Selvänäkö, selväkuulo, selvätunto

Selvänäköisyys-, selväkuuloisuus- tai selvätuntoisuusaistimuksia käytetään psyykkisellä tasolla työskenneltäessä tiedon saamiseksi ihmisestä ja mediaalisella tasolla toimittaessa henkimaailmasta. Monesti jokin näistä henkisistä havaitsemistavoista on meediolla hallitseva. Näitä aistimuksia voi ilmetä herkillä ihmisillä myös spontaanisti arjessa.

Selvänäköisyys

Selvänäöllä tarkoitetaan kykyä nähdä sisäisellä silmällä tai henkisellä näkökyvyllä.

Meedio näkee mentaalisesti eli ajatusten kautta sekä selvänäköisesti kuvia henkisiltä tasoilta. Kuvat ovat esimerkiksi henkiolentoja tai maisemia, paikkoja, kuvia, symboleja ja värejä.

Selvänäkijänä toimiva psyykikko näkee asioita aurasta aistimalla tai saamalla telepaattisesti tietoa ihmisestä. Satunnaisesti vaikutelmia voi syntyä myös henkiseltä tasolta, joskaan selvänäkijä ei ole meedio.

Selväkuuloisuus

Kyky kuulla puhetta, sanoja, musiikkia tai muita ääniä mentaalisesti.

Selvätuntoisuus tai selvätietäminen

Kyky tietää asioita henkisellä tasolla. Meedio vastaanottaa erilaista tietoa ja vaikutelmia, kokee tunne-, tunto-, maku- tai hajuaistimuksia. Tuntoaistimuksia voidaan kokea myös fyysisessä kehossa.