Sanastoa

Affirmaatio
Vahvistaminen. Myönteisen ajatuksen tietoinen, keskittynyt toistaminen ääneen tai ajatuksissa, millä pyritään uskomuksen muuttamiseen tai muun toivotun lopputuloksen saavuttamiseen.

Toistettu lause vaikuttaa alitajuntaan, josta se alkaa ilmentyä todellisuuteen. Affirmaatio on ilmaistava nykyhetkessä, ikään kuin toivottu asiantila olisi jo toteutunut. Ajatukset luovat ensin mallin siitä, mikä on tarkoitus luoda. Sen jälkeen tunteet vahvistavat ajatukset ja vauhdittavat ne sisäisestä maailmasta ulkoiseen maailmaan.

Koska vedät puoleesi ajatustesi luomia kuvia, on tärkeää, että ajattelet sitä, mitä haluat saada, etkä sitä, mitä et halua. Mihin tahansa ajatuksesi kohdistatkin, sen myös saat, sillä energia seuraa ajatusta. Myönteiset tunteet ja ajatukset vetävät puoleesi haluamaasi.


Ajatuskeho
Mentaalikeho.Ihmisellä on fyysisen kehon lisäksi henkinen olemuspuoli (aura), josta voidaan erottaa värähtelytaajuudeltaan ja tehtäviltään eroavia osasia, "kehoja". Fyysisen kehon lisäksi ihmisellä on eetteri- eli energiakeho, astraali- eli tunnekeho, mentaali- eli ajatuskeho ja syy- eli kausaalikeho. Mentaalikeho on se osa, jossa ihmisen ajatukset syntyvät ja sijaitsevat.


Apportti
Näkymättömästi pitkienkin matkojen päähän siirtynyt esine, tyhjästä ilmestyvä esine tai asia. Oppaiden tuomat apportit, esimerkiksi kukat ja historialliset rahat tai korut eivät tule henkimaailmasta, vaan ne muutetaan henkienergiaksi sijaintipaikassaan ja materialisoidaan istunnossa. Istunnon jälkeen ne voivat kadota tai jäädä istuntotilaan.


Asportti
Vastakkainen ilmiö apportille. Esineen katoaminen mediaalisen istunnon aikana huoneesta. Apportteja esiintyi mm. englantilaisen Madame d'Esperancen (1855-1918) istunnoissa.


Astraaliruumis, astraalikeho
Tunnekeho.Aineeton ja fyysisille silmille näkymätön henkiruumis. Ihmisellä on fyysisen kehon lisäksi henkinen olemuspuoli (aura), josta voidaan erottaa värähtelytaajuudeltaan ja tehtäviltään eroavia osasia, "kehoja".Astraalikeho on se osa, jossa sijaitsevat ihmisen tunteet.


Astraalivaellus
Ihmisen liikkuminen astraalikehossaan astraalitasolla, jonne useimmat ihmiset siirtyvät ensimmäiseksi fyysisen kuoleman jälkeen.


Aura
Ihmistä, eläintä ja kasvia ympäröivä energiakenttä. Aurasta voidaan erottaa värähtelytaajuudeltaan ja tehtäviltään eroavia osasia, "kehoja". Aura voidaan jakaa seuraaviin osiin: eetteri- eli energiakeho, astraali- eli tunnekeho, mentaali- eli ajatuskeho ja syy- eli kausaalikeho.


Auragrafi
Ihmisen kehoa ympäröivää energiakenttää eli auraa kuvaava, yleensä värillinen piirros. Auragrafit ovat erilaisia, eivät välttämättä ihmiskehon muotoon piirrettyjä. Niissä voi näkyä esimerkiksi maisema, symboleja, tai ne voivat olla täysin abstrakteja.


Auragrafi-luennan aikana meedio tai selvännäkijä ottaa yhteyden henkilön auraan, jonne kaikki informaatio meistä on tallentunut. Aurasta voi aistia värejä, muotoja ja symboleita, jotka kuvaavat persoonallisuutta, toiveita ja haluja sekä vahvuuksia ja haasteita. Tulkinnan aikana on mahdollista aistia myös oppaiden ja/tai henkimaailmaan poistuneiden rakkaiden läsnäolo. Jos on tarpeen, niitä voi näkyä myös auragrafissa.


Auragrafit voivat toimia myös "voimakuvina", jolloin kuviin kanavoituu henkimaailman energiaa ja kuvasta voi saada positiivista latausta sitä katselemalla.


Aurinkopunos
Solar plexus, palleachakra. Yksi pääenergiakeskuksista (3. chakra). Se sijaitsee pallean kohdalla. Toimii tunteiden ja tahdon välittäjänä. Vaikuttaa hengitykseen, energiaan ja elinvoimaisuuteen ja sitä kautta turvallisuuden tunteeseen. Sen väri on keltainen.


Automaattikirjoitus, -piirtäminen, -puhe
Kirjoitus, piirustus tai puhe, jossa meedio toimii automaattisesti kuin instrumenttina viestin sisällön tullessa henkimaailmasta.


Automaattipiirtämisessä henkiolento ohjaa meedion kättä tai molempia käsiä niin, että piirrokset ja maalaukset syntyvät nopeasti, joskus jopa pimeässä tai ylösalaisin.


Automaattikirjoituksessa välittäjän käsi liikkuu henkiolennon ohjaamana ja teksti tulee paperille usein kovalla vauhdilla ilman välimerkkejä. Käsiala on henkiolennolle ominainen. 1900-luvun automaattikirjoittajia oli mm. englantilainen Ursula Roberts (1887-1996).


Tekstiä, kuvia tai ääntä voidaan saada henkimaailmasta suoraan myös ajatuksiin, filmille, ääninauhalle, televisio-  tai tietokonekuvaan.


Brown, Rosemary (1916 - 2001)
Rosemary Brown oli englantilainen meedio ja säveltäjä.


Brown on tunnettu esimerkki automaattisäveltämiseksi kutsutusta paranormaalista ilmiöstä. Hän väitti kykenevänsä kommunikoimaan edesmenneiden suurien säveltäjien, kuten Johann Sebastian Bachin ja Franz Lisztin, kanssa ja väitti heidän sanelevan itselleen omia sävellyksiään.


Brown väitti tavanneensa vuonna 1886 kuolleen Franz Lisztin ollessaan 7-vuotias. Hän kohtasi Lisztin uudelleen vuonna 1964. Brownilla ei tätä aiemmin ollut mainittavaa musiikillista koulutusta, mutta hän omisti pianon. Hän kirjoitti uransa aikana mm. Ludwig van Beethovenin sinfoniat 10 ja 11 sekä useita Franz Schubertin lauluja. Kaikki säveltäjät puhuttelivat häntä englanniksi.


Useat tutkijat ovat arvioineet Brownin väitteitä. Ammattimuusikoiden mukaan hänen kirjoittamissaan teoksissa on selviä vaikutteita väitettyjen säveltäjien tuotannoista, mutta ne eivät nouse laadullisesti heidän tasolleen.


Cayce, Edgar (1877-1945)
Amerikkalainen selvänäkijä, transsimeedio ja parantaja Edgar Cayce sai lisänimen Nukkuva profeetta. Hänestä käytetään myös nimitystä holistisen lääketieteen isä. Hän oli kristitty ja pyhäkoulun opettaja.


Cayce sai kokemuksia henkimaailman läsnäolosta jo lapsena. Hän näki ja keskusteli edesmenneen isoisänsä hengen kanssa. Lapsena häntä pidettiin outona, sillä hän saattoi oppia kirjan sisällön nukkumalla pää kirjan päällä.


Aikuisena hän toimi transsiparantajana, ja käytti avustajaa kirjaamaan ylös kaikki tiedot istunnoista, sillä itse hän ei muistanut mitään herättyään transsista. Hänellä oli voimakas halu auttaa sairaita ja erityisesti lapsia. Hän tarvitsi auttaakseen vain sairastuneen nimen ja osoitteen. Hän sai parannus- ja hoitopyyntöjä ympäri Amerikkaa ja Eurooppaa. Hänen on kerrottu pitäneen 15000 istuntoa.


Transsissa hän käsitteli jopa 10 000 aihetta, pääsääntöisesti kuitenkin näitä viittä aihepiiriä: a) unia ja unitulkintoja, b) psyykkistä herkkyyttä ja ilmiöitä, c) terveydellisiä asioita, d) filosofiaa ja jälleensyntymää, e) henkistä kasvua, meditaatiota ja rukousta.


Caycen kautta luotiin sanastoa, jota käytetään vielä tänäkin päivänä henkisissä piireissä, kuten esimerkiksi aura, meditaatio ja sielunkumppani.


Caycen työtä jatkamaan perustettiin Yhdysvaltoihin vuonna 1931 Tutkimus- ja valistusyhdistys, Association for Research and Enlightenment A.R.E. Yhdistys säilyttää mm. alkuperäisdokumentteja istunnoista ja ne ovat edelleen tutkijoiden käytettävissä. Yhdistys julkaisee myös kirjoja Caycen lukemusten pohjalta. Lisätietoja: www.edgarcayce.org/


Chakra
Energiakeskus, tsakra, tchakra. Energiataajuuksien vastaanottaja, muuntaja ja jakaja, tietoisuuden keskus. Ihmisellä on monia energiakeskuksia, mutta yleensä katsotaan olevan 7 pääkeskusta: perus-, napa-, pallea-, sydän-, kurkku-, otsa- ja kruunuchakra.


1. chakra (peruskeskus, juurichakra) häntäluun juuressa, sukupuolielinten ja peräaukon välissä. Yhteys sukupuolihormoneihin, verenkiertoon ja sitä kautta aineenvaihduntaan, luustoon ja lihaksiin. Väri on punainen.


2. chakra (napakeskus) navan ja ristiluun korkeudella. Yhteys lantioon, suolistoon, mahaan, haimaan, munuaisiin ja maksaan. Vaikuttaa ruoansulatukseen. Yhteys tunteisiin ja niiden tasapainoon. Väri on oranssi.


3. chakra (palleakeskus, solar plexus, aurinkopunos) pallean kohdalla. Toimii tunteiden ja tahdon välittäjänä. Vaikuttaa hengitykseen, energiaan ja elinvoimaisuuteen ja sitä kautta turvallisuuden tunteeseen. Väri on keltainen.


4. chakra (sydänkeskus) sydämen seutuvilla. Sillä on yhteys sydämeen ja sitä kautta verenkiertoon, hengitykseen ja kateenkorvaan. Vaikuttaa hengityksen ja verenkierron välityksellä ihmisen fyysiseen ja henkiseen tasapainoon. Väri on vihreä, joskus kuvataan myös vaaleanpunaisena.


5. chakra (kurkkukeskus) kilpirauhasen lähellä, kaulakuopan ja kurkunpään välissä. Sillä on yhteys puheeseen ja kuuloon sekä kilpirauhasen kautta aineenvaihduntaan. Samalla se on myös selväkuuloisuuden keskus. Väri on sininen.


6. chakra (otsakeskus) kulmakarvojen välissä. Sillä on yhteys silmiin, silmähermoihin ja aivolisäkkeeseen. Vaikuttaa näkemiseen ja sitä kautta ymmärtämiseen. Toimii myös selvänäkökeskuksena. Väri on indigo.


7. chakra (kruunukeskus) päälaella. Sen kautta ajatellaan olevan yhteys henkiseen ulottuvuuteen. Vaikutus tulee erityisesti aivojen (käpyrauhasen) ja hermoston kautta. Väri on violetti.


