Materialisoituminen

Materialisaatiomeedion elämänvoiman kautta saadaan aikaan henkien aineellistuminen joko osittain tai kokonaan.

Materialisoituminen kuten kaikki fysikaaliset ilmiöt ovat riippuvaisia ektoplasmasta (kreikk. ectos = ulkopuolella, plasma = muottiin valettu hahmo). Ektoplasma vaihtelee olemukseltaan, koska se on riippuvainen käyttötarkoituksesta ja meedion kyvystä erittää sitä. Se on hyväksyttävässä mielessä ainetta, taipuisaa, ja toimii ikään kuin riippusiltana kahden maailman välillä. Näkymätön kontrolli toisella puolella voi muovata sitä hyvin nopeasti sauvoiksi, jotka siirtävät raskaita esineitä, tai se voi päällystää näkymättömät kädet niin, että ne kykenevät pitämään esimerkiksi kynää kädessä.

Materialisaatiomeedioita on vähän, koska lahjan kehittäminen vaatii vuosien, jopa vuosikymmenien harjaantumista. Koska materialisoitumiseen tarvitaan meedion koko elämänvoima, täytyy meedion oman hengen erota ruumiista. Elämänvoiman määrästä riippuu, voiko henkiolento materialisoida itsensä kokonaan tai vain osittain, esimerkiksi silmänsä, kasvonsa tai kätensä.

Eritetty elämänvoima pysyy elämänvoiman siteen kautta meedion yhteydessä ja palaa hengen ruumiillistumisen päätyttyä takaisin meedion kehoon. Siksi materialisoituminen tapahtuu aina meedion läheisyydessä.