Henkiparannus

Henkiparannuksella tarkoitetaan parannusmuotoa, jossa käytetään henkisistä lähteistä tulevia voimia ja energioita, joita kanavoidaan henkiparantajan kautta parannettavalle. Parannustapahtumassa on kolme osapuolta: parannusopas, henkiparantaja ja parannettava. Henkiparannuksen muodot ovat kontaktiparannus, rukousparannus ja kaukoparannus. Kaikissa parannusmuodoissa parannusopas ohjaa parantavan energian henkiparantajan kautta parannettavaan. Kontaktiparannuksessa sekä henkiparantaja että parannettava ovat samassa paikassa samanaikaisesti läsnä. Kaukoparannuksessa parannettava ei ole fyysisesti läsnä.

Henkiparantaja valmistautuu parannussessioon hiljentymällä ja rukoilemalla (joka antaa parannushetkelle suojauksen) ja virittäytymällä. Virittäytymisessä tietoinen mieli irrottautuu fyysisestä ympäristöstä ja passivoituu. Tietoisuus suuntautuu korkeammille henkisille tasoille, laajenee kontaktin saamiseksi ja tulee hengen suurten ja äärettömien voimavarojen vastaanottajaksi.

Kaukoparannuksessa parannusenergia siirtyy parannettavaan ajatuksen tai rukouksen kautta. Kaukoparannus on yhtä tehokasta kuin kontaktiparannus. Sillä ei ole mitään merkitystä onko parannettava pyytänyt parannusta itse tai onko toinen tehnyt parannuspyynnön.

Kontaktiparannuksen aloitusvaiheessa henkiparantaja virittäytyy parannettavaan, kevyesti koskettaen parannettavan olkapäitä tai pitäen parannettavan käsiä omissaan. Henkiparantajan yhteys parannettavaan tulee olla hiljainen, rauhallinen, henkisesti kohottava, joka saa aikaan ystävyyden, onnellisuuden ja hyvän olon tunteen. Parannushetkessä esim. henkiparantajan kädet liikkuvat eri puolilla parannettavan kehoa koskematta ja tarpeen mukaan pysähtyen johonkin kohtaan. Parannustapoja on erilaisia, se on kuitenkin kaikilla henkiparantajilla sama, olla puhdas kanava. Henkiparannuksen välittäminen on hyvin yksinkertainen toimenpide ja se tulisi tehdä tarpeetonta huomiota herättämättä ja sallia parannusoppaan tehdä työnsä. Parannushetki lopetetaan samoin kuin aloitusvaihe, laskemalla kädet kevyesti parannettavan olkapäille tai pitämällä häntä kevyesti käsistä. Henkiparantaja ei paranna, vaan hän sallii energian kulkea kauttaan. Parannettavalla on vastuu itsestään ja myös siitä miten parantavan energian ottaa käyttöönsä.

Henkiparannushoitoja antavat spiritualistisen elämänkatsomuksen omaksuneet yhdistyksen jäsenet, jotka ovat harjoitelleet henkiparannusta spiritualististen yhdistysten järjestämillä henkiparannuskursseilla.

Eri puolella Suomea toimivissa spiritualistisissa yhdistyksissä järjestetään henkiparannus-tilaisuuksia, hoidettaviksi ovat tervetulleita kaikki apua tarvitsevat.

Lisätietoa aiheesta:

Brennan, Barbara Ann: Light Emerging, 1993

Brennan, Barbara Ann: Hands of Light, 1988

Edwars, Harry: Henkiparantaminen eli healing, 1974

Edwars, Harry: Henkiparantaminen eli healingin opas, 1977

Edgar Caycen A.R.E. http://www.edgarcayce.org

Harry Edwards healingsanctuary http://www.harryedwardshealingsanctuary.org.uk