Auraa voidaan havainnoida selvänäköisesti ja sitä voidaan kuvata esimerkiksi auragrafilla tai Kirlian-kuvauksen avulla.


Conan Doyle, Sir Arthur (1859-1930) 
Sir Arthur Conan Doyle liittyi vuonna 1902 Society for Psychical Research -järjestöön. Pitkällisten tutkimustensa tuloksena Doyle puolustaa avoimesti spiritualismia julkaisussaan The New Revelation. Ensimmäisen maailmansodan (1914-1918) aiheuttaman laajalle levinneen surun vuoksi Doyle otti spiritualismin levityksen elämäntehtäväkseen. Hän matkusteli laajasti lähetystyössään ja tuli tunnetuksi "Spiritualismin Pyhänä Paavalina". Häntä on kunnioitettu henkimaailmaan siirtymisensä jälkeen SNU:n kunniapuheenjohtajana.


Dematerialisaatio
Fyysisen materiaalin häviäminen.


Voi ilmetä myös meedion fyysisen kehon osittaisena katoamisena (dematerialisaatio) ja jälleen ilmestymisenä (rematerialisaatio). Meedion kehon katoaminen ja palautuminen voivat liittyä suureen ektoplasman tarpeeseen tai sitten henkimaailma haluaa osoittaa erilaisten ilmiöiden mahdollisuuden. Skotlantilainen D.D. Home (1833-1886) oli monipuolinen meedio, joka mm. dematerialisoitui ja levitoi.


Demonstraatio
Näytös, havainnollinen todistus, yleisömeediotilaisuus. Meedion esiintymisen tarkoituksena on toimia välittäjänä ja todistaa henkimaailman läsnäolo.


Duncan, Helen (1897-1956)
Skotlannissa köyhissä oloissa syntynyt Helen Duncan (os. McCrae Mac Farlane) oli materialisaatiomeedio. Hän oli jo lapsuudessa mediaalinen, mutta vasta puolison kannustus ja vuosien kehityspiirissä harjoittelu tuottivat transsin ja sen myötä fysikaalisia ilmiöitä. Puoliso oli vammautunut sodassa ja perheessä oli kuusi lasta. Duncan piti päivätyönsä ja perheestään huolehtimisen ohella istuntoja 1930-luvulta lähtien säännöllisesti eri puolilla Isoa-Britanniaa spiritualistisissa kirkoissa ja kotipiireissä. Istunnoissa materialisoituneet omaiset toivat suurta lohtua sota-aikana. Aikalaisilla oli Duncanin mediaalisista kyvyistä ristiriitaisia käsityksiä; hänen väitettiin jopa nielevän kangasta ennen istuntoja.


Isossa-Britanniassa oli aina vuoteen 1951 asti voimassa lainsäädäntöä, jonka perusteella meedioita saatettiin tuomita irtolais- tai noitalain perusteella tuomioihin mediumismin harjoittamisesta (1735 noitalaki, Witchcraft Act, ja 1824 irtolaislaki, Vagrancy Act). Vasta vuonna 1951 laki noituudesta kumottiin, ja tilalle tuli ns. huijarimeediolaki (Fraudulent Mediums´ Act), joka poisti aidot meediot lain piiristä ja salli siten spiritualistien harjoittaa uskontoaan avoimesti ja laillisesti. Vuonna 1954 spiritualismi hyväksyttiin lopulta uskonnoksi.


Helen Duncan oli viimeinen vanhan noitalain pohjalta vankeuteen tuomittu meedio. Myöhemmin samana vuonna sai vielä sakkoja Jane Rebecca Yorker. Duncanin vuoden 1941 istunnossa oli materialisoitunut merimies, jonka aluksen hallitus ei ollut myöntänyt edes uponneen. Tästä syystä Duncanin toimintaa kerrotaan seuratun. Vuonna 1944 Duncan vangittiin suoraan transsi-istunnosta. Häntä syytettiin ensin irtolaislain pohjalta, sitten vakoojana. Duncanilla oli suuri määrä häntä tukevia todistajia oikeudessa. Vaikka vakoilu- ja muista syytteistä sittemmin luovuttiin, tuomittiin hänet samana vuonna vankeuteen 9 kuukaudeksi noitalain nojalla. Peruste oli huijaaminen epäaidoiksi väitetyillä mediaalisilla ilmiöillä. Tapaus herätti valtavasti julkisuutta. Duncanin oikeudenkäynti joudutti vanhan lainsäädännön purkamista.

Vankeuden jälkeen hänen mediumisminsa tason kerrotaan laskeneen. Kohtalokkaaksi koitui vuonna 1956 Nottinghamissa pidetty istunto, jonne poliisi teki rynnäkön, kun Duncan oli transsissa. Hän sai vatsaansa palovammoja. Koko elämänsä sairastellut Duncan kuoli tästä viiden viikon kuluttua.


Lisätietoja:
www.helenduncan.org.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Helen_Duncan


Edwards, Harry (1893-1976)
Henkiparannuksen uranuurtaja William T. Parish siirtyi henkimaailmaan vuonna 1946. Pian sen jälkeen Harry Edwards, joka oli harjoittanut henkiparannusta jo jonkin aikaa, otti hänen paikkansa Ison-Britannian johtavana henkiparantajana. Myöhemmin hänen parannustaitonsa tunnettiin maailmanlaajuisesti.


Edwards teki henkiparannusta tunnetuksi lukuisissa julkisissa parannusdemonstraatioissa, joissa hän halusi näkyvästi osoittaa henkiparannuksen voiman ja teki sen tietynlaisten, kuten kuulo- ja näkövammatapausten kautta. Näissä tilaisuuksissa Edwards selosti koko parannuksen ajan potilaalle ja yleisölle, mihin hän pyrki ja milloin parannus tapahtui. Edwards otti potilaita vastaan myös yksityisesti ja lähetti kaukoparannusta parannuspyyntökirjeiden kirjoittajille.


Edwards korosti, ettei kyse ole uskolla parantamisesta vaan henkiparannuksesta ja että hän toimi vain välikappaleena parantamistyössä. Lisäksi hän painotti sitä, että lääketieteellinen hoito ja henkiparannus yhdessä toimivat potilaan parhaaksi.


Suomen Spiritualistinen Seura on julkaissut kaksi Edwardsin kirjaa: Henkiparantaminen eli healing ja Henkiparantamisen eli healingin opas.


Edwards perusti nimeään kantavan parannuskeskuksen The Harry Edwards Healing Sactuary Englantiin vuonna 1947, keskus toimii edelleen.


Lisätietoja: www.harryedwardshealingsanctuary.org.uk


D´Esperance, Elizabeth (1849-1919)
Elizabeth D´Esperance oli oikealta nimeltään rouva Hope. Hänen meediouransa kesti yli 30 vuotta. Hänet tunnettiin harvinaislaatuisista apporteista, materialisaatioista sekä hänen ystäviensä kuolleitten sukulaisten muotokuvista, jotka tehtiin täysin pimeässä. Hänen istunnossaan 28.6.1890 aineellistui 210 cm korkea kultainen lilja. Se säilyi viikon ajan, jona aikana siitä otettiin kuusi valokuvaa. Sen jälkeen se hajosi ja hävisi. Liljasta on kuvia rouva D´Esperancen kirjoittamassa kirjassa Shadow Land (Varjomaa).


Rouva D´Esperance vieraili Helsingissä vuonna 1893. Vierailu päättyi ikävästi, kun ymmärtämätön tutkija tarrautui aineellistuneen Yolanden (henkiolento, joka työskenteli meedion kanssa) käsivarteen ja transsissa ollut meedio sai pahan sokin.


Eetterikeho
Aineeton ja fyysisille silmille näkymätön henkiruumis. Ihmisellä on fyysisen kehon lisäksi henkinen olemuspuoli (aura), josta voidaan erottaa värähtelytaajuudeltaan ja tehtäviltään eroavia osasia, "kehoja".


Eetterikeho sijaitsee lähinnä fyysistä kehoa ja on fyysisen kehon muotoinen. Se hajoaa kuoleman jälkeen suhteellisen nopeasti.


Ektoplasma
Useimmat fysikaaliset ilmiöt ovat riippuvaisia ektoplasmasta (kreikk. ectos = ulkopuolella, plasma = muottiin valettu hahmo). Se on syvätranssissa olevan meedion kehon eri aukoista, useimmin suusta, nenästä tai korvista purkautuva aine, josta henkimaailma muokkaa materialisoituvan asian. Näkymätön kontrolli toisella puolella voi muovata sitä hyvin nopeasti sauvoiksi, jotka siirtävät raskaita esineitä, tai se voi päällystää näkymättömät kädet niin, että ne kykenevät pitämään esimerkiksi kynää kädessä. Ektoplasma palaa meedioon materialisoinnin päättyessä. Ektoplasmaa irrotetaan istunnon aikana myös muiden läsnäolijoiden aurasta.


Energiakehot
Ihmisen henkinen olemuspuoli (aura), joka koostuu toisensa läpäisevistä, eri taajuuksilla värähtelevistä energiakentän osista, joilla kaikilla on oma toiminta-alueensa ja tehtävänsä.
Ihmisen energiakentän katsotaan useimmiten koostuvan neljästä päätasosta:

  1. eetteritaso eli eetterikeho, elämää ja terveyttä ylläpitävä fyysisen kehon kaksoispuoli
  2. astraalitaso eli tunnekeho, sisältää tunteet
  3. mentaalitaso eli ajatuskeho, sisältää ajatukset
  4. kausaalitaso eli syykeho, sisältää syyt syntyä.

Energiakeskus
Katso chakra.


Entiteetti
Olio, ilmiö, itsenäinen kokonaisuus, olemassaolo, olemus.


ESP
Extrasensory perception (engl.), aistien ulkopuolinen havainnointi.


Eteerinen
Aineeton, ilmava, kevyt.


E.V.P = Electronic Voice Phenomena
Ääninauhalle joko istunnon aikana tai muulloin ilmaantuvia sanoja, lauseita tai viestejä. Ilmiö saattaa esiintyä monikielisenä tai voidaan kuulla ihmisääniä tai konemaista ääntä. Henkimaailman asukkaat voivat ilmentää itseään myös TV:n kautta.


Findlay, Arthur. J. (1883-1964)
J. Arthur Findlay, MBE (Member of the Order of the British Empire) tunnetaan siitä, että hän lahjoitti kotinsa Stansted Hallin spiritualistien käyttöön. Findlay kirjoitti spiritualismista seuraavat kirjat: On The Edge of The Etheric (Eetterimaailman rajamailla, suom.), The Rock of Truth, The Unfolding Universe, The Psychic Stream, The Curse of Ignorance, Looking Back, Where Two Worlds Meet ja The Way of Life. Hän auttoi Psychic News -lehden perustamisessa vuonna 1932.


Fox, Margaret (1836-1893) ja Kate (1837-1892)
Modernin spiritualismin katsotaan syntyneen 31.3.1848 Hydesvillessa, New Yorkin osavaltiossa, USA:ssa. Pienessä puumökissä oli ollut kummitusilmiöitä jo ennen vuoden 1847 joulukuun 11. päivää, jolloin herra ja rouva Fox muuttivat taloon kahden tyttärensä, Katen ja Margaretin kanssa. Myös heitä häiritsivät koputukset sekä muut yliluonnolliset ilmiöt. Maaliskuun 31. päivän yönä koputukset olivat niin voimakkaat, että kukaan perheenjäsenistä ei voinut nukkua.


