Aurajokilaakson Henkinen Kasvu ry

Tilaisuudet Puutarhakatu 7 A. Konepäällystön huoneisto. (ovisummeri)

Puheenjohtaja Ritva Lippo Puh 040 544 3333

Yhdistyksen sähköposti: