Toimintamuodot

Käytännössä spiritualistista elämänfilosofiaa toteutetaan tukemalla jäsenistön henkistä kasvua luentojen, meediotilaisuksien ja yksityisistuntojen sekä opintopiirien ja pienryhmätyöskentelyn avulla.

Monilla seuran jäseneksi hakeutuneilla henkilöillä on tietoisuus henkisistä lahjoistaan. Kaikki lahjat tarvitsevat kehittyäkseen oikeanlaista tukea ja ohjausta. Yhdistykset järjestävätkin johdonmukaisesti etenevää koulutusta mediaalisesti herkille henkilöille, jotta he voisivat käyttää lahjaansa kanssaihmisten hyväksi tietoisena niistä eettisistä periaatteista ja suuresta moraalisesta vastuusta, jota tällainen työskentely edellyttää.

Seuran jäsenillä on mahdollisuus osallistua sekä koti- että ulkomaisiin seminaareihin saamaan kokemuksia sekä tapaamaan samanhenkisiä ihmisiä ympäri maata ja maailmaa.

Kotimaassa yhdistykset järjestävät vuorovuosin kolmipäiväisen kesäseminaarin eri puolella Suomea. Seuraava kesäseminaari pidetään kesäkuussa 2025 Helsingissä.

Kaikille kiinnostuneille ovat avoimia meediotilaisuudet, joiden tarkoituksena on todistaa elämän jatkumisesta kuoleman jälkeen ja näin tuoda lohtua rakkaansa menettäneille tai muuten raskaissa elämäntilanteissa kamppaileville. Meediot antavat myös yksityisistuntoja.

Yhdistykset järjestävät lisäksi maksuttomia henkiparannustilaisuuksia. Ne ovat kaikille avoimia. Näissä tilaisuuksissa välitetään jumalallista parantavaa energiaa ihmiskäsien eli henkiparantajien kautta.

Osalla yhdistyksiä on jäsenten käytössä kirjasto. Yhdistykset myös myyvät Suomen Spiritualistisen Seuran kustantamaa kirjallisuutta.

Toiminta nojautuu vapaaehtoisiin yhdistysten jäseniin. Tärkeä tuki on spiritualististen yhdistysten yhteistyö. Kansainvälisiä vaikutteita tuovat yhdistysten jäsenyydet ja henkilöjäsenten osallistuminen kansainvälisten spiritualististen yhdistysten (ISF, NSU) ja kirkkojen toimintaan.