Lopulta vanhempien läsnäolon rohkaisemina lapset alkoivat leikillään puhua mystiselle voimalle, joka häiritsi heitä. He kysyvät kummitukselta omia ikiään ja saivat koputuksina vastaukset. He tekivät myös äänettömiä taputuksia ja nekin toistettiin. Rouva Fox kysyi lastensa lukumäärää ja sai vastauksena luvun sekä lasten iät. Vastaus sisälsi myös vauvana kuolleen lapsen. He totesivat, että kummitus oli älyllinen olento, joka sekä näki että kuuli.


Nyt perustettiin komitea tutkimaan ilmiötä. Luotiin tietty kirjainkoodi sekä sovittiin, että yksi koputus tarkoitti EI ja kaksi koputusta KYLLÄ. Näiden avulla saatiin selville, että kommunikoija oli Charles B. Rosna, kulkukauppias, jonka talon edellinen asukas, John C. Bell oli murhannut ja haudannut kellariin.


Tämä tieto tutkittiin myöhemmin ja todettiin paikkansa pitäväksi, mutta lopullinen varmuus saatiin vasta vuonna 1904, kun kellarin lattiaa kaivettaessa sieltä löytyivät kulkukauppiaan maalliset jäännökset sekä hänelle kuulunut metallinen laatikko. Koko tarina julkaistiin ei-spiritualistisessa lehdessä samana vuonna.
Uteliaisuus toi satoja ihmisiä katsomaan mökkiä, ja häiriöihin kyllästyneenä Foxin perhe muutti pois ilomielin. Koputukset kuitenkin jatkuivat muuallakin aina kun tytöt olivat läsnä.


Vuonna 1849 Foxin sisarukset alkoivat pitää demonstraatioita ja istuntoja. Kate Fox muutti vuonna 1871 Englantiin ja Margaret seurasi häntä 1876. He jatkoivat työtään Englannissa.


Fysikaaliset ilmiöt
Henkiolentojen aikaansaama fyysisin aistein koettava ilmiö. Ts. ilmiöt ovat läsnäolijoiden nähtävissä, kuultavissa ja tunnettavissa konkreettisesti. Ilmiöt voidaan myös valokuvata tai nauhoittaa. Ne vaativat yleensä kehittyäkseen vuosien piirityöskentelyn. Fysikaaliset istunnot pidetään useimmiten punaisessa valaistuksessa tai pimeydessä. Henkimaailma käyttää osassa ilmiöitä niiden toteuttamiseen ektoplasmaa.


Fysikaalisia ilmiöitä ovat apportit, asportit, henkivalokuvaus, henkikirjoitus, henkipiirtäminen ja -maalaaminen, koputukset, levitaatio, suora ääni -ilmiö, de- ja rematerialisaatio ja transfiguraatio.


Vaikka fysikaaliset ilmiöt ovat nykyisin spiritualismin alkuvaiheita harvinaisempia, työskentelee henkimaailma nopeasti kehittyvän modernin teknologian parissa ja etsii keinoja välittää viestejä nykyaikaisen tekniikan avulla.


Fyysinen kuolema
Fyysisen kehon elintoimintojen lakkaaminen.


Fyysinen taso
Fyysinen, aistein havaittava maailma tai värähtelytaso.


Ihmisen fyysinen keho elintoimintoineen ja aisteineen.


Hardinge Britten, Emma (1823-1899)
Emma o.s. Floyd syntyi Itä-Lontoossa 1823. Hän oli lapsesta asti psyykkinen, joka näki ja kuvaili isänsä palvelijoiden kuolleita sukulaisia. Hän meni nuorena Pariisiin opiskelemaan oopperalavoja varten, mutta harjoitellessaan puolitranssissa puheita, runoja ja jännittäviä kohtauksia päästellen ilmoille kummallisia kirkunoita ja kauhunhuutoja, hänen äänihuulensa rasittuivat siinä määrin, että hän menetti kauniin sopraanoäänensä. Se ei kuitenkaan lannistanut häntä ja hänestä tuli pianisti, jonka Pariisin Erardin pianofortesalissa pidettyjä konsertteja monet tunnetut henkilöt tulivat kuuntelemaan. Vaikka hän menestyikin pianistina, hän vaihtoi teatteriin ja näytteli Lontoon teatterilavoilla useita vuosia.


Ollessaan teatteriseurueen kanssa kiertueella Amerikassa, hän päätti vierailla spiritualistisessa keskuksessa New Yorkissa. Hänen toisella vierailullaan henkiolento valtasi hänet kahdeksi tunniksi ja hän kuuli kuolleen veljensä sanovan: "Mene kotiin äidin luokse. Hän kertoo sinulle löytäneensä vanhasta tinarasiasta jotain, joka on painonsa arvoinen kultaa." Emma palasi Britanniaan. Rasiasta löytyi kadonnut valokuva hänen veljestään Tomista. Tämä sai Emman liittymään spiritualistiseen piiriin ja kehittämään psyykkistä lahjaansa.


Kun piiriläiset näkivät puisen pöydän liikkuvan poispäin Emmasta, nousevan hitaasti ja kohoavan kuin lintu ylös kattoon, he tiesivät todistavansa hämmästyttävää mediumismia. Kun Emma astui pianon ääreen ja alkoi soittaa, pöytä tanssi niin kauan kuin musiikki kesti. Nopeassa tahdissa Emma lisäsi mediumismiinsa levitaation, selvänäköisyyden, selväkuuloisuuden, automaattikirjoituksen, transsipuheen, psykometrian ja henkiparannuksen.


USA:n presidentti Benjamin Franklinin ystävä, kenraali Bullard toi eräänä päivänä Emmalle kuolleelta presidentiltä pyynnön tulla luennoimaan spiritualismista Amerikkaan. Ja Emma meni. Hän aloitti suurenmoiset luentonsa New Yorkissa, josta hän matkasi länteen käännyttämään uudisasukkaita, kaivostyöläisiä ja karjapaimenia. USA:sta Emma jatkoi Kanadaan levittämään uutta spiritualismin sanomaa.


 

Vuonna 1866 Emma Hardinge palasi Englantiin, missä hän työskenteli ja kirjoitti kirjat Modern American Spiritualism (Nykyajan amerikkalainen spiritualismi) ja Nineteenth Century Miracles (1800-luvun ihmeitä).


 

Vuonna 1870 Emma meni uusiin naimisiin tohtori Brittenin kanssa. He matkustivat vuonna 1878 yhdessä Australiaan ja Uuteen Seelantiin, missä he viipyivät useita vuosia perustaen kirkkoja ja yhdistyksiä ja levittäen spiritualismin sanomaa. Australiassa Emma kirjoitti kirjan Faiths, Facts and Frauds of Religious History.


Emma Hardinge Britten oli Britannian spiritualismin arkkitehti ja uuden liikkeen luonnollinen johtaja. Hänen koolle kutsuman kokouksen tuloksena perustettiin Iso-Britannian kirkot ja yhdistykset kokoava kattojärjestö, National Spiritualists´ Federation vuonna 1890. Hän myös perusti Two Worlds -nimisen viikkolehden vuonna 1887 ja oli sen toimittajana viisi vuotta. Emma oli lahjakas puhuja ja kirjoittaja ja hän oli suurelta osin vastuussa siitä, miltä spiritualistinen filosofia näytti ulospäin.


Robert Owen, sosialistinen uudistaja, antoi henkimaailmasta spiritualismin periaatteet vuonna 1871 Emman kautta. Niistä muodostettiin ne Spiritualismin Seitsemän Periaatetta, jotka kirjattiin spiritualismin filosofian perustaksi jo kun Spiritualists´ National Union perustettiin vuonna 1901.


Healing
Katso henkiparantaminen.


Heiluri
Esine, joka riippuu langan varassa ja joka pyörii tai heiluu ja jolla voidaan mitata esimerkiksi auran laajuutta tai etsiä vesisuonia.


Henkikirjoittaminen
Meedio välittää viestejä kirjoittamalla. Meedio voi kirjoittaa inspiraation vallassa (inspiraatiokirjoitus) tai niin, että hän ei itse liikuta kättään (automaattikirjoitus).


Kirjoitus voi syntyä myös meedion koskettamatta kynää.


Henkikirjoittamisessa kirjoittavan henkiolennon käsi tai kädet materialisoituvat, jolloin ne näkyvät kynää tai liitua pitelemässä.


Henkileikkaus
Henkileikkauksessa henkimaailma tekee operaation syvätranssissa olevan meedion käsien välityksellä.


Henkimaailma
Henkinen taso. "Tuonpuoleinen" maailma, johon ihminen siirtyy fyysisen kehon kuollessa.


Henkinen astrologia
Henkinen astrologia pitää ihmistä henkisenä olentona, joka on sieluna oppimassa asioita henkisellä polullaan, sielun suunnitelmansa mukaisesti.


Henkisen astrologian mukaan syntymähetken ajan laatu on valittu tarkasti. Henkiset oppaat etsivät sellaisen syntymähetken, jolloin taivaankappaleiden sijainnit edustavat symbolisesti yksilön keskeisiä, aiemmissa elämissä hankittuja luonteenpiirteitä sekä pian alkavan uuden inkarnaation keskeisiä kehitystarpeita, haasteita, syklejä ja tapahtumia. Henkinen astrologia tarkastelee samoja perinteisiä planeettoja, huoneita ja aspekteja eli astrologisten tekijöiden välisiä määräkulmia horoskoopissa kuin maallinen astrologia. Erona syvempi tarkastelukulma, kuten karmallinen ulottuvuus. Henkinen astrologia pyrkii auttamaan ihmistä ymmärtämään ko. elämän oppiläksyt.


Henkinen kasvu
Ihmisen kehitys erilaisten elämänkokemusten myötä.


Henkinen taso
Henkimaailma. "Tuonpuoleinen" maailma, johon ihminen siirtyy fyysisen kehon kuollessa.


Henkiolento
Ihmisen olemus sen jälkeen, kun hän "kuollessaan" on jättänyt fyysisen ruumiinsa ja siirtynyt henkimaailmaan.


Henkiopas
Henkisillä tasoilla elävä olento, jonka tehtävänä on auttaa ja opastaa ihmistä. Jokaisella ihmisellä on koko elämän ajan sama henkiopas, joka on rakastava ja viisas seuralainen ja opettaja. Henkiopas työskentelee ihmisen korkeamman mielen ja omantunnon välityksellä.


Henkiopettaja
Henkiopettaja on henkisillä tasoilla elävä olento, jonka tehtävänä on opettaa. Ihmisellä voi olla useampia henkiopettajia kerralla ja ne voivat vaihtua eri elämän vaiheissa ja tehtävissä.


Syvätranssissa olevien meedioiden välityksellä on saatu opetusta mm. Ramadahn-, Silver Birch-, Uranus- ja White Eagle -nimisiltä henkiopettajilta tai useamman henkiopettajan joukolta. Näistä opetuksista on julkaistu useita kirjoja.


Henkiosa
Rinnakkaisilmaisu Ikuinen Itse -osalle, jumalkipinä ihmisessä - korkein ihmisen olemuspuoli.


Henkiparantaja
Meedio, joka toimii parantavien energioiden välittäjänä. Henkiparantaja välittää Jumalan parantavaa energiaa. Apunaan hänellä on henkimaailman olentoja, jotka ovat omistautuneet energian välittämiseen ja parantamiseen.


