Toiminnan tarkoitus

Spiritualismin ytimenä on hahmottaa ihminen fyysisen muodon ottaneena ikuisena ja jatkuvasti kehittyvänä henkiolentona. Toiminnassa tarjotaan aineksia oman henkisyyden oivaltamiseen ja henkiseen kasvuun arkielämässä.

Toimintamuodoissa korostuvat tietoa tarjoavien alustusten lisäksi meediotilaisuudet ja henkiparannus. Meediotilaisuuksissa tavoitteena on todistaa elämän jatkumisesta fyysisen kuoleman jälkeen, tuoda lohtua sureville sekä rakkaudellista ja kannustavaa opastusta vaikeissa elämäntilanteissa oleville. Palvelutehtävää täydentää sairauksien lievittäminen henkiparannuksella.

Jäseniä tuetaan johdonmukaisesti etenevin kurssein henkisten lahjojensa löytämisessä ja turvallisessa kehittämisessä.

Spiritualismi ei sido jäseniään dogmeihin eikä aseta esikuvakseen ketään, vaan kunnioittaa yksilön vapautta valita tiensä hyvän ja oikean löytämiseksi. Korkeimpana eettisenä ohjeena pidetään Jeesuksen rakkaudenoppia, lähimmäisenrakkauden epäitsekästä toteuttamista.