Aurajokilaakson Henkinen Kasvu ry

Tilaisuudet Puutarhakatu 7 A, Konepäällystön huoneisto
(ovisummeri)
Puheenjohtaja Ritva Lippo Puh 040 5443333

OHJELMA syksy 2017

JOULUKUU

13.12. 18.30 Joulujuhla: Meediotilaisuus: Ritva Lippo
Jäsenet ilmaiseksi, muilta15 €.
Ilta jatkuu joulukahvin ja arpajaisten merkeissä.

TERVETULOA!