Transsi ja muuntuneet tietoisuuden tilat

Transsissa on kyse meedion muuntuneesta tietoisuudentilasta, joka voi vaihdella kevyestä hiljentymisestä aina syvään, unenkaltaiseen tilaan, jolloin henkimaailmasta voidaan toimia suoraan meedion kautta. Syvässä transsissa ollessaan meedio voi välittää esimerkiksi filosofisia opetuksia, pitää puheita, laulaa tai parantaa. Syvässä transsissa oleva meedio ei itse ole täysin tietoinen tapahtumista ja sen vuoksi sekä yleisötilaisuuksissa että yksityisistunnoissa on paikalla henkilö, joka varmistaa tilaisuuden sujumisen ”turvallisesti”.

Transsissa henkimaailma ei valtaa meedion kehoa, vaan työskentely tapahtuu tietoisuuden ja mielen kontrolloidussa yhteistyössä meedion ja henkiolennon välillä.

Transsidemonstraatiossa meedion esiintyminen on hyvin luontevaa. Transsitilaan siirtyessään meedio tyhjentää mielensä, jolloin yhteys henkimaailmaan syntyy ja henkimaailma voi työskennellä meedion kautta.

Myös shamanistisessa työskentelyssä on kyse transsityöskentelystä. Transsiin päästäkseen shamaani käyttää usein apunaan shamaanirumpua. Shamaanirumpua ovat käyttäneet monet alkuperäiskansat kuten saamelaiset ja intiaanit. 

Useassa spiritualistisessa yhdistyksessä annetaan ohjausta transsityöskentelyyn ja niissä kokoontuu suljettuja transsipiirejä. Yhdistykset järjestävät myös transsidemonstraatiotilaisuuksia sekä transsiparannustilaisuuksia. Useassa yhdistyksessä annetaan ohjausta myös shamanistiseen transsityöskentelyyn. 

Henkimaailman kanssa työskennellessä, ja erityisesti transsityöskentelyssä meedion täytyy olla tasapainossa itsensä ja elämän kanssa. Myös meedion terveydentilan tulee olla soveltuva transsityöskentelyyn.