Toimintaa vuodesta 1946

Nykymuotoinen spiritualistinen yhdistys perustettiin ensin Helsinkiin 1946. Helmi Krohnin ystävineen käynnistämän Suomen Spiritualistisen Seuran toiminta laajeni 1970-80 -luvuilla eri puolille Suomea. 1980-luvulta lähtien paikallisosastoista syntyi itsenäisiä yhdistyksiä. Yhdistyksiä on tällä hetkellä yhdeksän.

Yhdistyksillä on edelleen vahva yhteistyö. Tätä osoittaa mm. yhteinen jäsenlehti, vuotuiset kesäseminaarit ja valtakunnallisesti suunniteltu kurssitoiminta.

Yhdistykset järjestävät toimintaa pääsääntöisesti syyskaudella elokuun lopulta joulukuun alkupuolella ja kevätkaudella tammikuun puolivälistä toukokuun puolelle. Kesäisin on yksittäisiä tapahtumia ja valtakunnallinen kesäseminaari.