Spiritualistinen henkiparannus

Spiritualistisessa henkiparannuksessa on kysymys parantavan energian välittämisestä henkimaailmasta vastaanottajalle. Tässä prosessissa parantajameedio luo yhteyden henkimaailmaan ja toimii passiivisena kanavana, jonka kautta parantavat energiat välittyvät vastaanottajalle. Parantavaa energiaa ohjataan henkimaailmasta henkisen älyn toimesta sinne, missä sitä tarvitaan ilman, että parantajameedion käsiä tarvitsee sijoittaa lähelle vaikutusaluetta. 

Usein parantajameedio saa herkkyytensä vuoksi erilaista tietoa vastaanottajan terveydentilasta, mutta spiritualistiseen henkiparannukseen ei kuulu sairauksien diagnosointi eikä muistakaan sairauksiin liittyvistä havainnoista kertominen.
 

Henkiparannuksen muodot ovat kontaktiparannus ja kaukoparannus.

Kontaktiparannuksessa on tavallista, että parantajameedio koskettaa vastaanottajaa hoidon alussa asettamalla kätensä hänen yläselälleen tai olkapäälle tai pitämällä hänen käsiä kädessään. Kuitenkin ennen kuin vastaanottajaan otetaan fyysinen kontakti, parantajameedion on pyydettävä lupa koskettaa. Kontaktiparannus voidaan toteuttaa myös niin, että parantajameedio ja vastaanottaja ovat samassa tilassa, mutta fyysistä kosketusta ei ole. Hoito annetaan tällöin ajatuksen tai rukouksen voimalla vastaanottajalle. Parantajameedio istuu yleensä vastaanottajan vieressä tai takana. Tärkeintä on, että tässäkin hoitotapahtumassa annetaan jumalallisesta lähteestä tulevien parantavien energioiden virrata. 

Kaukoparannus on kyseessä silloin, kun parantajameedio ja vastaanottaja ovat fyysisesti eri paikoissa. Parantamisprosessi on pääpiirteissään samankaltainen kuin kontaktiparannuksessa. Kaukoparannus yhdistää ajatuksen voiman ja rukouksen voiman. Usein parantajameediolla on kaukoparannusta tehdessään nimilista vastaanottajista tai heidän valokuvansa. Parantajameedion tehtävä on asettaa intentio ja luoda yhteys henkimaailmaan, joka tekee parannusenergian välittymisen mahdolliseksi. Kaukoparannuksen onnistumiseksi ei ole merkitystä onko vastaanottaja pyytänyt hoitoa tai tietääkö hän, että sitä on pyydetty hänen puolestaan.