Henkiset lahjat

Henkisillä lahjoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä seuraavia asioita:

  • henkiparannus eli healing, kyky välittää parantavaa energiaa
  • selvänäköisyys, selväkuuloisuus ja selvätuntoisuus
  • mediaalisuus eli herkkyys nähdä, kuulla ja tuntea henkisillä aisteilla henkisillä tasoilla olevia olentoja sekä välittää heiltä viestejä
Henkisinä lahjoina voidaan pitää myös arkielämässä tunnettuja kykyjä, esimerkiksi taiteellisuutta, tieteen tekemistä, matemaattista lahjakkuutta tai kädentaitoja. Jokaisella ihmisellä on omat erityiset lahjansa, jotka ilmenevät vaikkapa taitona kuunnella, kykynä myötäelää, puhua tai opettaa.

Yleensä ajatellaan, että henkiset lahjat ovat lahja Jumalalta, jolloin niitä tulee kehittää ja käyttää sen mukaisesti, vastuuntuntoisesti.

Henkiset lahjat on tarkoitettu ihmisten auttamiseksi, elämän vaikeuksien, surun ja murheen helpottamiseksi. Niiden avulla saadaan myös iloa elämään.Henkiset lahjat voivat olla piilossa. Lahja on taito, jota on kehitettävä, jotta sitä voi käyttää. Näin on esimerkiksi mediaalisuuden tai henkiparantamisen ilmentämisessä.