Henkinen Kehitys -lehti

Lehden postiosoite:

Henkinen kehitys -lehti,
Toimitus Suomen Spiritualistinen Seura ry Karjalankatu 2 A, 2. krs. 00520 Helsinki
                          

Toimituksen sähköpostissa vastataan vain lehteä koskeviin asioihin.