Julkaisut

Suomen spiritualistien keskeinen toimintamuoto on ollut spiritualismia käsittelevän kirjallisuuden julkaiseminen. Jo ennen Suomen Spiritualistisen Seuran perustamista kirjailija Helmi Krohn käänsi ystäviensä Gerda Rytin ja Ruth Serlachiuksen kanssa alan kirjallisuutta englannista ja pohjoismaisista kielistä suomeksi. Nykyisin kustannustoiminta on vähentynyt, koska monet muut kustantamot julkaisevat alan kirjallisuutta.

Kirjoja voi hankkia Suomen Spiritualistisen Seuran toimistosta Helsingistä (Karjalankatu 2 A II krs) päivystysaikoina. Mikäli kirjat lähetetään postitse, lisätään lähetyksiin postimaksu ja postiennakkomaksu. Kirjatiedustelut puh 044 770 0695 (älä jätä viestiä) tai hesaspiri@gmail.com

Kirjoja on myynnissä tapahtumissa ja lisäksi niitä voi tiedustella myös muilta spiritualistisilta yhdistyksiltä.

Saatavissa olevat Suomen Spiritualistisen Seuran kustantamat julkaisut

Oates, Barry, Hopkins, David ja Austin, Carole: Spiritualistinen filosofia, (suom. Marjut Hjelt), 2010, 89 s., hinta 22 €
Kirjaa ei toistaiseksi ole saatavilla.
Englantilainen meedio Emma Hardinge Britten vastaanotti spiritualismin seitsemän periaatetta henkimaailmasta vuonna 1871. Ne välitti hänelle henkitasolta skotlantilainen sosialisti ja köyhien aineellisten ja henkisten olojen parantaja Robert Owen, joka eli vuosina 1771-1858. Periaatteet otettiin Englannissa toimivan Spiritualistien kansallisen liiton eli SNU:n eettisiksi periaatteiksi vuonna 1901. Ne ovat edelleen spiritualistisen maailmankatsomuksen kulmakivi myös Suomessa.

Spiritualismin filosofia -kirjassa tekijät pohtivat, mitä periaatteet voisivat merkitä oman aikamme spiritualistin elämässä. Mitä tarkoittaa, että Jumala on isämme ja kaikki ihmiset veljiämme? Miten on ymmärrettävä sielun ikuinen kehitys, enkelien tehtävät tai yhteydenpito henkimaailmaan spiritualistisesta näkökulmasta? Miten on suhtauduttava jokaisen henkilökohtaiseen vastuuseen tai tekojamme seuraavaan hyvitykseen tai rangaistukseen?

Koska tekijät tietävät, että ihmisten kehittyessä ja ymmärryksen kasvaessa asiat on mahdollista nähdä toisin, he eivät tarjoa kirjaa lopullisena totuutena, vaan keskustelun virittäjänä ja inspiroijana.
Roberts, Ursula: Ramadahnin opetuksia, (koonnut Lilian Litton, suom. Marjut Hjelt), 2003, 156 s., hinta 22 €

Ramadahnin opetuksia on syntynyt lukijoiden toiveesta saada jatkoa kirjalle Ramadahnin viisautta. Tässä kirjassa meedio Ursula Robertsin henkiopas Ramadahn vastaa jälleen meedion kautta hänelle esitettyihin kysymyksiin. Kysymykset käsittelevät mm.  kuolemanjälkeistä elämää, henkiparannusta, ihmisen eri kehoja ja auraa, mietiskelyä, luontoa sekä ajatuksen voimaa, mutta ennen kaikkea sitä, että jokainen meistä on luova henkinen olento, jolla on mahdollisuus rakkauden avulla lisätä valoa itseemme ja ympäröivään maailmaan.

Ramadahnin opetukset ovat herättäneet kunnioitusta ja tunnustusta eri puolilla maailmaa, ja niiden lempeä viisaus ja jatkuvasti ajatuksia herättävää.


