Tilaisuudet ja toiminta yhdistyksissä

Meediotilaisuudet 

Yleisömeediotilaisuus 

Yleisömeediotilaisuus on kaikille avoin tilaisuus, johon jokainen on sydämellisesti tervetullut avoimin mielin. Meediotilaisuus on henkimaailman, meedion ja yleisön yhteistyö. Meedio on linkki, kanava henkimaailmaan, meedion tarkoitus on todistaa elämän jatkuminen kuoleman jälkeen. Meedio työskentelee hänelle ominaisella tavalla, joskus henkimaailma ohjaa hänet suoraan jonkun henkilön luo tai hän kuvailee henkimaailman tulijaa tuoden tuntomerkkejä henkimaailmaan siirtyneestä, jolloin tilaisuudessa olijat voivat tunnistaa tuntomerkkien perusteella tulijan. Henkimaailman tulijan rakkaus ja energia ovat myös niin vahvoja, että vastaanottaja voi ne aistia. Monet tunnisteet voivat sopia moneen tulijaan, kun ne ovat yleisellä tasolla. Meedio vahvistaa henkimaailmasta saadulla tiedolla kenelle tulija tulee. Jokaisessa yhteydessä on aina valo ja rakkaus ohjaavana energiana, jolloin useampi henkilö voi vastaanottaa viestiosuudesta itselleen vahvistavaa viestiä. 

Ohjeita yleisömeediotilaisuuteen osallistujalle tästä linkistä
 

Yksityisistunto

Yksityisistunnossa meedio kertoo henkimaailman tulijasta erilaisin tunnistein, eli samalla tavalla kuin yleisötilaisuudessa. Viestien sisältö on kuitenkin paljon henkilökohtaisempi. Vastaanottaja voi esittää toivomuksia tulijasta, mutta henkimaailma kuitenkin päättää, kuka henkimaailmasta tulee tervehtimään vastaanottajaa. Yksityisistunnossa voi esittää kysymyksiä, joihin toivoisi vastauksia henkimaailmasta. Vastaanottaja voi saada elämäntilanteeseensa erilaisia näkökulmia, joihin olisi hyvä kiinnittää huomiota sillä hetkellä. Henkimaailma ei koskaan käske tai komenna tekemään asioita, vaan se kunnioittaa ihmisen vapaata tahtoa.

Suositeltavaa on, että yksityisistunnoissa ei käydä kovin usein. Erityisesti yksityisistunnoissa tuntee henkimaailman läsnäolon ja pyyteettömän rakkauden.

Henkiparannus

Henkiparannustilaisuus

Spiritualistiset yhdistykset järjestävät kaikille avoimia henkiparannustilaisuuksia. Näissä tilaisuuksissa henkiparannusta antavat spiritualististen yhdistysten henkiparannuskoulutuksen saaneet parantajameediot.

Henkiparannustilaisuuksia voidaan järjestää monella tavalla. Yleisintä on, että sekä vastaanottajat, että parantajameediot ovat samassa tilassa. Tilaisuus avataan joko rukouksella tai erillisillä avaussanoilla samoin tilaisuus päätetään yhteisellä kiitoksella. Tilaisuudessa voi käydä saamassa henkiparannusta paikalla olevilta parantajameedioilta. Yleensä ns. hoitotuolit ovat salin etuosassa, mutta on mahdollista, että ne on sijoitettu myös huoneen eri osiin. Henkiparannustilaisuudet ovat hyvin rakkaudellisia ja ilmapiiri niissä on hyvä. Yleensä taustalla soi hoitoprosessia tukevaa miellyttävää taustamusiikkia.

Voit tulla tilaisuuteen, vaikka sinulla ei olisi mitään hoidettavia sairauksia tai oireita. Sinulla ei ole velvollisuutta osallistua itse henkiparannukseen, vaikka saavut paikalle. Tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta rahalahjoitukset yhdistyksille otetaan mielellään vastaan. 

Henkiparannus (yksilöhoidot)

Osassa yhdistyksiä annetaan henkiparannusta ja transsiparannusta yksilöhoitoina. Tällöin hoitotapahtumassa on paikalla vain vastaanottaja ja parantajameedio. Hoidon aikana vastaanottaja joko istuu, tai makaa hoitopöydällä. Mikäli parantajameedio antaa henkiparannusta syvätranssissa, paikalla on aina kolmas henkilö turvaamassa hoitoprosessin sujumisen. Nämä tilaisuudet voivat olla maksullisia.

Kehityspiirit

Kehityspiirien tarkoituksena on harjoitella säännöllisesti työskentelyä henkimaailman ja ryhmän kanssa.

Kehityspiirissä tulisi olla vähintään kolme henkilöä, maksimissaan yhdeksän. Kehityspiiri kokoontuu kerran viikossa, tai kahden viikon välein. Kehityspiiriin sitoudutaan, jolloin piirin energia vahvistuu ja sen myötä kaikki osallistujat kehittyvät henkisesti. Piirin tulee olla harmoninen, jotta kaikkien on turvallista ja mielekästä osallistua. Piirin ohjaaja on vastuussa piirin toiminnasta.

Yhdistyksissä toimii ns. suljettuja kehityspiirejä, mutta yhdistyksissä järjestetään myös avoimia piirejä, joihin kaikilla on mahdollisuus osallistua. Jokaisen kehityspiirin onnistuminen riippuu suuresti siitä rakkaudellisuudesta, joka piirissä vallitsee.