Kurssit

Monilla seuran jäseneksi hakeutuneilla henkilöillä on tietoisuus henkisistä lahjoistaan. Kaikki lahjat tarvitsevat kehittyäkseen oikeanlaista tukea ja ohjausta. Yhdistykset järjestävätkin johdonmukaisesti etenevää koulutusta mediaalisesti herkille henkilöille, jotta he voisivat käyttää lahjaansa kanssaihmisten hyväksi tietoisena niistä eettisistä periaatteista ja suuresta moraalisesta vastuusta, jota tällainen työskentely edellyttää.  Kurssien sisällöt ovat valtakunnallisesti yhteiset ja yhdessä kehitetyt. 
 

Henkisen tietouden kurssi

Kaikille avoimella Henkisen tietouden kurssilla tutustutaan spiritualismin keskeisiin käsitteisiin. Käsiteltäviä asioita ovat mm. spiritualismin perusteet ja historia, henkisyys arjessa, meditaatio, chakrat ja energiakehot, ihmisen henkinen ja fyysinen taso, itsetuntemus ja sen vahvistaminen, henkiparannus, psyykkinen ja mediaalinen työskentely sekä piirityöskentely. Henkisen tietouden kurssin suorittaminen tarjoaa jäsenille mahdollisuuden hakeutua mediaalisille peruskurssille ja henkiparannuksen peruskurssille. 

Henkiparannuskurssit

Henkiparannuksen peruskurssi

Kurssimateriaalia ollaan uudistamassa ja uusi materiaali on tarkoitus saada käyttöön syyskaudelle 2024.

Henkiparannuksen peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot spiritualistisesta henkiparannuksesta. Peruskurssilla opiskeltavat asiakokonaisuudet ovat mm. spiritualistisen henkiparannuksen prosessi ja muodot, henkiparannuksen etiikka sekä henkilökohtainen kehittyminen parantajameediona. Kurssilla tehdään harjoituksia, jotka auttavat kurssilaisia löytämään itselleen luontaisen tavan työskennellä henkimaailman kanssa parantavan energian kanavoimisessa vastaanottajalle.  

Peruskurssille osallistuminen edellyttää spiritualistisen yhdistyksen jäsenyyttä ja Henkisen tietouden kurssin suorittamista. Kurssin kesto on 18 tuntia.

Henkiparannuksen syventävä kurssi

Kurssimateriaalia ollaan uudistamassa ja henkiparannuksen syventävän kurssin uusi materiaali on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä.

Henkiparannuksen syventävän kurssin tarkoituksena on täydentää henkiparannuksen peruskurssilla saatuja tietoja ja taitoja. Kurssin sisältö täsmentyy uudistustyön edetessä.

Henkiparannuksen syventävälle kurssille osallistuminen edellyttää spiritualistisen yhdistyksen jäsenyyttä ja Henkisen tietouden kurssin suorittamista. 

 

Mediaaliset kurssit

Mediaalinen peruskurssi

Kurssin tavoitteena on kurssilaisten itsetuntemuksen lisääminen, mediaalisuuden tunnistaminen ja kehittäminen, omiin henkisiin lahjoihin tutustuminen ja niiden kehittäminen ryhmässä. Kurssilaisilta toivotaan myös osallistumista kehityspiiriin. Kurssiin kuuluu yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä kotitehtäviä.

Pääsyvaatimuksena on spiritualistisen yhdistyksen jäsenyys, Henkisen tietouden kurssi suoritettuna. 

Mediaalinen jatkokurssi

Kurssin tavoitteena on vahvan mediaalisuuden kehittäminen, terveen itseluottamuksen ja selkeän ilmaisukyvyn vahvistaminen viestien välittämisessä, omien henkisten lahjojen voimistaminen, ryhmän vertaistuen hyödyntäminen opiskelijan kasvussa, omien taitojen rohkea ilmaiseminen ja henkisten lainalaisuuksien harjoitteleminen ja hallittu käyttö. Kurssi sisältää mm. herkkyysharjoituksia, alustuksia, keskusteluja, esiintymisharjoituksia, kotitehtäviä ja kurssityön.

Pääsyvaatimukset spiritualistisen yhdistyksen jäsenyys, Mediaalisen peruskurssi suoritettuna ja osallistuminen kehityspiiriin. 
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Mediaalinen syventävä kurssipäivä

Syventävä kurssipäivä on tarkoitettu mediaalisen jatkokurssin suorittaneille. Päivän aikana vahvistamme harjoitusten avulla olemassa olevia mediaalisia taitojamme, pyrimme entistä selkeämpään henkimaailman todisteiden tunnistamiseen ja sukellamme rohkeasti syvälle merkityksellisiin, rakastavan henkimaailman viesteihin. Toimimme pareittain, pienryhmissä ja myös ryhmän edessä. 

 

Spiritualistisen filosofian kurssit

Spiritualistisen filosofian peruskurssi

Kurssilla käydään läpi lyhyesti filosofian käsite ja spiritualistisen filosofian syntyvaiheet, keskittyen kuitenkin erityisesti spiritualistisen filosofian seitsemän periaatteen tarkasteluun ja niistä keskusteluun. Kurssin tarkoituksena on kannustaa itsenäiseen ajatteluun ja antaa ideoita siihen, miten itse kukin voisi soveltaa spiritualismin periaatteita omaan henkiseen kasvuun, lähipiiriin ja yhteiskuntaan.

Kurssin kesto 2 tuntia. Ei edellytä spiritualistisen yhdistyksen jäsenyyttä.

Spiritualistisen filosofian täydentävä kurssi 

Kurssimateriaalia ollaan uudistamassa ja spiritualistisen filosofian täydentävän kurssin uusi materiaali on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä.