Toimintaan tutustuminen ja jäsenyys

Yhdistysten toiminnasta kerrotaan kunkin yhdistyksen omilla nettisivuilla. Linkit yhdistysten nettisivuille avautuvat tästä linkistä

Suurimmalla osalla spiritualistisista yhdistyksistä on omat facebook-sivut ja instagram-sivut, joihin löydät yhteystiedot yhdistysten omilta nettisivuilta. Monella yhdistyksellä on myös käytössään sähköpostiryhmä, jossa tiedotetaan nopeastikin vaihtuvasta ohjelmasta yhdistyksissä. Osalla yhdistyksistä on käytössä jäsenille suunnatut postitse toimitettavat kirjeet ja toiminnasta voidaan tiedottaa myös alueen sanomalehdissä. Osalla yhdistyksistä on toiminnassa päivystystoimintaa omissa toimitiloissaan tai puhelimitse, jolloin sinulla on mahdollisuus tiedustella tarkemmin tilaisuuksista ja toiminnasta.

Osa spiritualististen yhdistysten tilaisuuksista on suunnattu pelkästään jäsenille, mutta yhdistykset järjestävät enenevässä määrin myös toimintaa, joka ei edellytä jäsenyyttä. Maksullisten tilaisuuksien hinnat ovat edullisempia jäsenille.

Kun spiritualistinen elämänkatsomus ja spiritualististen yhdistysten toiminta tuntuvat sinusta oikealta, olet lämpimästi tervetullut yhdistysten toimintaan mukaan. Voit liittyä minkä tahansa yhdistyksen jäseneksi. Välttämättä omalta paikkakunnaltasi ei löydy yhdistystä, mutta minkä tahansa spiritualistien yhdistyksen jäsenyyden kautta saat varmemmin tietoa erilaisista tilaisuuksista ja mahdollisuuksia osallistua jäsenhinnalla yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin sekä saat jäsenetuna Henkinen Kehitys -lehden 4 kertaa vuodessa.

Jäsenhakemuslomake yhdistykseen löytyy lähes jokaisen yhdistyksen nettisivuilta, jossa se voidaan täyttää tai tarvittaessa tulostaa ja toimittaa yhdistykselle. Jokaisen yhdistyksen nettisivuilta löydät kuitenkin tiedon, miten jäseneksi voi hakeutua.