Meedion tehtävät 

Meedion tehtävänä on toimia välittäjänä fyysisen tason eli ihmisten ja henki- maailman välillä. Meedio välittää virittäytyneessä tietoisuuden tilassa (aktiivinen mediumismi) viestejä henkimaailmaan siirtyneiltä läheisiltä tai auttajilta. Työskennellessään meedio käyttää apunaan henkisiä lahjojaan kuten esimerkiksi selvänäkö, -kuulo ja -tunto.

Spiritualistisessa viestinvälityksessä, jota tehdään sekä yleisömeediotilaisuuksissa että yksityisistunnoissa, keskeinen periaate on todistusvoimaisuus. Meedio tuo todisteita henkimaailman läsnäolosta ja todisteita henkimaailmaan siirtyneen henkilöllisyydestä niin, että viestin vastaanottaja tunnistaa henkimaailmasta tulijan. Meedion tehtävänä on myös omalla työskentelyllään henkimaailman ja vastaanottajan välillä varmistaa, että henkimaailmasta lähetetty viesti välitetään oikein ja vastaanottaja ymmärtää viestin.

Spiritualismissa todistusvoimaisen viestinvälityksen lisäksi on tärkeässä roolissa henkiparantaminen. Spiritualistisessa henkiparantamisessa parantajameedio välittää parantavaa energiaa henkimaailmasta vastaanottajalle.

Kaikessa koulutuksessa ja työskentelyssä painotetaan eettisiä periaatteita ja edellytetään meediolta korkeaa moraalia ja kykyä työskennellä spiritualistisen elämänkatsomuksen mukaisesti näissä henkisissä palvelutehtävissä.