Roberts, Ursula: Ramadahnin viisautta, (suom. Marjut Hjelt), 2002, 161 s., hinta 20 €

Ramadahnin viisautta -kirjassa tunnetun englantilaisen 1900-luvulla vaikuttaneen meedion Ursula Robertsin henkiopas Ramadahn vastaa meedioistuntojen jäsenien esittämiin lukuisiin kysymyksiin. Kysymyksistä ja vastauksista on koottu kirja, joka käsittelee mm. syntymää, kuolemaa, siirtymistä henkimaailmaan, elämää henkimaailman eri tasoilla, henkiparannusta, mietiskelyä, hyveitä, meedioksi kehittymistä sekä sitä, miten rakkaus ja kauneus on mahdollista löytää kaikkialta.

Kirjassa vastataan mm. kysymyksiin: Onko taivas olemassa? Elävätkö eläimet kuoleman jälkeen? Miten lapset kehittyvät henkimaailmassa? Miten voin auttaa kärsiviä, vaikka en olekaan henkiparantaja? Milloin henki siirtyy syntyvään lapseen?

Ramadahnin vastaukset henkivät suurta viisautta ja rakkautta koko luomakuntaa kohtaan. Toistuvasti Ramadahn muistuttaa ihmisiä siitä, että me olemme pohjimmiltamme henkiä. Meidät on kutsuttu etsimään ja löytämään rakkaus itsestämme ja muista ihmisistä. Ja kun sen löydämme, voimme todella lisätä valoa, ymmärrystä ja tietoa maailmaamme yhdessä heidän kanssaan, jotka tukea ja rakastavaa voimaansa säteillen seisovat henkimaailmassa rinnallamme.


Kokkonen, Sofia (toim.): Rakkaus on elämä itse, viestejä henkimaailmasta; (1992) 1999, 200 s., hinta 13 €

Rakkaus on elämä itse, viestejä henkimaailmasta, on runsaan 10 vuoden ajalta kerätyistä meedion transsipuheista koostettu teos, joka käsittelee ihmiselämän eri alueita. Kirjan opetus ohjaa ihmistä tutustumaan itseensä ja löytämään kysymyksilleen vastauksen omasta itsestään. Meedion opas, Uranus, katsoo tehtäväkseen auttaa kertomalla omia näkemyksiään näistä asioista. Työskentelemällä itsensä kanssa ihminen pystyy kohtaamaan itsensä ja tätä kautta myös itsessään olevan rakkauden.


Silver Birch: Henkiopas puhuu; (Suom. Helmi Krohn ja Tuulikki Ritama) (1974), 1998, 152 s., hinta 8.40 €
Kirjaa ei toistaiseksi ole saatavilla.
Intiaanihahmoisen henkioppaan Silver Birchin lontoolaiselle spiritualistiselle piirille 1940-luvulla välittämät opetukset ovat oikeudenmukaisuudessaan ja tinkimättömyydessään spiritualismin helmiä. Kerta toisensa jälkeen hän välittää kuulijoilleen yksinkertaista totuutta: mitä kylvät, sitä niität. Eletään toisen maailmansodan jälkimaininkeja ja Silver Birch tuo lohtua ja valaistusta siihen, miten sodassa menehtyneet siirtyvät henkimaailmaan. Hän korostaa yksilön rohkeutta ja vastuuta ja painottaa luonteenlujuuden jatkuvaa kehittämistä, sillä pelokas ja arka ihminen ei voi ilmentää Jumalaa, Suurta Henkeä - niin kuin hän asian ilmaisee - joka on itse totuus. Eikä pelokas ihminen voi toimia, sillä elämän tarkoitus ei ole henkinen kasvu ilman palvelua. "Älkää koskaan antako pelon vallata sieluanne. Se on kielteinen ominaisuus, joka hävittää, turmelee ja vahingoittaa. Se heikentää arvostelukykyänne; se sumentaa järkenne; se estää teitä selvästi näkemästä seurauksia: Ei ole sellaista pulmaa, jota te ette voisi ratkaista. Ei sellaista vaikeutta, jota te ette voisi voittaa" sanoo intiaanipäällikkö. Näissä sanoissa kaikuu suurten tasankojen kansojen pystypäinen levollisuus.
Kontio, Helena (toim.): Elävä yhteys henkimaailmaan. Suomen spiritualistinen liike 1946 ? 1996, 1996, 91 s., hinta 8.40 €