Henkiparantaminen eli healing
Meedio toimii parantavien henkiolentojen välikappaleena ja välittää Jumalan parantavaa energiaa joko kontakti- tai kaukoparannuksena, ts. potilaan läsnäollessa tai pitkänkin matkan päästä. Henkiparannusta voidaan harjoittaa päivätietoisuudessa tai transsissa.


Englantilainen Harry Edwards (1893-1976) on henkiparannuksen uranuurtajia maailmassa.Henkipiirtäminen ja -maalausTaiteellisesti lahjakkaan henkiolennon käsi tai kehon yläosa materialisoituvat hänen piirtäessään tai maalatessaan. Vertaa henkikirjoittaminen.


Henkiset lahjat
Henkisiä lahjoja ovat mm. selvänäkö, -kuulo ja -tunto ja henkiparantaminen (healing). Näitä ihminen voi käyttää toisten auttamiseen ja niiden katsotaan olevan lähtöisin Jumalasta.


Henkitasot
Yleisnimitys, joka tarkoittaa kaikkia fyysistä maailmaamme korkeammilla värähtelytasoilla olevia ulottuvuuksia ja olentoja.


Henkivalokuvaus
Valokuvissa esiintyy henkiolentoja eli ekstroja. Jos kuvaajalla on mediaalisia kykyjä, hänen ottamiinsa kuviin ilmestyy ensin jotain ylimääräistä esimerkiksi valopisteitä. Mediumismia kehittämällä kuviin alkaa ilmestyä tunnistettavia hahmoja.


Herkistyminen
Ymmärryksen laajeneminen ja tietoisuuden kohoaminen.


Higginson, Gordon M. (1918-1993)
Gordon M. Higginson oli merkittävä mentaalinen ja fysikaalinen meedio, joka aloitti yleisödemonstraatiot jo 12-vuotiaana. Gordonin äiti oli meedio, ja hän koulutti pojastaan jo varhaislapsuudesta saakka työnsä jatkajaa. Sitkeän kykyjen harjaannuttamisen myötä Gordon Higgingsonista kehittyi transsimeedio, joka kykeni myös materialisaatioilmiöihin. Hän oli spiritualistinen pappi ja Spiritualists´ National Unionin (SNU) presidentti (puheenjohtaja) vuodesta 1970 aina 18.1.1993 asti, jolloin hän siirtyi henkimaailmaan. Gordon Higginson tuli suomalaisille tutuksi The Arthur Findlay Collegen rehtorina, joka jakoi henkimaailman opetusta suomalaisten opintoviikoilla vaikuttavana meediona ja pidettynä luennoitsijana.

Lisätietoja: http://www.gordonhigginson.co.uk


Home, Daniel Dunglas (1833-1886)
Daniel Dunglas Home syntyi Edinburgissa Skotlannissa köyhälle äidille aviottomana lapsena. Täti adoptoi hänet jo vauvana ja vei mukanaan Yhdysvaltoihin. Jo lapsena D.D. Home aisti henkimaailman läsnäolon, mm. äitinsä tämän kuolinhetkellä. Fysikaalisten ilmiöiden alettua 19-vuotias D.D. Home joutui kasvattivanhempiensa pelon vuoksi muuttamaan pois kotoaan.


D.D. Home oli tunnetuimpia fysikaalisia meedioita, jonka läsnäollessa tapahtui lähes kaikenlaisia fysikaalisia ilmiöitä, mm. esineiden ja meedion itsensä levitaatiota sekä ilmeni musiikkia, henkikirjoitusta, valoilmiöitä ja materialisaatioita. Ilmiöt olivat usein nähtävissä täydessä valaistuksessa. Hänen kykynsä huomattiin, kun hän asui Amerikassa. Kaksi Harvardin yliopiston tutkijaa selvitti hänen kykyjään, ja he totesivat, etteivät ne olleet selitettävissä millään tämän maailman tekijällä. Ilmiöitä tutki myöhemmin myös William Crookes. D.D. Home palasi Englantiin vuonna 1855, ja hänen mediumistiset taitonsa herättivät suurta mielenkiintoa eri puolilla Eurooppaa. Hän piti arviolta 1500 istuntoa, muttei veloittanut niistä maksua osallustujilta.


Hypnoosi
Suggestion avulla aikaansaatu psyykkinen tila, jolle on ominaista tajunnan alueen supistuminen tietoisuuden kuitenkin osittain säilyessä.


Hypnoositilassa voidaan tavoittaa eletystä elämästä hyvinkin varhaisia kokemuksia tai ns. regressioterapiassa palautua johonkin menneeseen elämään, joka on merkityksellinen nykyisen elämän ongelmien syntymisen kannalta.


Immortaliteetti
Kuolemattomuus.


Indigo
Indigosini, vanhimmilta ajoilta saakka tunnettu tummansininen väriaine.


Indigolapsi
"Uuden ajan" lapsi, jolla on uudenlaisia psyykkisiä ominaisuuksia ja käyttäytymispiirteitä, joita ei yleensä ole dokumentoitu aiemmin. Nimitys tulee amerikkalaisen Nancy Ann Tappenin tutkimuksesta (1982), jossa hän huomasi tutkittavia lapsia ympäröivän energiakentän värin, indigon. Indigot ovat Valon lähettiläitä.


Inkarnoituminen
Ruumiillistuminen. Ihmisen syntyminen fyysiseen kehoon eli ruumiiseen.


Inspiraatiokirjoitus, -puhe
Henkilö kirjoittaa tai puhuu kevyesti ja vaivattomasti ajatuksia, jotka pulppuavat nopeina ja ilman miettimistaukoja hänen mieleensä henkioppailta ja omasta ylitajunnasta.


Taiteilija William Blake (1757-1827) ja oman aikamme säveltäjä Einojuhani Rautavaara (s. 1928) sanovat olevansa kanavia voimakkaalle inspiraatiolle.


Intuitio
Välitön oivallus asian olemuksesta ilman päättelyä tai kokemusta. Kyky ymmärtää välittömästi. Vaistonvarainen tajuaminen. Sisäinen näkemys.


Ionowa, Aleksandra (1899-1980)
Venäläisistä vanhemmista Lahdessa syntynyt Aleksandra Ionowa sai 47-vuotiaana karismaattisena lahjana piirustustaidon henkisessä kokemuksessa. Ennen tätä kokemusta, hän ei ollut piirtänyt tai maalannut mitään. Kun hän otti kynän käteensä, kynästä alkoi tulla kuvioita. Kolmantena päivänä hän tunsi olevansa mediaalinen taiteilija. Ionowa toimi myös meediona, kirjoitti mieterunoja ja teki musiikki-improvisaatioita.
Ionowan mediaalinen, abstrakti taide syntyi nopeasti, muutamassa minuutissa, eikä hän korjaillut teoksia jälkeenpäin. Hän loi taiteensa voimakkaassa inspiraation tilassa. Erityistä oli myös se, että hän käytti monia eri tekniikoita: guassia, hiiltä, liitua, lyijykynää, pastelleja ja öljyvärejä. Ionowan mukaan "lahjaksi saatua pitää lahjaksi antaa", joten hän antoi teoksensa lahjoituksena eikä koskaan myynyt niitä. Ionowa loi yli 10 000 teosta ja osa niistä on esitelty vuonna 1965 julkaistussa, Voitto Viron kokoamassa kirjassa Taivas oli minussa.


Istunto
Nimitys, jota käytetään tilaisuudesta, jossa meedio välittää viestejä henkimaailmasta yhdelle ihmiselle (ns. yksityisistunto) tai pienryhmälle.


Itse
Ihminen Itse - jumalainen osa ihmisestä - se jonka Jumala on luonut ja joka kehittyy jälleensyntymien kierrossa.


Jackson Davis, Andrew (1826-1910)
Andrew Jackson Davis, Poughkeepsien Näkijä, oli Emanuel Swedenborgin työn jatkaja. Davis oli luonnostaan mediumistinen. Hän oli perheen kuudesta lapsesta nuorin. Hänen äitinsä oli selvänäköinen ja Andrew oli näkijä ja parantaja. Hän kävi koulua vain kuusi kuukautta, mutta hän sai koulutuksensa vastaanottamalla tietoa näkyinä ja ääninä. Myöhemmin hän tunnisti nämä opettajansa Galeniksi ja Swedenborgiksi.


Yhdeksännestätoista ikävuodestaan lähtien Davis toimi transsimeediona, jonka kautta Swedenborg saattoi jatkaa työtään sanelemalla useita filosofisia teoksia, mm. Harmonial Philosophy (Harmoninen filosofia) ja Nature´s Divine Revelations (Luonnon jumalalliset ilmestykset). Kirjassaan Principles of Nature (Luonnon periaatteet), joka julkaistiin 1847, hän ennusti spiritualismin tulon.


Andrew Jackson Davis jatkoi inspiroitunutta ja inspiroivaa kirjoitus- ja opetustyötään aina kuolemaansa asti. Hänet tunnetaan myös Lyseo-liikkeen (spiritualistinen pyhäkoulu) isänä. Astraalimatkoillaan hän vieraili Kesämaassa (Summerland) lasten sfäärissä. Siellä hän näki, kuinka henkilapsia opetettiin ja valmennettiin. Hän innostui tästä ja esitteli ensimmäisen lasten edistyksellisen koulun (Children´s Progressive Lyseum) suuntaviivat yleisökokouksessa Broadwaylla, Dodsworth Hallissa, New Yorkissa 25.1.1863. Hän kirjoitti myös ensimmäisen Lyseo-käsikirjan (Lyseum Manual).


Lyseo-liike on suunnattu lapsille ja nuorille, niin että he voisivat kasvaa ja kukoistaa rakkaudessa ja viisaudessa sekä kehittyä tiedoissa ja taidoissa. Opetusaineita ovat mm. totuus, oikeudenmukaisuus, veljellinen rakkaus, puhtaus, kauneus, taide, musiikki, terveys, tieteet, filosofia ja henkisyys.


Jälleensyntymä
Reinkarnaatio. Uskomus, että ihminen syntyy uudelleen useita kertoja. Tarkoituksena on kasvaa henkisesti ja lopulta saavuttaa täydellisyys henkisessä mielessä.


Todellinen ihminen ei ole fyysinen olento vaan henki, persoonallisuus, jolla on voinut olla jo monia erilaisia fyysisiä olemuksia aikaisempien elämiensä aikana. Sielu syntyy uudelleen oppiakseen ja sovittaakseen karmaa. Ennen jokaista syntymäänsä sielu määrittää tehtävänsä ja sen täytyttyä hän palaa henkimaailmaan.


Jälleensyntymä eroaa esimerkiksi Intiassa yleisestä sielunvaellusopista siten, että se korostaa kehitystä ja näin ollen sielu ei voi syntyä alemmalle tasolle, esimerkiksi ihminen eläimeksi.


Kanavointi
Henkiolentojen tai tuntemattomien olentojen kautta tulevan tiedon välitys. Kanavointi tapahtuu siten, että ihminen nostaa omaa värähtelytasoaan yhteyden saamiseksi ja keskittyy viestimään (puhe tai kirjoitus) ko. olentojen kanssa.


Kanavointi eroaa mentaalisesta mediumismista todistusvoiman puutteensa takia. Siinä missä meedio tuo henkimaailman viestintuojien tuntomerkit ja läsnäolon todistusvoimaisesti esiin, kanavoija voi ilmoittaa kanavoivansa ketä tahansa henkitasojen asukasta tai avaruusolentoa, kuten Jeesusta, Buddhaa, Neitsyt Mariaa, arkkienkeleitä tai ns. Mestareita (esim. Kuthumi, Maitreya, Hilarion, Asthar, Melchizedek).


