.SF-Syventäväkurssi on sunnuntaina 22.5.22 klo 14.00 - 15.30.

Spiritualistisen filosofian syventävä kurssi perustuu Spiritualists `National Unionin (SNU) filosofian kurssiin "Spiritualism in World Religions" sekä maailmanuskontoja käsittelevään kirjallisuuteen. Kurssilla käsitellään maailmanuskontoja ja uushenkisyyttä sekä keskustellaan niiden ja spiritualismin välisestä suhteesta.


Osallistumismaksu 10 €. Kurssihinnassa on huomioitu seuran koulutusrahastotuki (normaalihinta 30 €).

Ilmoittautuminen päivystysaikana puh. 044 770 0695 (älä jätä viestiä) tai hesaspiri@gmail.com Ilmoita nimesi, puhelinnumerosi ja kurssin nimi. Ilmoittautuminen ja maksu ke 16.5.2022 mennessä. Kurssi toteutuu kun osallistujia tulee tarpeellinen määrä.