Virstanpylväitä

1848   Hydesvillen koputukset USA:ssa johtivat Foxin sisarusten mediumismin tutkimiseen ja modernin spiritualismin syntyyn. 

1849   Margaret Fox piti ensimmäisen yleisödemonstraation Corinthian Hallissa, New Yorkissa. 

1852   Maria Hayden tuli Amerikasta ja oli ensimmäinen spiritualistinen meedio, joka työskenteli Britanniassa. 

1853   David Richmont palasi Amerikasta kotikaupunkiinsa Darlingtoniin. Kaupungissa asuvat kveekarit pakottivat hänet lähtemään kaupungista. Hän muutti Yorkshiren Keighley:in ja avasi siellä ensimmäisen spiritualistisen kirkon. 

1854   Robert Owen, sosialistinen uudistaja ja yksi osuuskuntaliikkeen perustajista, kääntyi spiritualistiksi osallistuttuaan rouva Haydenin pitämään istuntoon. Siirryttyään henkimaailmaan hän kirjoitti spiritualismin periaatteet ja välitti ne meedio Emma Hardinge Brittenin kautta. 

1855   Ensimmäinen spiritualistinen sanomalehti, The Yorkshire Spiritual Telegraph, julkaistiin Keighleyssä. 

1863   Andrew Jackson Davis perusti ensimmäisen pyhäkoulun (Sunday Lyceum) New Yorkiin. 

1865   Emma Hardinge Britten palasi Amerikasta Englantiin, jossa hänet melko pian todettiin voimalliseksi meedioksi. 

1866   Herra J. Hitchcock perusti Nottinghamiin Britannian ensimmäisen Lyseon. 

1869   Murreyhdistys, Dialectical Society, nimitti komitean tutkimaan spiritualismia. Se julkaisi hyvin myönteisen raportin, joka oli paras minkään ulkopuolisen järjestön tekemä. 

1871   William Crookes raportoi spiritualismista Royal Societylle ja julkaisi tutkimuksensa tulokset neljännesvuosijulkaisussa Journal of Science

1872   Liverpoolissa pidettiin konferenssi, joka johti British National Association of Spiritualists´in perustamiseen. Sen päämaja oli Lontoossa. 

1878   Emma Hardinge Britten kiersi Australiassa ja Uudessa Seelannissa levittämässä spiritualismin sanomaa. 

1882   Society for Psychical Research perustettiin. 

1887   Emma Hardinge Britten perusti Two Worlds -nimisen viikoittaisen sanomalehden. 

1887   Brittiläinen Lyceum Manual julkaistiin ensimmäistä kertaa. Sen kirjoittajia olivat herra H.A. Kersey Newcastlesta, herra Alfred Kitson ja Emma Hardinge Britten. 

1887   Spiritualismin periaatteet saatiin henkimaailmasta Robert Owenilta vuonna 1871 meedio Emma Hardinge Brittenin kautta. Ne julkaistiin Two Worlds -lehdessä seuraavassa muodossa:

  • Jumalan isyys
  • Ihmisten veljeys
  • Sielun ja sen persoonallisten luonteenpiirteiden kuolemattomuus
  • Todistettu yhteys ruumiista eronneiden ihmishenkien ja kuolevaisten välillä
  • Henkilökohtainen vastuu sekä hyvitys ja rangaistus maan päällä tehdyistä hyvistä ja pahoista teoista
  • Ihmisen kehityksen polku on avoin jokaiselle ihmissielulle, joka haluaa edetä kohti ikuista hyvää. 

1890   National Spiritualists´ Federation perustettiin.

1890   Spiritualits´ Lyceum Unionin perustaminen. Nimi muutettiin British Spiritualists´ Lyceum Unioniksi vuonna 1894.

1893   American National Spiritualists´ Associationin perustaminen.

1901   Spiritualists´ National Union Limitedin perustaminen.

1902   Spiritualists´ National Union (SNU) otti Federationilta oikeudet, varat ja velvoitteet ja sai laillisen oikeuden omistaa kiinteää omaisuutta.

1916   Ernest Oaten aloitti parlamentaarisen kampanjan spiritualismin tunnustamiseksi lailliseksi uskonnoksi.

1918   Arthur Conan Doyle ilmoitti julkisesti uskovansa spiritualismiin.

1923   International Spiritualists Federationin perustaminen.

1924   Hannen Swaffer ilmoitti julkisesti uskovansa spiritualismin opetuksiin ja totuuteen.

1931-1935 Arthur Findlayn trilogia On the Edge of the Etheric (suomennettu: Eetterimaailman rajamailla, S.S.S.) The Rock of Truth ja The Unfolding Universe julkaistiin.

1932   Arthur Findlay perusti Psychic News -lehden ja Maurice Barbanellista tuli sen päätoimittaja.

1934   Ensimmäinen radiolähetys spiritualismista BBC:n kautta, haastateltavana Ernest Oaten.

1937   Englannin kirkon Canterburyn arkkipiispan, Dr Cosmo Langin asettama komitea tutki spiritualismia. Sen suosiollinen raportti salattiin, mutta se vuoti Psychic Newsiin.

