Henkiparannus

Henkiparannuksella tarkoitetaan parannusmuotoa, jossa käytetään henkisistä lähteistä tulevia voimia ja energioita, joita kanavoidaan parantajan kautta parannettavalle. Parannustapahtumassa on kolme osapuolta: parannusopas, parantaja (parannusmeedio) ja parannettava. Henkiparannuksen muodot ovat kontaktiparannus, rukousparannus ja kaukoparannus.

Kontaktiparannuksessa sekä parantaja että parannettava ovat samassa paikassa samanaikaisesti läsnä. Kaukoparannuksessa parannettava ei ole fyysisesti läsnä, vaan parantavat värähtelyt siirretään häneen ajatuksen tai rukouksen kautta. Ennen parannushetken alkua parantaja hiljentyy, virittyy ja pyytää saada toimia parantavien energioiden kanavana hyvän henkimaailman käytettävänä.

Kontaktiparannus on yksinkertainen, aito ja hiljainen tapahtuma. Parantaja koskettaa käsillään hoidettavaa vain alussa ja lopussa, usein kevyesti koskettaen parannettavan olkapäitä tai pitäen parannettavan käsiä omissaan. Muutoin parantajan kädet liikkuvat eri puolella parannettavan kehoa koskematta ja tarpeen mukaan pysähtyen johonkin kohtaan.

Parantaja on parannushetken ajan mahdollisimman passiivisena ja antaa parannusoppaan tehdä työnsä. Henkiparantaja ei paranna, vaan hän sallii energian kulkea kauttaan. Parannettavalla on vastuu itsestään, tunteistaan ja kehostaan, ja siten myös siitä miten parantavan energian ottaa käyttöönsä.

Henkiparannushoitoja antavat spiritualistisen elämänkatsomuksen omaksuneet yhdistyksen jäsenet ovat harjoitelleet parantamista spiritualististen yhdistysten järjestämillä kursseilla kokeneiden opettajien johdolla.

Eri puolella Suomea toimivissa spiritualistisissa yhdistyksissä järjestetään avoimia henkiparannustilaisuuksia, joihin voivat osallistua yhdistyksen jäsenten lisäksi myös muut. Parannustilaisuuksissa ei tarvitse kertoa sairauksistaan, väsymyksestään, tunne-elämänsä solmuistaan tai vaikeista ihmissuhteistaan.

Lisätietoa aiheesta:

Brennan, Barbara Ann: Light Emerging, 1993.

Brennan, Barbara Ann: Hands of Light, 1988.

Edwards, Harry: Henkiparantaminen eli healing, 1974.

Edwards, Harry: Henkiparantamisen eli healingin opas, 1977.

Edgar Caycen A.R.E. http://www.edgarcayce.org

Harry Edwards healingsanctuary http://www.harryedwardshealingsanctuary.org.uk