Henkinen kehitys -lehti

Henkinen kehitys on Suomessa toimivien spiritualististen yhdistysten jäsenlehti. Lehti on perustettu vuonna 1985, aluksi Spiritualisti-nimisenä. Nykyinen nimi otettiin käyttöön vuonna 1988. 

Lehden tavoitteena on edistää spiritualistista elämänkatsomusta kertomalla spiritualismin nykytilasta ja historiasta sekä käymällä keskustelua liikkeen tulevaisuudesta.

Lehden ensimmäisenä päätoimittajana oli oululainen toimittaja Helena Kontio. Tällä hetkellä lehden linjauksesta, sisällöstä ja käytännön toimitustyöstä vastaa kolmihenkinen toimitus. Työn tukena toimii toimitusneuvosto.

Henkinen kehitys tarjoaa yhdistyksille kosketuspinnan jäsenistöön. Jäsenlehdessä yhdistykset tiedottavat ajankohtaisista asioistaan ja kursseista. Lisäksi keskeistä sisältöä ovat spiritualistiset ilmiöt, kuten mediumismi ja henkiparannus. Lehdessä esitellään suomalaisia ja Suomessa vierailevia ulkomaisia meedioita ja henkiparantajia, luodaan katsauksia alan kirjallisuuteen ja ajankohtaisiin asioihin sekä raportoidaan kotimaan kesäseminaareista ja ulkomaille suuntautuvista kurssimatkoista. Lehdessä julkaistaan myös henkimaailmasta saatua opetusta.


Lehden ilmestymisaikataulu

Henkinen kehitys -lehden ilmestymisen aikataulu 2024:

N:o 1 ilmestymispäivä 25.3. (aineistopäivä 5.2.)
N:o 2 ilmestymispäivä 17.6. (aineistopäivä 29.4.)
N:o 3 ilmestymispäivä 7.10. (aineistopäivä 19.8.)
N:o 4 ilmestymispäivä 9.12. (aineistopäivä 21.10.) 

Julkaistavaksi tarjotun aineiston ja ilmoitukset voi lähettää toimituksen yhteystiedoilla. Toimitus käsittelee aineiston hyvän journalistisen tavan mukaan ja määrittelee sopivan julkaisuajankohdan.

Lehteen tarjottava aineisto pyydetään lähettämään osoitteeseen toimitus.hklehti@gmail.com 


Lehden tilaus

Lehti sisältyy jäsenmaksuun. Muut kiinnostuneet voivat joko tilata lehden tai ostaa irtonumeroita yhdistyksistä. Tilattuna vuosikerran hinta on 26 euroa ja irtonumeron kuusi euroa kappale postituskuluineen.

Lehden toivotaan antavan virikkeitä henkisen kasvun poluille. Useat lehden kirjoitukset ovat ajattomia ja puhuttelevat lukijaansa vuosia julkaisemisensa jälkeen. Verkkosivulla julkaistaan muutamia artikkeleita jokaisesta numerosta.

Vapaaehtoisvoimin koottavassa lehdessä jäsenistön kirjoitukset ovat tärkeitä monipuolisen ja puhuttelevan sisällön syntymiseksi.


Lehden toimitus, yhteystiedot

Lehden postiosoite:

Henkinen kehitys -lehti,

Toimitus Suomen Spiritualistinen Seura ry

Karjalankatu 2 A, 2. krs. 00520 Helsinki

Sähköposti: toimitus.hklehti@gmail.com

Toimituksen sähköpostissa vastataan vain lehteä koskeviin asioihin.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.