Kaikessa välitetyssä tiedossa on tärkeää käyttää erottelukykyä: onko kuullussa puheessa / luetussa tekstissä sisältöä vai pelkästään kauniita sanoja, onko tieto johdonmukaista, mahdollisesti uusia näkökulmia avaavaa ja miten siinä suhtaudutaan tiedon vastaanottajiin, annetaanko ihmisille valinnanvapaus vai onko sisältö imartelevaa tai uhkailevaa.


Kardec, Allan (1804-1869)
Ranskalainen Allan Kardec, oikealta nimeltään Hippolyte L. D. Rivail, esitteli tarkkoihin tutkimuksiin perustuvan spiritualistisen filosofian järjestelmänsä, joka rakentui mediumistisen kommunikaation pohjalle. Kardecin opetusten keskeinen alue on Jeesuksen elämänohjeisiin perustuva moraali ja sen soveltaminen käytäntöön. Hän laati henkimaailmalle tarkkoja kysymyssarjoja, kirjasi vastaukset ja laati kaikesta tästä systemaattisen opin. Tätä laajalle levinnyttä oppiaan hän kutsui spiritismiksi.


Karma
Syyn- ja seurauksen laki. Ihmisen hyvien ja pahojen tekojen seuraukset. Ts. ihmisen teot vaikuttavat hänen nykyiseen elämäänsä ja seuraaviin elämiin. Tarkoituksena ei ole rangaistus, vaan ihmisen kasvaminen henkisesti. Ihminen joutuu kohtaamaan tekojensa seuraukset yhä uudelleen, kunnes on oppinut "läksynsä".


Kaukoparannus
Parantavan energian välittämistä parantajan kautta niin, että parannusta vastaanottava henkilö ei ole fyysisesti läsnä parannuksen aikana. Katso henkiparannus.


Kausaalikeho
Syykeho.


Aineeton ja fyysisille silmille näkymätön henkiruumis. Ihmisellä on fyysisen kehon lisäksi henkinen olemuspuoli, josta voidaan erottaa värähtelytaajuudeltaan ja tehtäviltään eroavia "kehoja", osasia. Kausaalikehoon kerääntyvät ihmisen eri elämien aikana saadut kokemukset. Tämä keho on mukana kaikissa jälleensyntymissä.


Kehityspiiri
Spiritualistinen kehityspiiri on yleensä 3-8 henkilön ryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti, yleensä kerran viikossa tai kahden viikon välein useimmiten jonkun piirin jäsenen kotona. Ryhmä toimii maksutta vapaaehtoisen, mutta tasapainoisen ja mediumismiin perehtyneen vetäjän ohjauksessa. Tavoitteena on oppia hiljentymään, tutustua oppaisiin ja mediaalisiin lahjoihin, harjoittaa henkiparannusta ja ryhmän niin halutessa kehittää psyykkisiä ja mediaalisia taitoja. Kokoontuminen alkaa yleensä rukouksella ja meditaatiolla. Piirin sisältyy usein henkiparannusosuus ja pidemmälle ehtineillä piireillä mediaalisia tai psyykkisiä harjoituksia. Kokoontuminen päätetään rukoukseen.


Kielillä puhuminen
Glossolalia. Itsestään, ilman päivätajuisen tahdon ohjailua tapahtuva puhuminen jopa tuntemattomilla kielillä tai kielellä, jota ei henkilö itse normaalielämässään hallitse.


Kiira, Maire (1922-2009)
Maire Kiira toimi Suomen Spiritualistisen Seuran puheenjohtajana vuosina 1971-1985. Hän uudisti, monipuolisti ja laajensi toimintaa alueellisesti. Hänen kaudellaan käynnistettiin vuotuiset kesäseminaarit, The Arthur Findlay Collegessa järjestettävät opintoviikot ja spiritualistien oma jäsenlehti. Kansainvälisten kontaktiensa ansiosta hän sai tasokkaita ulkomaisia meedio-opettajia vierailemaan Suomessa. Seura hankki oman toimitilan, sen jäsenmäärä kasvoi ja eri puolille maata perustettiin ns. paikallisosastoja, joista muodostui vielä hänen puheenjohtajakaudellaan itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä.


Maire Kiira löysi spiritualismin 1960-luvulla, ja perehtyi aiheeseen lukuisilla Englannin opintomatkoillaan. Erityisesti hän kiinnostui henkiparannuksesta. Hän tapasi mm. Harry Edwardsin henkilökohtaisesti, ja sai tältä opastusta työhönsä. Maire Kiira luennoi laajasti henkiparannuksesta ja opetti sitä käytännössä kotimaassa, ja hän kertoi aiheesta myös julkisuudessa. Luentojen aiheet laajenivat käsittelemään myös muuta mediumismia. Viimeisinä aktiivivuosinaan Maire Kiira ilmensi mediumismiaan myös transfiguraation muodossa. Maire Kiira toimi lisäksi kansainvälisen spiritualistiliiton, ISF:n hallituksessa useita vuosia.
Maire Kiiran luennoista on koottu Suomen Spiritualistisen Seuran julkaisema kirja Hengen hiljainen pyhäkkö on meissä itsessämme (toim. Marjut Hjelt). Lisätietoja Julkaisut


af Klint, Hilma (1862-1944)
Ruotsalainen, koulutuksen saanut taidemaalari Hilma af Klint työskenteli taitelijauransa ensimmäiset parikymmentä vuotta perinteisenä maisema- ja muotokuvamaalarina. Kunnes hän sai okkultisessa istunnossa viestin, että hän tulisi luomaan mediumistisia maalauksia. Viestin mukaan rakenteilla oli esoteerinen temppeli ja af Klintin tehtävänä oli varustaa temppeli maalauksillaan.


Af Klint teki kokeellisia automaattipiirustuksia jo vuonna 1896. Vuonna 1906 hän alkoi maalata abstrakteja ja symbolisia maalauksia, jotka olivat monimutkaisten filosofisten, teosofisten ja antroposofisten ajatusten visuaalisia esityksiä.  Hän sovelsi niissä Rudolf Steinerin käsitystä ihmisen neljästä elinvaiheesta ja niihin liittyvästä värisymboliikasta. Keskeisiä teoksia ovat Temppelimaalausten sarja, jonka hän maalasi vuosina 1906-1915. Sarjaan kuuluu noin 182 maalausta. Af Klintin laajaan tuotantoon kuuluu yli 18 000 teosta.
Hilma af Klintin huomattavan laaja abstrakti tuotanto ei ollut kertaakaan esillä hänen elinaikanaan, sillä hän määräsi testamentissaan, ettei niitä saa asettaa esille ennen kuin 20 vuoden kuluttua hänen kuolemastaan. Kun af Klintin teokset olivat lopulta ensimmäisen kerran nähtävillä vuonna 1986, ne herättivät hämmästystä taidemaailmassa, koska hän oli maalannut abstrakteja teoksia ennen vuotta 1911, jota pidettiin abstraktin taiteen syntyvuotena. Näyttely johti taidehistorian uudelleenkirjoittamiseen.


Kirlian-kuvaus
Ihmisen auran eli energiakentän kuvaaminen tätä varten kehitetyllä kameralla. Auraspectrophotometer 2100 kamera kehitettiin USA:ssa usean vuoden aikana yhdessä parantajien, selvänäkijöiden, tietotekniikan ja optiikan alojen asiantuntijoiden kanssa. Käytännössä kuvaus tapahtuu siten, että värähtely mitataan kädestä elektronisen mittauslaitteen avulla. Tietokone työstää tuloksen ja muuntaa värähtelyt niitä vastaaviksi väreiksi. Alkujaan menetelmää on kehittänyt venäläinen Kirlian-pariskunta. Kuvaus on tehnyt tutuksi mm. aavelehti-ilmiön, jossa kasvissa näkyy aikaisemmin pudonnut lehti tai taittunut lehti ehjänä.


Kollektiivinen näky
Näky, joka välittyy samanaikaisesti useille henkilöille.


Kolmas silmä
Muinaisen Lemurian asukkailla oli tarujen mukaan kolme silmää ja valtavat psyykkiset kyvyt. Nykyään eräänä oletuksena on esitetty käpyrauhasen liittyvän parapsyykkisiin ilmiöihin. Kun nämä kyvyt aktivoituvat, sanotaan kansanomaisesti "kolmannen silmän" avautuvan. Kolmannen silmän katsotaan olevan 6. chakran kohdalla (kulmakarvojen välissä), ja sillä on yhteys selvänäköön.


Kontaktiparannus
Parantavan energian välittämistä siten, että parantaja ja parannettava ovat samassa tilassa. Katso henkiparannus.


Kontemplaatio
Kontemplaatio (lat. contemplatio = katseleminen) on mietiskelyn kolmas vaihe. Se on tila, jossa lakkaamme ajattelemasta, tulemme yhdeksi kohteen kanssa. "Katselemme" mietiskelyn kohteena olevaa asiaa olemalla yhtä sen kanssa ja siinä käytämme tietoista mieltämme ylitajuisen avulla. Tietoisuutemme on laajentunut, ja kun hiljennymme edelleen ja suuntaamme huomion omaan sisimpäämme, alempi tajuntamme yhdistyy omaan henkiseen Itseen, korkeampaan tajuntaan, Ikuiseen Itseen.


Koputuskieli
Amerikkalaiset sisarukset Margaret ja Kate Fox loivat ns. koputuskielen kuultuaan kotonaan koputuksia vuonna 1848. Kommunikointi koputtajahengen kanssa johti tietoon, että taloon oli haudattu murhattu kulkukauppias, joka halusi kertoa asian koputusten avulla. Tapauksen katsotaan käynnistäneen nykyaikaisen spiritualismin suuren yleisön tietoisuudessa.


Kristalli
Kidemuoto, jolla sanotaan olevan puhdistava, parantava ja voimistava vaikutus. Eräät selvänäkijät käyttävät kristallia apunaan tulkinnoissaan (kristallipallo).


Krohn, Helmi (1871-1967) 
Professori Julius Krohnin tytär, kirjailija, kääntäjä ja toimittaja Helmi Krohn (aviol. Setälä) on suomalaisen spiritualistisen liikkeen perustaja. Helmi Krohn menetti äitinsä 3-vuotiaana ja ihailemansa isän teini-ikäisenä. Ehkä näiden menetysten vuoksi hän kiinnostui ihmisen henkisestä elämästä jo varhain ja tutustui erilaisiin suuntauksiin kuten esimerkiksi parapsykologiaan ja teosofiaan, joista suomalaiset taiteen- ja tieteentekijät olivat tuolloin kiinnostuneita.


Vasta vuonna 1928 hän löysi etsimänsä ollessaan esitelmämatkalla Lontoossa. Hän osallistui spiritualistiseen tilaisuuteen ja sai voimakkaan herätyksen, niin että hän oli sen jälkeen kuin "palava pensas". Hän alkoi lainata Englannista alan kirjallisuutta, otti yhteyttä ajan huomattavimpiin spiritualisteihin ja alkoi kääntää kirjoja suomeksi osallistuttuaan kansainväliseen spiritualistikongressiin Glasgowssa 1933. Koska spiritualistista sanastoa ei ollut suomen kielellä, hän alkoi luoda sitä ystäviensä Gerda Rytin ja Ruth Serlachiuksen kanssa.


