Toiminnan tarkoitus

Spiritualismin ytimenä on ymmärtää ihminen fyysisen muodon ottaneena ikuisena ja jatkuvasti kehittyvänä henkiolentona. Spiritualististen yhdistysten toiminnassa tarjotaan mahdollisuuksia jokaisen ihmisen oman henkisyyden oivaltamiseen ja henkiseen kasvuun.

Spiritualistisen elämänkatsomuksen muodostavan seitsemän perusajatuksen lisäksi yhdistykset haluavat edistää yhteisymmärrystä kaikkien ihmisten kesken riippumatta uskonnosta, kansallisuudesta, rodusta, sukupuolesta tai yhteiskunnallisesta asemasta sekä pyrkiä kaiken elollisen suopeaan kohteluun ja koko maailmamme luonnon ja ympäristön suojeluun.

Yhdistykset rohkaisevat jäseniään toteuttamaan niitä eettisiä periaatteita, jotka ovat yhteisiä kaikille uskonnoille ja jotka erityisen selvästi ilmenevät Jeesuksen Kristuksen rakkaudenopissa.

Toimintamuodot

Yhdistysten toimintamuodoissa korostuvat tiedon välittäminen spiritualistisesta elämänkatsomuksesta eri tavoin. Yhdistykset järjestävät mm. kokouksia, seminaareja, opintopiirejä, esitelmätilaisuuksia ja työpajoja, sekä voivat kustantaa ja levittää voittoa tavoittelematta spiritualistista ja muuta henkistä kirjallisuutta.

Meediotilaisuuksissa, joissa välitetään viestejä henkimaailmaan siirtyneiltä, todistetaan elämän jatkumisesta fyysisen kuoleman jälkeen ja tuodaan lohtua sureville. Meediotilaisuuksissa ja transsidemonstraatioissa välitetään rakkaudellista ja kannustavaa opastusta henkimaailmasta ja henkiparannustilaisuuksissa välitetään parantavaa energiaa henkimaailmasta.

Spiritualistisilla yhdistyksillä on yhteinen koulutusohjelma ja yhdistysten jäseniä tuetaan johdonmukaisesti etenevin kurssein henkisten lahjojensa löytämisessä ja turvallisessa kehittämisessä.

Monilla yhdistyksen toimintaan ja jäseniksi hakeutuneilla henkilöillä on tietoisuus henkisistä lahjoistaan. Kaikki lahjat tarvitsevat kehittyäkseen oikeanlaista tukea ja ohjausta. Spiritualististen yhdistysten järjestämässä koulutuksessa ja muussa toiminnassa korostuvat eettisyys ja moraalinen vastuu, jota henkinen palvelutehtävä edellyttää.

Spiritualistiset yhdistykset ovat voittoa tavoittelemattomia. Yhdistysten toiminnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, sekä toimitilojen ylläpitämiseksi osa yhdistysten tilaisuuksista on maksullisia.  Henkiparannustilaisuudet ovat maksuttomia, mutta lahjoitukset ovat tervetulleita. 

Jokainen Suomessa toimiva spiritualistinen yhdistys on itsenäinen, mutta yhdistyksillä on myös yhteistä toimintaa. Yhdistykset järjestävät kotimaassa joka toinen vuosi yhteisen kolmipäiväisen kesäseminaarin eri puolella Suomea. Seuraavana järjestämisvastuu on Suomen Spiritualistisella Seuralla ja kesäseminaari pidetään Helsingissä kesäkuussa 2025.