1939   Spiritualists´ National Union (SNU) ryhtyi nimittämään pappeja.

1940   Spiritualists´ National Union sai hallitukselta luvan toimia Trustina eli eräänlaisena pankkilaitoksena.

1944 Materialisaatiomeedio Helen Duncanin oikeudenkäynti ja vankeustuomio. Duncan oli viimeinen vankeuteen vuoden 1735 ns. noitalain (Witchcraft Act) perusteella tuomittu henkilö. Samana vuonna viimeinen tuomittu oli Jane Rebecca Yorker, mutta korkean ikänsä vuoksi hän sai vain sakkoja. Duncanin laajaa julkisuutta herättänyt oikeudenkäynti joudutti vanhan noituus- ja irtolaislainsäädännön purkua ja spiritualistisen uskonnon aseman vahvistamista. Tämä selkiytti aitojen meedoiden toimintaa jatkossa.

1946 Suomen Spiritualistinen Seura perustettiin, perustaja Helmi Krohn.

1948   British Spiritualists´ Lyceum Union liitettiin Spiritualists´ National Unioniin Lyseo-osastoksi (Lyceum Department).

1950   SNU tunnustettiin spiritualistien viralliseksi kattojärjestöksi Iso-Britanniassa.

1951   Hyväksyttiin huijarimeediolaki (Fraudulent Mediums´ Act), joka poisti aidot meediot vuoden 1735 noitalain (Witchcraft Act) ja vuoden 1824 irtolaislain (Vagrancy Act) piiristä sallien siten spiritualistien avoimesti ja laillisesti harjoittaa uskontoaan.

1951   Lyseo-osaston nimi muutettiin Spiritualists´ Lyceum Unioniksi.

1964   Arthur Findlay testamenttasi Stansted Hallin SNU:lle käytettäväksi psyykkisten tieteiden edistämisen opistona.1966 syskuussa olivat  Arthur Findlay Collegen (AFC) avajaiset.

1969   League of Friends of Stansted Hall (Stansted Hallin ystävät) perustettiin.

1970   Pohjoisen, Sheffieldin, Etelän, Yorkshiren, Itä-Midlandin ja Lontoon parantajakillat perustettiin ja Guild of Spiritualist Healersin ensimmäinen kokous pidettiin Stansted Hallissa.

1976-1989 Suomen Spiritualistisen Seuran alueelliset paikallisosastot perustettiin Hämeenlinnaan, Kemiin, Lahteen, Ouluun, Rovaniemelle, Tampereelle ja Turkuun. Ne itsenäistyivät rekisteröidyiksi yhdistyksiksi 1980-luvulla. Vuonna 2001 perustettiin vielä Aurajokilaakson Henkinen Kasvu.

1972   Parantajakillan ensimmäinen kansallinen konferenssi pidettiin Stansted Hallissa.

1973   Luotiin parantajille eettinen säännöstö, joka tunnetaan nimellä Bye-Law "H".

1975   Ensimmäinen Suomen spiritualistien vuotuinen kesäseminaari pidettiin Siuntion Kreivilässä.

1979   Guild of Spiritualist Healers itsenäistyi omaksi hallinnokseen.

1981   Guild of Spiritualist Healers oli yksi parannusorganisaatioiden liiton, Confederation of Healing Organisations:in perustajajäsen.

1982   Järjestettiin ensimmäinen ns. Suomi-viikko Stansted Hallissa.

1985   Perustettiin Suomen spiritualisteille oma lehti, jonka nimi oli aluksi Spiritualisti ja 1988 lähtien Henkinen kehitys.

1992   Järjestettiin ensimmäinen valtakunnallinen mediaalinen kurssi.

1997  Käynnistettiin Suomen spiritualististen yhdistysten yhteistyössä valmistelema, systemaattisesti etenevä valtakunnallinen kurssitoiminta.

2007  lähtien on järjestetty valtakunnallisesti yhtenäisiä henkiparannuskursseja.

1994   Itsenäinen parantajakilta lopetettiin ja SNU:in perustettiin Spiritualist Healers Standing Committee vastuualueena spiritualistinen henkiparannus.

1998   Moderni spiritualismi 150 vuotta.

2000   Laadittiin ensimmäiset spiritualististen yhdistysten yhteiset verkkosivut Suomessa. 

2004  ISF seminaari Levillä. 

2010  Henkinen kehitys -lehden toimitus uudisti verkkosivut.

2013  ISF seminaari Helsingissä. 

2016  Suomen spiritualistisen liikkeen 70-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden kunniaksi palautettiin alkuperäinen spiritualistien käyttämä tunnus, nimeltään Kaksi maailmaa, Suomen spiritualistisen liikkeen tunnukseksi.

2017  Verkkosivujen ulkoasua uudistettiin.

2024  Verkkosivut uudistettiin. 

2024  ISF seminaari Espoossa.