Aurajokilaakson Henkinen Kasvu ry, Turku

Yhdistyksen tilaisuudet: Konepäällystöyhdistyksen tilat, Puutarhakatu 7 A, 20100 Turku

Puheenjohtaja Ritva Lippo

Johtokunta 2017

Puheenjohtaja ja kurssivastaava Ritva Lippo, p. 040 544 3333, ritva.lippo@jippii.fi
Varapuheenjohtaja Seija Sillanpää p. 040 769 0880
Sihteeri Jenni Laine
Rahastonhoitaja Merena Gronholm
Jäsenasiat Pirjo Hannula p. 040 755 9249
Tiedottaja Leena Ekman
Varajäsen Tanja Lunden