Vaikka Helmi Krohn piti esitelmä-, meedio- ja parannustilaisuuksia kotonaan Taka-Töölössä, vasta vuonna 1946 hän perusti ystävineen Suomen Spiritualistisen Seuran. Tuolloin, 2. maailmansodan päätyttyä, ihmisten hätä ja tiedontarve kuolleiden läheisten kohtalosta oli suuri. Helmi Krohn kutsui Suomeen esiintymään tunnettuja ulkomaisia meedioita ja oli mukana kansainvälisessä ja pohjoismaisessa spiritualistisessa yhteistyössä. Hän käänsi englannin kieltä taitamattomien suomalaisten parannuspyyntökirjeitä Harry Edwardsille. Vastaukset saatuaan hän käänsi ne suomeksi vastaanottajalle.
Helmi Krohn kirjoitti 65 vuotta täytettyään 10 spiritualistista kirjaa ja suomensi viisitoista. Osan kirjoista hän sai saneluna oppailtaan Ispahanilta ja isältään Julius Krohnilta, joka käytti nimeä Homo eli ihminen. Helmi Krohn loi teoksillaan perustan spiritualistisen kirjallisuuden julkaisemiselle maassamme. Hän hankki suomennos- ja julkaisuluvat tekijöiltä, koska hän tunsi henkilökohtaisesti suuren osan aikansa huomattavimmista meedioista ja henkiparantajista. Helmi Krohn toimi spiritualistisessa liikkeessä yli 90-vuotiaaksi asti. Lisätietoja Julkaisut


Kruunuchakra
Yksi pääenergiakeskuksista (7. chakra). Sijaitsee päälaella. Sen kautta ajatellaan olevan yhteys henkiseen ulottuvuuteen. Vaikutus tulee erityisesti aivojen (käpyrauhasen) ja hermoston kautta. Väri on violetti.


Kundalini
Elämänvoima, maaenergia. Eräs luonnonvoimista. Välittyy ihmiselle selkärangan kautta.


Kurkkuchakra
Yksi pääenergiakeskuksista (5. chakra). Sijaitsee kurkussa kilpirauhasen lähellä, kaulakuopan ja kurkunpään välissä. Sillä on yhteys puheeseen ja kuuloon sekä kilpirauhasen kautta aineenvaihduntaan. Samalla se on selväkuuloisuuden keskus. Väri on sininen.


Leah, Frank (1886-1972)
Englantilainen, pitkään Irlannissa asunut Frank Leah oli monipuolisesti lahjakas kuvataiteilija, joka teki niin maisema- ja muotokuvamaalauksia kuin sarjakuvia ja pilapiirroksia. Hän oli ensimmäisen irlantilaisen animaatioelokuvan piirtäjä, ja hän toimi useissa sanomalehdissä kuvittajana. Hän oli myös poikkeuksellisen taitava mediaalinen piirtäjä.


Leah antoi vakuuttavia todisteita kuolemattomuudesta piirtämällä istunnoissaan olleiden henkilöiden edesmenneiden sukulaisten ja ystävien kuvia. Leahin mediaaliset piirrokset hämmästyttivät yksityiskohtaisuudellaan ja yhdennäköisyydellään. Hän oli myös erittäin nopea piirtämään; hän saattoi piirtää yhdennäköisen kasvokuvan yhdeksässä sekunnissa. Leah teki ensimmäisen luonnoksen henkimaailman viestintuojasta asiakkaan hänelle soittaessa ja viimeisteli sen puhelun jälkeen. Leah oli pitkäaikainen Psychic News-lehden kuvittaja. Hän toimi mediaalisena piirtäjänä yli 40 vuotta.


Levitaatio
Ilmaan kohoaminen. Levitaatiolla tarkoitetaan esineiden kuten pöytien tai pienempien tavaroiden nostamista, siirtämistä ja lennättämistä ympäri istuntohuonetta. Myös ihmiset voivat levitoida.


Lodge, Sir Oliver (1851-1940) Sir Oliver Lodge, 1900-luvun tunnettu fyysikko, vakuuttui jo sangen varhain elämän jatkumisesta. Kahdenkymmenenviiden vuoden tutkimusten jälkeen hän kertoi siitä julkisesti ensi kerran vuonna 1908. Vuonna 1913 hän julisti British Associationissa, että persoonallisuus jää henkiin fyysisen kuoleman jälkeen. Hänestä tuli spiritualismin puolestapuhuja.


Materialisaatio
Aineellistuminen, aistein havaittava ilmentyminen. Useimmiten materialisaatiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa syvätranssitilassa olevan meedion ja muiden läsnäolijoiden kehosta erittyy ektoplasmaa ja sen avulla henkisillä tasoilla olevat olennot voivat ilmaantua hetkeksi näkyviin. Ektoplasmasta voi muovautua myös eläin, kasvi tai esine. Materialisaatio kuuluu fysikaalisiin ilmiöihin.


Materialisoituneet henkiolennot voivat koskettaa läsnäolijoita ja keskustella heidän kanssaan välittäen samalla lämpimät ja rakastavat tunteensa.


1800-luvulla ja 1900-luvun alussa esiintyi monia materialisaatiomeedioita, mm. Mme d'Esperance (1855-1918) ja tanskalainen Einer Nielsen (1894-1965).


Mediaalinen
Henkimaailman yhteyttä koskeva. Katso mediumismi.


Mediaalinen taide
Piirtäminen, maalaaminen tai jonkin instrumentin soittaminen voi olla automaattista, jolloin henkiolento ohjaa meedion kättä tai molempia käsiä niin, että piirrokset, maalaukset ja musiikkiesitykset syntyvät nopeasti. Henkimaailma voi myös inspiroida kuvien tekijää, niin että piirrokset, maalaukset ja sävellykset syntyvät vaivattomasti "kuin ohjauksesta".


Tunnettuja mediaalisia taiteilijoita ovat englantilaiset Frank Leah (1886-1972) ja Coral Polge (1924-2001).


Meditaatio
Meditaatiossa eli mietiskelyssä pyritään suuntaamaan ajatukset pois maallisista asioista, rentoudutaan, hiljennytään ja keskitytään henkisiin harjoituksiin. Meditaatiota voidaan luonnehtia syväksi tietoisuudentilaksi, läsnäoloksi, valppaudeksi ja keinoksi saavuttaa sisäinen eheys, johon pyritään pääsemään säännöllisten meditaatioharjoitusten kautta.


Mediumismi
Yhteys henkimaailmaan, meediona toimiminen.


Mediaaliset ilmiöt jaetaan fysikaalisiin ja mentaalisiin ilmiöihin. Fysikaalisessa mediumismissa ilmiöt ovat fyysisin aistein havaittavia ja edellyttävät usein meedion transsitilaa.


Mentaalinen mediumismi tarkoittaa henkimaailmasta meedion tajuntaan tulevan tiedon välittämistä. Tällöin meedio on virittäytynyt henkimaailman värähtelyihin, ja tieto tulee meedion ajatuksiin sekä henkisten aistien välityksellä kuten selvänäköisesti tai selväkuuloisesti.


Mediumismi eroaa fyysinen tason tiedosta, jossa asioita päätellään esimerkiksi henkilön ulkonäöstä, olemuksesta, sanoista ja teoista, sekä psyykkisen tason herkkyydestä, jolla tarkoitetaan tiedon saamista henkilön aurasta, telepatialla, värähtelyjen kautta.


Meedio
Kanavana, välittäjänä fyysisen tason ihmisten ja hyvän henkimaailman välillä toimiva henkilö. Meedio välittää virittäytyneessä tietoisuuden tilassa viestejä henkimaailmaan siirtyneiltä läheisiltä tai auttajilta. Hän voi myös välittää parantavaa energiaa eli toimia henkiparantajana tai tuoda opetusta henkimaailman välityksellä.


Meedio käyttää apunaan henkisiä lahjojaan (selvänäkö, -kuulo ja -tunto). Meedio tuo viestinvälityksessään todisteita henkimaailman läsnäolosta ja viestintuojan henkilöllisyydestä. Hän myös varmistaa, että vastaanottaja ymmärtää viestin.

  • Mentaalinen meedio saa tietoa henkimaailmasta mielen ja ajatuksen tasolla.
  • Fysikaalisen meedion kautta tai hänen läsnä ollessaan tapahtuu fysikaalisia ilmiöitä.
  • Parannusmeedio välittää parantavaa energiaa.
  • Transsimeedio on syvässä transsitilassa, hänen oma tietoisuutensa väistyy ja henkimaailmasta voidaan suoraan toimia hänen kehonsa kautta.

Nykyään viestinvälitystä kutsutaan usein myös kanavoinniksi, mutta kyse on eri asiasta. Kanavointi on henkiolennoilta tai tuntemattomilta olento- ja tietoisuusmuodoilta, esimerkiksi humanoideilta tulevien tietojen välittämistä. Kanavoija ei voi todistaa kanavoimansa tahon henkilöllisyyttä. Keskeistä on saadun tiedon laatu. Katso kanavointi.


Mentaalinen
Sielullinen, psyykkinen, henkinen. Ajatuksiin ja ajatusten tasoon liittyvä.


Mentaaliset ilmiöt
Henkimaailman aikaansaamat ilmiöt, jotka välittyvät mentaalisesti, henkisellä tasolla meedion tajuntaan selväkuulon, -näön tai -tunnon kautta.


Mentaalisia ilmiöitä ovat automaattikirjoitus, henkiparantaminen eli healing, inspiraatiokirjoitus ja -puhe, mediaalinen taide (kuvataiteet, musiikki), selvänäköisyys, selväkuuloisuus, selvätuntoisuus ja transsi.


Mentaalinen mediumismi
Mentaalisen mediumismin ilmetessä meedio näkee, kuulee tai tuntee henkiolennon/olentojen läsnäolon ja välittää hengiltä saamansa viestit vastaanottajille joko normaalissa päivätietoisuudessa tai muuntuneessa tietoisuuden tilassa.


Koska viestit tulevat meedion tietoisuuden kautta, arvellaan eri tutkimuksissa, että ainakin 10% viestistä on peräisin meedion omasta tajunnasta. Myös meedion psyykkinen herkkyys eli kyky "lukea" toista henkilöä ilman henkimaailman apua vaikuttaa myös mentaalisen mediumismin avulla välitettyihin viesteihin.
Nykyään puhutaan usein kanavoinnista. Se eroaa mentaalisesta mediumismista todistusvoiman puutteensa takia. Katso kanavointi.


Mentaalikeho
Ajatuskeho.


Aineeton ja fyysisille silmille näkymätön henkiruumis. Ihmisellä on fyysisen kehon lisäksi henkinen olemuspuoli, josta voidaan erottaa värähtelytaajuudeltaan ja tehtäviltään eroavia "kehoja", osasia. Mentaalikeho on se osa, jossa ihmisen ajatukset syntyvät ja sijaitsevat.


Meridiaani
Energiakanava, jota pitkin elämänvoima energiakehossamme liikkuu.


Mielikuvamatka
Toinen henkilö tai henkilö itse aktivoi alitajuntaa ja johdattaa visualisoimaan tietynlaisen maiseman, tapahtumat ja tunnelmat, jotka voi mielessään nähdä ja tuntea ja niistä voi myös oivaltaa oman alitajunnan opetukset.


Mietiskely
Katso meditaatio ks. meditaatio ja kontemplaatio.


Napachakra
Yksi pääenergiakeskuksista (2. chakra). Se sijaitsee navan ja ristiluun korkeudella. Sillä on yhteys lantioon, suolistoon, mahaan, haimaan, munuaisiin ja maksaan. Näin se vaikuttaa ruoansulatukseen, ja sillä on yhteys tunteisiimme ja niiden tasapainoon. Väri on oranssi.


