Lahden Seudun Henkinen Kasvu ry

Ohjelma kevät 2017

Katso Lahden seudun henkinen kasvu ry:n ohjelma kokonaisuudessaan seuran omalta kotisivulta www.tahtisali.fi/Tahtisaliohjelma/

HENKISEN TIETOUDEN KURSSI LAHDESSA HELMIKUUSSA 2017
Kaikille avoin kurssi alkaa lauantaina 4.2.2017. klo 10 -17. Muut kurssipäivät ovat la 19.2., su 12.3. ja la 1.4. Kurssin kesto on 28 h. Ohjaajina kurssilla vuorottelevat Jaana Järvenpää, Erja Piironen ja Riitta Korhonen siten, että kullakin kerralla paikalla on kaksi ohjaa.

Henkisen tietouden kurssilla tutustutaan spiritualismin keskeisiin käsitteisiin. Opiskelun osa-alueina ovat mm. spiritualismin perusteet ja historia, henkisyys arjessa, meditaatio, chakrat ja energiakehot, ihmisen henkinen ja fyysinen taso, itsetuntemus, henkiparannus, psyykkinen ja mediaalinen työskentely sekä piirityöskentely. Opiskelun ja hedelmällisten keskustelujen ohella teemme monipuolisia harjoituksia.
Kurssiin sitoutuminen on tärkeää. Henkisen tietouden kurssin suorittaminen tarjoaa Spiritualististen seurojen jäsenille mahdollisuuden hakeutua lisäopintoihin Mediaaliselle perus- ja jatkokursseille, Henkiparannuskursseille ja Spiritualistisen filosofian kursseille. Kurssi toteutuu, mikäli osallistujia on riittävä määrä. Kurssin suorittamisesta annetaan osallistumistodistus.

Osallistumismaksu on jäseniltä 160 €/ei jäseniltä 200 €. Maksuun sisältyy kurssilla tarvittava materiaali sekä kahvi/tee. Sitovat ilmoittautumiset 23.1.2017 mennessä Riitta Korhoselle. Ilmoittautuminen/lisätiedot ensisijaisesti sähköpostilla hiekkakello@gmail.com tai puhelimitse puh. 040 752 9294.

MEDIAALINEN PERUSKURSSI LAHDESSA 2017- 2018
Kurssi alkaa lauantaina 26.8.2017 (klo 9.30 - 17.30). Seuraavat kurssipäivät ovat 23.9., 21.10., 18.11., ja 9.12.2017. Kevään 2018 kurssipäivät ilmoitetaan syksyllä. Kurssin pituus on 80 tuntia.
Kurssin tavoitteena on mediaalisuuden tunnistaminen ja kehittäminen, itsetuntemuksen lisääminen, omiin henkisiin lahjoihin tutustuminen ja niiden kehittäminen. Voit hakeutua kurssille, mikäli olet suorittanut Henkisen tietouden kurssin ja olet jonkun spiritualistisen seuran jäsen. Lisätietoja kurssista saat ohjaajilta Riitta Tissarilta puh. 044 5758 005 ja Unna Nuutiselta puh.050 4349036.

Kurssille hakeudutaan hakulomakkeella, jonka voit tulostaa tästä tai pyytää Riitta Korhoselta puh. 040 752 9294 (hiekkakello@gmail.com). Hakemus tulee palauttaa 5.5.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen unna.nuutinen@gmail.com tai postitse osoitteella: Unna Nuutinen, Eeronkatu 5 as 8, 15900 Lahti (kuoreen merkintä "hakemus" ).

Kurssin vastaavina ohjaajina toimivat Riitta Tissari ja Unna Nuutinen. Vierailevat ohjaajat ovat mahdollisia. Osallistumismaksu on 80 €/pv. Kurssimaksu maksetaan aina ennen kurssipäivää. Hintaan sisältyy ohjaus (kaksi ohjaajaa läsnä jokaisella kerralla), opetus-materiaali sekä kahvi/tee. Kurssipäivä maksetaan, vaikka olisit estynyt osallistumasta johonkin kurssipäivään.

Kurssi toteutuu, mikäli pääsyvaatimukset täyttäviä hyväksyttyjä hakijoita on riittävästi (12 - 16). Ohjaajat suorittavat opiskelijavalinnat.  Kutsu kurssille sekä aikataulu ja muu tarvittava tieto ilmoitetaan kirjallisesti 19.5.2017 mennessä.