Kirjassa esitellään maassamme toimivia spiritualistisia yhdistyksiä ja niiden toimihenkilöitä, meedioita ja parantajia Helmi Krohnin ajoista lähtien. Kirja sisältää myös perustiedot spiritualistisesta maailmankatsomuksesta ja liikkeen saapumisesta Suomeen.


Hjelt, Marjut (toim.): Kiira, Maire - Hengen hiljainen pyhättö on meissä itsessämme, 1996, 248 s., hinta 13 €

Suomen Spiritualistisen Seuran kunniapuheenjohtaja Maire Kiira piti 1970-1980 -luvuilla lukuisia esitelmiä mediumismista, henkiparantamisesta, rukouksesta, kehityspiireistä ja henkimaailman lainalaisuuksista. Esitelmiä leimaa arvostelukyvyn ja järjenkäytön painottaminen ja haihattelun vastustaminen. Maire Kiiran sanoin: "Maailman parantaminen lähtee omasta itsestä. Olemmepa spiritualisteja tai ei, sama vastuu on jokaisella, mutta meillä ehkä vielä vaativampana, koska siltä, jolla on tietoa, vaaditaan enemmän". (Osa kirjan myyntituloista menee Maire Kiiran nimeä kantavaan rahastoon, jolla tuetaan mediaalisesti lahjakkaiden henkilöiden opiskelua.)


Roberts, Ursula: Kaikki mediumismista, (suom. Terttu Hanski), 1996, 88 s., hinta 8.40 €

Kirjassa Ursula Roberts opastaa, kuinka erilaisia psyykkisiä lahjoja - kuten psykometriaa, selvänäköisyyttä, astraalimatkustusta, transsia, automaattikirjoitusta, psyykkistä taidetta, henkiparannusta, telepatiaa, suoraääni-ilmiötä ja inspiraatiota voi kehittää ja mitä tulee välttää. Kirjoittaja esittelee myös teoksia, joista saa lisätietoa em. aihepiireistä.


Silver Birch: Henkimaailman opetuksia, (suom. Helmi Krohn), 1989, 311 s., hinta 13 €
Kirjaa ei toistaiseksi ole saatavilla.
Intiaanihahmoinen henkiopas Silver Birch välitti opetuksiaan englantilaisen toimittajan kotipiirissä vuosien ajan. Hän muistutti, etteivät opetukset ole hänen omiaan; hän on vain korkeamman viisauden sanansaattaja. Opetuksen ydin on, että ihmiset ovat maan päällä tehdäkseen työtä, palvelemassa. Ihmisten tehtävä maailmassa on lopettaa sodat, hävittää köyhyys ja muokata teoillaan sitä aikaa, jolloin rakkauden lait toteutuisivat ihmisten ajatuksissa ja teoissa. Silver Birchin opetuksille ovat ominaisia totuudellisuus ja tinkimättömyys. Hän ei anna lupauksia, vaan muistuttaa siitä, että ihminen muovaa teollaan elämänsä - myös toisella puolen. "Me emme seuraa", sanoo Silver Birch, "mitään uskontoa, kirjaa tai kirkkoa, vaan elämän Suurta Henkeä ja Hänen ikuisia lakejaan".
Roberts, Ursula: Vihjeitä henkisestä avautumisesta, (suom. Maire Kiira), 1986, 41 s., hinta 5 €

Kirjanen opettaa esimerkein ja harjoituksin, miten elämässä voi edetä kohti rauhaa, joka on seurausta henkisestä avautumisesta, rauhaa, jonka voi tuntea, eikä vain tietää sen olevan olemassa. Kirjasen käsittelemiä aiheita ovat mm. uhrautuminen, rehellisyys, itsekuri ja hyvän tekeminen.