Numerologia
Tutkii numeroiden ja kirjainten avulla sanojen sielullisia ja henkisiä sisältöjä. Numerologia on lähtöisin joko Egyptistä tai Kiinasta ja länsimaissa sitä on kehittänyt filosofi ja matemaatikko Pythagoras, joka eli n. 500-luvulla eKr. Numerologian avulla voidaan laskea ihmisen nimestä ja syntymäajasta mm. elämänsuunnitelma, johon sisältyy olemassaolo, tekeminen ja tulos. Numerologia on eräs työkalu itsetuntemuksessa ja oman elämän ohjaamisessa.


Orb (engl.)
Valopallo. Usein pallonmuotoinen tai myös monitahokkaana tai rajapinnaltaan epämääräisenä valokuvissa tai videolla ilmenevä kohde, joka ei selity kuvaushetken heijastumilla tai pölyhiukkasilla.


Otsachakra
Yksi pääenergiakeskuksista (6. chakra). Sijaitsee kulmakarvojen välissä ja sillä on yhteys silmiin, silmähermoihin ja aivolisäkkeeseen. Vaikuttaa näkemiseen ja sitä kautta ymmärtämiseen. Toimii myös selvänäkökeskuksena. Väri on indigo.


Palleachakra
Aurinkopunos, solar plexus. Yksi pääenergiakeskuksista (3. chakra). Se sijaitsee pallean kohdalla. Toimii tunteiden ja tahdon välittäjänä. Vaikuttaa hengitykseen, energiaan ja elinvoimaisuuteen ja sitä kautta turvallisuuden tunteeseen. Sen väri on keltainen.


Parish, William T. (1873-1946)
William T. Parish on henkilö, joka todennäköisesti nosti henkiparannuksen siihen suosioon, joka sillä nykypäivänä on. Hänellä olikin lempinimi Parish the Healer eli Parish-Parantaja. Hän aloitti hoitamalla vaimonsa todennäköisesti parantumattoman syövän. Hänen suurenmoinen työnsä alkoi vuonna 1927. Uutiset hänen vaimonsa paranemisesta levisivät, ja pian hän sai tuhansia parannuspyyntöjä vuodessa. Hän saavutti erinomaisia tuloksia sekä kontakti- että kaukoparannuksella.


Peruschakra
Juurichakra. Yksi pääenergiakeskuksista (1. chakra). Se sijaitsee häntäluun juuressa, peräaukon ja sukupuolielinten välissä. Sillä on yhteys sukupuolihormoneihin, verenkiertoon ja sitä kautta aineenvaihduntaan, luustoon ja lihaksiin. Sen väri on punainen.


Poltergeist
Räyhähenki. Henki on jäänyt fyysisen kehon kuoltua maan piiriin ja kykenee vaikuttamaan esineisiin ja ihmisiin häiritsevästi.


Ilmiöt keskittyvät jonkun henkilön, yleensä murrosikäisen ympärille, ovat kaikkien havaittavissa sekä alkavat ja loppuvat odottamatta. Tyypillisiä ilmiöitä ovat koputtelut ja naputtelut, esineiden lentäminen, pienet tulipalot, astioiden rikkoutuminen, laatikoiden avautumiset, huonekalujen siirtymiset ja vuoteiden ravistelu.


Psykometria
Psyykkisesti herkkä ihminen tunnustelee, aistii tai "lukee" esineistä tai esimerkiksi kukista tai kivistä tietoa. Tämä perustuu siihen, että esineisiin jää värähtelyjä niitä koskettaneista ihmisistä sekä asioista, joita on aiemmin tapahtunut.


Psyykikko
Selvänäkijä, "ennustajasta" yleisesti käytetty nimitys. Henkilö, jolla on psyykkisen tason herkkyyttä, jolla tarkoitetaan tiedon saamista telepatian, ihmisen auran ja esineiden värähtelyjen kautta, siis ilman yhteyttä henkimaailmaan.


Psyykikko voi käyttää myös aistein havaittavaa fyysisen tason tietoa, jota antavat esimerkiksi ihmisen ulkonäkö, olemus, sanat, toiveet ja tunteet.


Psyykkinen ilmiö
Ihmisen mielen, ajatusten tai energioiden värähtelyn kautta havaittava ilmiö.


Psyykkinen piirtäminen
Piirtämistä inspiraation vallassa, esimerkiksi auragrafi. Katso mediaalinen taide.


Pyramidiparannus
Henkiparannuksen välittämisen muoto, jossa neljä parantajaa välittää yhtä aikaa kontaktiparannusta yhdelle henkilölle. Hoidettava istuu, ja parantajat asettautuvat  hoidettavan eteen, taakse ja molemmille sivuille, aluksi kädet aseteltuina hoidettavan pään päälle. Kun energia lähtee liikkeelle, asettavat parantajat kätensä hoidettavan ympärille määrättyihin kohtiin. Parannushetki kestää lyhyen aikaa, koska energiaa välittyy voimakkaasti.


Reinkarnaatio
Jälleensyntymä. Uskomus, että ihminen syntyy uudelleen useita kertoja. Tarkoituksena on kasvaa henkisesti ja lopulta saavuttaa täydellisyys henkisessä mielessä.


Todellinen ihminen ei ole pelkästään fyysinen olento vaan henki, persoonallisuus, jolla on voinut olla jo monia erilaisia fyysisiä olemuksia aikaisempien elämiensä aikana. Sielu syntyy uudelleen oppiakseen ja sovittaakseen karmaa. Ennen jokaista syntymäänsä sielu määrittää tehtävänsä ja sen täytyttyä hän palaa henkimaailmaan.


Jälleensyntymä eroaa esimerkiksi Intiassa yleisestä sielunvaellusopista siten, että se korostaa kehitystä ja näin ollen sielu ei voi syntyä alemmalle tasolle, esimerkiksi ihminen eläimeksi.


Rematerialisaatio
Fyysisen materiaalin jälleen ilmestyminen.


Voi ilmetä myös meedion fyysisen kehon osittaisena katoamisena (dematerialisaatio) ja jälleen ilmestymisenä (rematerialisaatio). Meedion kehon katoaminen ja palautuminen voivat liittyä suureen ektoplasman tarpeeseen tai sitten henkimaailma haluaa osoittaa erilaisten ilmiöiden mahdollisuuden.
Katso materialisaatio.


Retriitti
Eristäytyminen hiljaisuuteen lyhyeksi ajaksi hengellistä virkistäytymistä tai syventymistä varten.


Richnau, Svea (1922-2007)
Kampaajaksi kouluttautunut Svea Richnau tutustui spiritualismiin 1940-luvun lopussa, Helmi Krohnin aikana, kun hän kävi meediotilaisuuksissa salaa mieheltään. Vuonna 1962 hän sai isältään henkimaailmasta kehotuksen ryhtyä meedioksi. Vaikka Svea Richnaulla oli vahvoja aistimuksia henkimaailmasta jo lapsuudessaan, tuntui tehtävä suurelta ja jännittävältä, mutta hän päätti yrittää. Mahdollisuuden antoi myös ero kielteisesti mediumismiin suhtautuneesta miehestä.


Svea Richnau piti vuoteen 2002 asti yleisötilaisuuksia Balderin salissa Helsingissä, kaksi keväisin ja kaksi syksyisin. Lisäksi hän piti kaksi vuotuista tilaisuutta Hämeenlinnassa ja 18 vuoden ajan joka tiistai pientilaisuuden kampaamossaan apua tarvitseville. Muualla Suomessa tilaisuuksia oli satunnaisemmin 1980-luvulle saakka. Yleisötilaisuudet olivat monesti loppuunmyytyjä ja niihin tultiin kaukaakin, jopa Ruotsista asti. Helsingin tilaisuudet noudattivat perinteistä, kaunista kaavaa: Suomen Spiritualistisen Seuran tai ruotsalaisen sisaryhdistyksen puheenjohtaja avasi ja päätti tilaisuuden, musiikkina soi Bach-Gounod'n Ave Maria ja viimeisinä vuosina myös Kari Rydmanin Niin kaunis on maa. Svea Richnau välitti kevyessä transsissa, luonnonvalkoiseen pukuun pukeutuneena lohtua ja tietoa neljän vuosikymmenen ajan eri-ikäisille kuulijoille, joiden joukossa oli usein julkisuuden henkilöitä. Svea Richnaun mukana meediotilaisuuksissa oli aina hänen henkioppaansa Maria Magdalena. Hän ei koskaan ottanut maksua työstään.


Svea Richnau vaikutti vuosia Helmi Krohnin perustamassa Finlands Svenska Spiritualistiska Föreningenissä, Suomen Spiritualistisen Seuran sisaryhdistyksessä. Lisäksi hän osallistui aktiivisesti pohjoismaisten spiritualistien tapaamisiin, joita järjestettiin NSU:n (Nordisk Spiritualistisk Union) puitteissa.
Hän koki välillä työnsä yksinäiseksi ja vaikeaksi aikana, jolloin ei ollut meediokoulutusta eikä julkisesti toimivia meedioita. Silloin hän pyysi apua Helmi Krohnilta ja koki sitä myös saaneensa. Svea Richanun mediaalisesta työstä kertoo Oskar Reposen kirjoittama kirja Isä minä elän (1977). Lisätietoja Julkaisut.


Roberts, Ursula (1887-1996)
Englantilainen Ursula Roberts tuli tunnetuksi eri puolilla maailmaa transsimeediona, jonka kautta välittivät opetusta ja henkitasojen viisautta ja rakkautta intiaaniopas Rushing River (Vuolas virta) ja egyptiläishahmoinen Ramadahn. Ramadahn toimi Ursula Robertsin oppaana vuosien ajan ja hänen nauhoitetuista opetuksistaan on toimitettu useita kirjoja, jotka ovat levinneet maailmalle eri kielille käännettyinä. Ramadahnin nauhoitettuja opetuksia on niin paljon, että niistä on edelleen tekeillä kirjoja Englannissa. Työtä jatkavat Ursula Robertsin ystävät ja mm. Englannissa toimiva Ramadahn Säätiö.
Ursula Roberts sairastui lapsena polioon ja tämän sairauden voittaminen kasvatti hänen luonnettaan niin, että hän oli valmis pitkäjänteiseen työskentelyyn henkimaailman filosofian kanavana. Ursula Roberts vieraili myös Suomessa ja hänen monista teoksistaan on suomennettu viisi, mm. Kaikki mediumismista.


Ruumiista irtautuminen
Henkisen olemuspuolen irtautuminen fyysisestä kehosta unen, onnettomuuden tai nukutuksen yhteydessä. Jotkut kykenevät tekemään sen tietoisestikin.


Ryhmäsielu
Eläin-, kasvi- ja kivikunnalla on yhteisenerginen pääkooste eli ryhmäsielu.


Selväkuulo
Kyky kuulla ääniä ja puhetta henkisiltä tasoilta. Meedio kuulee henkiolennon puheen mentaalisesti ja selväkuuloisesti.


Selvänäkijä
Selvänäkö
Kyky nähdä sisäisellä silmällä (henkisellä näkökyvyllä).Selvänäköinen meedio näkee mentaalisesti asioita henkisiltä tasoilta, esimerkiksi henkiolennon eetteriruumiin tai maisemia, paikkoja, kuvia, symboleita ja värejä. Selvänäkijänä toimiva psyykikko näkee aistimalla aurasta tai telepaattisesti ajatuksia lukemalla ihmisistä tietoa. Tällöin tieto tulee ihmisestä, ei henkimaailmasta.


