Kansainvälisyys

Suomalainen spiritualismi on syntynyt kansainvälisten vaikutteiden pohjalta. Vuorovaikutus maailman spiritualistien kesken on ollut tärkeää tiedon kartuttamiseksi. Ulkomaisten meedioiden vierailuja on raportoitu ainakin 1900-luvun alkuvuosilta alkaen, ja suomalaiset hakivat oppia erityisesti Englannista. Suomen Spiritualistinen Seura on tiedon levittämiseksi kääntänyt ja julkaissut alan kirjallisuutta aina toimintansa alkuvaiheista saakka.

Oppia on haettu osallistumalla seminaareihin ja kursseihin ulkomailla, varsinkin Englannissa. Suomalaiset ovat useina kesinä järjestäneet oman seminaariviikon The Arthur Findlay Collegessa, Stanstedissa, missä suomeksi tulkattua opetusta antavat brittimeediot. Kansainvälisesti työskentelevät meediot vierailevat säännöllisesti Suomessa yhdistysten kutsumina.

Muutamat spiritualistisista yhdistyksistä ja monet jäsenistä ovat mukana myös kansainvälisissä spiritualistisissa yhdistyksissä. Näitä ovat kansainvälinen ISF (International Spiritualists' Federation) ja pohjoismainen NSU (Nordisk Spiritualistiska Union). Ne järjestävät seminaareja eri puolella maailmaa. Seminaariohjelma koostuu luennoista, workshopeista, meedio- ja parannustilaisuuksista sekä meditaatiosta.

Opetusta tarjoavat lisäksi monet muut spiritualistiset tahot, joiden ohjelmatarjontaan on suomalaistenkin mahdollista osallistua.

Lisätietoa aiheesta:

The International Spiritualists´ Union (ISF) http://www.theisf.com/

The Arthur Findlay College   www.arthurfindlaycollege.org/

The College of Psychic Studies   www.collegeofpsychicstudies.co.uk/

The Greater World   http://www.greaterworld.net

The Spiritualists´ National Union (SNU)  www.snu.org.uk

Lehtiä:

Two Worlds (Iso-Britannia, perustettu 1887)

Physic News (Iso-Britannia, perustettu 1932)