Aurajokilaakson Henkinen Kasvu ry, Turku

Yhdistyksen tilaisuudet: Konepäällystöyhdistyksen tilat, Puutarhakatu 7 A, 20100 Turku

Johtokunta 2020

Puheenjohtaja/ kurssivastaava Ritva Lippo puh 040 544 3333 email ritva.lippo@jippii.fi

Varapuheenjohtaja / lehtiasiatTaina Riihioja

Sihteeri Leena Ekman

Rahastonhoitaja / kirjanpito Pia af Ursin.

Jäsen asiat Sari Lahtinen email: sarlahtinen@gmail.com

Tarjoilu Hilppa Jokinen

Varajäsen Tanja Lunden