Selvätietäminen/-tunto
Kyky tietää tai tuntea asioita henkisellä tasolla. Meedio vastaanottaa erilaista tietoa ja vaikutelmia, kokee tunne-, tunto-, maku- tai hajuaistimuksia.


Shamaanirumpu
Rumpu, jota shamaani käytti arpomiseen tai jonka avulla hän saattoi itsensä transsiin päästäkseen yhteyteen henkien kanssa. Shamaanirumpua ovat käyttäneet varsinkin monet pohjoiset kansat, mm. saamelaiset, samojedit, ostjakit ja eskimot.


Sielu
Ihmisen henkinen olemuspuoli. Vastakohtakäsite on ruumis, keho. Sisältää ihmisen tajunnan ja psyykkisten tekijöiden psykofyysisen ja elämää ylläpitävän kokonaisuuden.


Sielunvaellus
Katso jälleensyntyminen.


Solar plexus
Aurinkopunos, palleachakra. Yksi pääenergiakeskuksista (3. chakra). Se sijaitsee pallean kohdalla. Toimii tunteiden ja tahdon välittäjänä. Vaikuttaa hengitykseen, energiaan ja elinvoimaisuuteen ja sitä kautta turvallisuuden tunteeseen. Sen väri on keltainen.


Spiritismi
Henkioppi (lat. spiritus = henki) on spiritualismista aikaisemmin käytetty nimitys. Tässä merkityksessä sitä käytetään vanhassa kirjallisuudessa ja edelleen osassa maailmaa kuten Brasiliassa.Toiseksi spiritismillä tarkoitetaan yhteyttä henkien kanssa ilman korkeampaa henkistä asennoitumista esimerkiksi aakkospöydän, heilurin tms. avulla. Vaarana on yhteys henkimaailman alempiin tasoihin ja kehittymättömiin henkiin.


Spiritualismi
Oppi henkisyydestä (lat. spiritus, henki, josta spiritualis, henkinen, hengellinen). Spiritualismi on näkemys, ihmiskäsitys ja jopa maailmankatsomus, jossa ihminen nähdään hyvään pyrkivänä henkisenä olentona ja että ihminen kuoltuaan siirtyy henkisille tasoille. Yhteys henkimaailmaan on mahdollinen meedioiden välityksellä. Spiritualismin ydinajatukset on kiteytetty seitsemään periaatteeseen, joissa korostuvat ihmisen jatkuva henkinen kasvu, vastuu omista teoista, ihmisten välinen tasa-arvo ja usko Jumalaan.


Stead, William T. (1849-1912)
William T. Stead havaitsi vuonna 1892, että hänellä on henkikirjoituksen eli automaattikirjoituksen lahja. Hän liittyi London Spiritualist Allianceenja oli peloton spiritualismin esitaistelija. Hän oli tunnettu sanomalehtimies ja kirjailija sekä maanlaajuisesti tunnettu taistelustaan valkoista orjakauppaa ja lapsiprostituutiota vastaan. Hän siirtyi henkimaailmaan Titanic-laivan upotessa vuonna 1912. Kuolemansa jälkeen hän saneli tyttärensä Estelle Steadin kautta kirjan Sininen Saari, Sanomia toiselta puolen, jonka Suomen Spiritualistinen Seura on Helmi Krohnin suomentamana julkaissut.


Suora ääni
Fysikaalisiin ilmiöihin kuuluvassa suora ääni -ilmiöllä tarkoitetaan henkiolentojen puhetta istunnossa. Voiman ollessa tarpeeksi suuri puhe voidaan kuulla ilman apuvälineitä, mutta usein käytetään alumiinista tai muovista valmistettuja "trumpetteja" äänen vahvistamiseksi.Tunnetuimpia suoraäänimeedioita oli englantilainen Estelle Roberts (1889-1970).


Swaffer, Hannen (1879-1962)
Hannen Swaffer oli kirjailija, lehtimies ja sosialisti, joka herätti huomiota, kun hän vuonna 1924 kirjassaan Northcliffe´s Return tunnusti julkisesti kääntyneensä spiritualistiksi. Hän oli suuri propakandisti niin puheissaan kuin kirjoituksissaankin. Hannen Swafferin kotipiirissä saatiin opetusta Silver Birch -henkioppaalta Maurice Barbanellin (1902-1981) välityksellä.


Swedenborg, Emanuel (1688-1772)
Emanuel Swedenborg oli ruotsalainen tiedemies, astronomi, fyysikko, kaivosinsinööri ja metallurgian asiantuntija sekä sotilasinsinööri. Hän oli eläintieteilijä ja anatomisti, finanssimies ja kansantaloustieteilijä. Lisäksi hän oli raamatuntutkija, joka oli imenyt teologiaa itseensä jo äidinmaidossa ja elänyt vaikutusaltteimmat elinvuotensa luterilaisen pastorin evankelisessa ilmapiirissä. Hän oli 55-vuotiaana sellaisella mediumistisella kehitystasolla, että hän kykeni keskustelemaan laaja-alaisesti kehittyneiden henkiolentojen kanssa ja matkustamaan henkisiin maailmoihin.


Tämä elämänvaihe alkoi Lontoossa vuonna 1744 ja jatkui hänen kuolemaansa asti, vuoteen 1772. Hän kirjoitti ja julkaisi suuren joukon kirjoja, jotka kuvasivat hänen kokemuksiaan sekä selittivät hänen henkiopettajiensa opettamaa filosofiaa. Hänen ehkä tunnetuin kirjansa on Heaven and Hell (Taivas ja helvetti). Muita teoksia ovat The New Jerusalem (Uusi Jerusalemi) ja Arcana Celestia (Taivaan salaisuus).
Hänen opetuksensa olivat jossain määrin teologisesti värittyneitä (hänen isänsä oli ruotsalainen piispa), mutta edistyksellisiä ja kumouksellisiakin sen ajan ahdasmielisen dogmaattisuuden valossa. Ne antoivat paljon tietoa henkimaailmasta ja sen asukkaista. Tämä tieto on voitu vahvistaa myöhempien spiritualististen ilmoitusten kautta.


Sydänchakra
Yksi pääenergiakeskuksista (4. chakra). Sijaitsee sydämen seutuvilla. Sillä on yhteys sydämeen ja sitä kautta verenkiertoon, hengitykseen ja kateenkorvaan. Vaikuttaa hengityksen ja verenkierron välityksellä ihmisen fyysiseen ja henkiseen tasapainoon. Sen väri on vihreä, joskus kuvataan myös vaaleanpunaisena.


Syykeho
Katso kausaalikeho.


Taikavarpu
Mystisen maasäteilyn havaitsemiseen käytetty väline. Taikavarvun / haarautuvan varvun avulla on löydetty myös esimerkiksi vesisuonia.


Tajunnantila
Ihmisellä on normaalin päivätajunnan lisäksi useita muuntuneita tajunnantiloja, ns. ASC-tiloja. Näitä ovat esimerkiksi uni, transsi, ekstaasi, meditatiivinen tila, psykedeelinen tila sekä kooma.


Telepatia
Ajatuksensiirto ihmiseltä toiselle ilman aistien välitystä, sielullinen kaukovaikutus, ajatustenluku. Yliaistillisen havaitsemisen muoto, jossa henkilö tietää, mitä toinen juuri ajattelee. Yleisiä telepatiaksi luokiteltuja tapahtumia ovat tilanteet, joissa aikoo sanoa tai tehdä saman kuin toinen henkilö. Telepatiaa on usein vaikea erottaa selvänäöstä. Oletetaankin, että kyse on saman ilmiön eri muodoista.


Telepatia kuuluu parapsykologiassa yliaistillisen havaitsemisen luokkaan, lyhenne ESP. Sitä tutkitaan mm. Zener-korteilla.


Teleportaatio
Ilmiö, jossa esine, olento tai muu asia siirtyy paikasta toiseen selittämättömällä tavalla, tavallisesti katoamalla äkillisesti toisesta paikasta ja ilmestymällä samanaikaisesti toisaalle. Esiintyy mm. poltergeistin yhteydessä. Katso materialisaatio, dematerialisaatio.


Telestesia
Selvänäön laji, jossa henkilö havaitsee aistien ulkopuolisin keinoin etäällä näkymättömissä olevan kohteen.


Transfiguraatio
Muodonmuutos. Fysikaalinen ilmiö, jossa syvätranssissa olevan meedion kasvoille muovautuu ektoplasmasta henkiolennon kasvot. Istunnon aikana voi ilmetä peräkkäin usean, monesti eri rotuja edustavien henkiolentojen kasvoja. Ilmiötä ei tule sekoittaa transsimeedion tietoisiin tai tiedostamattomiin erilaisiin kasvojen ilmeisiin.


Transkendentaaliäänet
Outoja ääniä, joita on saatu ääninauhoille. Nämä tuntemattomat äänet ovat kuitenkin älyllisesti aikaansaatuja, ja keskusteluista on ilmennyt, että ne ovat keskustelua tuonpuoleisessa.


Transkommunikaatio
Yhteys henkimaailman kanssa, kuolleisiin, "rajan taakse".
Instrumentaalisessa transkommunikaatiossa saadaan yhteys henkimaailmaan erilaisilla teknisillä välineillä kuten television, tietokoneen, kameran tai äänityslaitteiden avulla.


Transsendenttinen (TM) mietiskely
Ns. mielentakainen mietiskely, lyhenne TM. Mietiskelyn muoto on alun perin lähtöisin japanin joogan traditioista. TM sisältää tavanomaisesta mietiskelystä poiketen erilaisia rituaalimuotoja, esimerkiksi toistetaan mantroja. TM:ää on  tutkittu paljon tieteellisesti mm. EEG:n, aivosähkökäyrän avulla.


Transsi
Meedion muuntunut tietoisuudentila, joka voi vaihdella kevyestä hiljentymisestä aina syvään, unenkaltaiseen tilaan, jolloin henkimaailmasta voidaan toimia suoraan hänen kauttaan. Transsissa ollessaan meedio voi välittää esimerkiksi pitkiä filosofisia opetuksia, pitää puheita, laulaa tai parantaa sekä tehdä henkileikkauksia. Transsissa oleva meedio ei itse ole täysin tietoinen tapahtumista.


Tunnettuja transsimeedioita ovat mm. englantilaiset Ursula Roberts (1887-1996) ja Hannen Shaffer (1879-1962). Katso meedio.


Trumpetti
Kartiomainen hohtava putkilo, jota käytetään pyrittäessä yhteyteen henkimaailman kanssa fysikaalisessa istunnossa transsissa olevan meedion avulla. Tarkoituksena on saada syntymään ääniyhteys, jota henkimaailmassa olevat olennot käyttävät.


Tunnekeho
Astraalikeho. Aineeton ja fyysisille silmille näkymätön henkiruumis. Ihmisellä on fyysisen kehon lisäksi henkinen olemuspuoli (aura), josta voidaan erottaa värähtelytaajuudeltaan ja tehtäviltään eroavia osasia, "kehoja". Tässä osassa sijaitsevat ihmisen tunteet.


Visualisointi
Asioiden ja tapahtumien näkeminen omassa mielessä, tietoinen mielikuvien luominen, ikäänkuin päiväunien näkeminen hereillä. Visualisointia voidaan käyttää ns. ohjatuissa mielikuvamatkoissa tai sillä pyritään oman elämän kannalta mieluisaan tavoitteeseen. Katso mielikuvamatka.