Roberts, Ursula: Henkiopas Ramadahn Ursula Robertsin välityksellä - Henkisiä hyveitä aurassa, (suom. Maire Kiira ja Tuulikki Ritama), 1981, 39 s., hinta 5 €

Englantilainen meedio Ursula Roberts on julkaissut useita teoksia, jotka hänelle on sanellut egyptiläinen henkiopas Ramadahn. Tämä kirjanen kuvaa kahtatoista hyvettä - mm. rohkeus, armeliaisuus, suvaitsevaisuus, lempeys - joita totuudenetsijän tulisi pyrkiä ilmentämään elämässään yhä enemmän.


Greber, Johannes: Yhteydessä henkimaailman kanssa II, (suom. Helmi Krohn), 1980, 492 s., hinta 10 €

Teoksen toisessa osassa Johannes Greber luo katsauksen historiaan kuvailemalla mm. henkimaailman yhteyksiä apostolien aikana ja esittelemällä muutamien tunnettujen meedioiden vaiheita. Hän kertoo myös hyvästä henkimaailmasta saamistaan tiedoista, jotka koskevat uskontoja, Jumalaa, luomakuntaa, Kristusta ja uuden ajan kristillisyyttä. Greberin kirjoja leimaa syvällinen pyrkimys ymmärtää, mistä on kysymys.


Krohn, Helmi: Mitä on spiritualismi, 1978, 46 s., hinta 5 €

Kirjasessa esitellään spiritualismin peruskäsitteet, pohditaan länsimaisen spiritualismin suhdetta Kristukseen ja selvitetään spiritualismin ja spiritismin väliset erot.


Edwards, Harry: Henkiparantamisen eli healingin opas, (suom. Tuulikki Ritama), 1977, 167 s., hinta 8.40 €

Tässä kirjassa henkiparantaja Harry Edwards perehdyttää lukijan henkiparantamisen teoriaan ja parantajaksi kehittymisen vaiheisiin. Kirjassa käydään läpi myös erilaisia sairauksia ja niiden syitä syövästä lastentauteihin. Harry Edwards on sanonut: "Henkiparantajan palkinto on parantumisen tuottama ilo. Sitä syvää ilon tunnetta, jonka hän kokee, kun parantuminen on tapahtunut, ei voi sanoin kuvailla".


Greber, Johannes: Yhteydessä henkimaailman kanssa I, (suom. Helmi Krohn), 1976, 198 s., hinta 8.40 €

Katolinen pappi Johannes Greber joutui työssään ottamaan kantaa spiritualistisiin ilmiöihin. Pian hän vakuuttui niiden aitoudesta, luopui papin virastaan ja turvatusta toimeentulostaan ja antautui henkimaailman yhteyksien tutkimiseen. Yhteydet eivät aina olleet rakentavia ts. hyvästä henkimaailmasta lähtöisin, vaan Greber joutui näkemään myös alhaisten henkivoimien tekoja. Hän kirjoitti kokemuksensa muistiin ja niin syntyi kirja Yhteydessä henkimaailman kanssa.


Edwards, Harry: Henkiparantaminen eli healing, (suom. Tuulikki Ritama), 1974, 131 s., hinta 8.40 €

Tunnettu henkiparantaja Harry Edwards (1898-1976) kertoo esimerkein henkiparantamisella eli jumalallisen parantavan energian välittämisellä saaduista tuloksista. Kirjassa käsitellään sekä kontakti- että kaukoparannusta samoin kuin psykosomaattisten ja fyysisten sairauksien hoitamista. Mukana on kirjeitä parantuneilta, hämmästyksen ja kiitollisuuden täyttämiltä potilailta.