Mediumismi 

Mediumismi on tunnettu jo vanhoissa kulttuureissa. Esimerkiksi ennen Raamatun kuvaamaa aikaa egyptiläisessä kulttuurissa papit, tuon ajan hengelliset johtajat, toimivat parantajina. Heidän tehtävänään oli välittää parantavia voimia oman aikansa jumalilta.

 

Mediaalisen ja psyykkisen työskentelyn ero

Mediaalisella tasolla tietoa välitetään henkisiltä tasoilta, ns. henkimaailmasta. Tällöin viestin välittäjä, meedio, kykenee kertomaan, kuka viestiä tuo, kenelle se on tarkoitettu ja mikä on viestin sisältö.

Meedio saa tietoa virittäytymällä henkisille tasoille hyödyntäen mm. selvänäköisyyttä, selväkuuloisuutta tai selvätuntoisuutta.

Psyykkisellä tasolla työskentelystä tämä eroaa siten, että psyykikko lukee asioita telepaattisesti, ihmisen aurasta tai hänen esineisiin jättämästään energiavärähtelyistä (ns. psykometria). Hän voi olla satunnaisesti yhteydessä henkimaailmasta saatavaan tietoon, mutta jatkuvaa yhteyttä ei ole.


Mediaalisuuden eri muodot 

Mediumismi jaotellaan mentaaliseen ja fysikaaliseen mediumismiin. Mentaalisella tasolla tarkoitetaan lähinnä meedion ajatusten tasolla tapahtuvaa kommunikointia. Fysikaalisessa mediumismissa ilmenee puolestaan fyysisin aistein nähtäviä tai muuten kaikkien osallistujien koettavissa olevia ilmiöitä. 

Nykyisin yleisintä on työskentely mentaalisella tasolla. Tällöin meedion tietoisuuden taso on muuntunut suhteellisen kevyesti, ja hän kommunikoi omalla äänellään ja ilmaisutavallaan.

Kun meedion tietoisuuden taso muuntuu paljon, puhutaan transsista. Transsissa meedion oma tietoisuus syrjäytyy, ja henkiolennon tietoisuus tulee esille puheena tai viesteinä. Meedion olemus, puhetyyli ja ääni voivat muuttua huomattavasti.

Yleisömeediotilaisuuksista tutun viestienvälittämisen ohella mentaalista mediumismia ovat inspiraatio- tai automaattikirjoitus, inspiraatiopuheet, psykkinen taide (kuvataide tai musiikki) sekä transsi. Myös henkiparannus voidaan laskea mentaaliseen mediumismiin.

Fysikaalinen mediumismi oli spiritualismin alkuvaiheessa nykyistä selvästi yleisempää. Yksi esimerkki fysikaalisesta mediumismista on materialisaatio, jossa syvätranssissa olevasta meediosta erittyy ns. ektoplasmaa, josta muotoutuu mm. tunnistettava henkimaailman henkilö.

Fysikaalisia ilmiöitä ovat myös henkikirjoitus, transfiguraatio, telekinesia, apportit ja erilaiset ääni-ilmiöt. Tekstiä tai tilanteeseen kuulumattomia ääniä voi ilmetä myös TV:n, radion, tietokoneen tai puhelimen välityksellä. Valokuviin voi ilmestyä henkiolentoja tai energiamuodostelmia. Kaikki ilmentymät eivät kuitenkaan ole peräisin henkimaailmasta; ilmiöitä onkin tarkasteltava tervettä järkeä ja hyvää erottelukykyä käyttäen.


Lahjoja voi kehittää 

Spiritualistisessa liikkeessä on runsaan sadan vuoden aikana tietoisesti tutkittu ja opetettu käyttämään mediumistisia lahjoja. Suomen spiritualistisissa yhdistyksissä käytetään Englannista saatuja opetusmenetelmiä ja oppeja. Jäsenille on tarjolla systemaattisesti eteneviä kursseja henkisiin lahjoihin tutustumiseen ja niiden harjoitteluun. Monet suomalaiset spiritualistit ovat käyneet myös itse opiskelemassa mediumismia Englannissa.

Mediumistista herkkyyttä voi kehittää esimerkiksi mietiskelemällä ja meditoimalla yksin tai ryhmissä sekä kuuntelemalla rauhallista musiikkia säännöllisesti. Parhaisiin tuloksiin päästään ohjatulla säännöllisellä harjoituksella. Osallistuminen kehityspiiriin kehittää lahjoja turvallisesti ja pitkäjänteisesti.