Regressio on matka itseen

Regressio on matka itseen

Ohjatussa hypnoosissa ja transsikanavoidun henkioppaan ohjaamissa harjoitteissa olen saanut vahvimmat kokemukset entisistä elämistäni. Näissä ohjatuissa regressioissa olen pystynyt tavoittamaan muuntuneen tietoisuuden tilan niin, että olen kuin hypännyt aiempien elämieni elokuviin, niiden tapahtumiin ja tunnetiloihin. Nämä elämäni elokuvat ovat olleet niin yllättäviä ja erikoisia, että en pystyisi villeimmässä mielikuvituksessanikaan niitä luomaan.

Mitä regressiossa oikein tapahtuu, sitä kysyin kolmelta regressiota ohjaavalta spiritualistilta Ritva Lipolta (RL), Harriet Piekkolalta (HP) ja Maikku Jokela-Räsäseltä (MJ-R).

Mitä on regressio?

RL: Regressio tarkoittaa palaamista tiettyyn tapahtumaan. Mielen kanssa palataan tiedostamattomiin asioihin. Parhaimmillaan se on yksi keino tutustua itseensä.

MJ-R: Regressio on menemistä menneeseen. Se voi olla palaamista muutaman vuoden taakse nykyhetkestä tai lapsuuteen tai edelliseen elämään.

HP: Regressioistunto on meedion antamaa tietoa istunnossa, kun taas regressiomatkalla asiakas kulkee itse matkan.

MJ-R: Regressio-ohjauksessa ohjaaja ohjaa asiakasta tiettyyn tapahtumaan tai tunnetilaan.

Mitä menetelmiä käytät regressiossa?

HP: Käytän syvärentoutusta, ohjattua rentoutumista ja lyhyttä meditaatio-ohjausta. Näiden tarkoituksena on siirtää matkaajan ajatukset pois arjesta ja odotuksista sekä luoda turvallinen hetki omassa itsessään.

RL: Käytän rentoutusta ja itsetuntemuksen menetelmää. Musiikki on apuna kehon rentoutumisessa ja mielen hiljentymisessä. Näiden kautta asiakas antaa itselleen luvan matkalle.

MJ-R: Käytän ohjattua rentoutusta, syvärentoutusta ja mielikuvia, joilla valmistelen asiakkaan matkalle.

Miten regressiomatka tai -ohjaus etenee?

HP: Aluksi keskustelemme, miksi asiakas haluaa regressioon. Onko joku ihminen, tunne tai jokin muu asia, mikä häntä kiinnostaa tai asia, minkä hän haluaa selvittää? Minä en voi sitä selvittää, vaan hänen on itse käytävä asia kokemassa. Pyydämme ohjausta asiaan henkimaailmasta. Jokainen kerta on ainutlaatuinen ja olen itsekin ohjauksessa.

RL: Alkukeskustelun jälkeen, kun asiakas on selvittänyt, mitä hän haluaa regressiolta, siirrymme kehon rentouttamiseen ja mielen hiljentämiseen.

MJ-R: Regressio-ohjaus alkaa keskustelulla, jossa regressiossa käsiteltävien asioiden lisäksi tiedustelen asiakkaan sairauksia, kuten sydänvaivoja, jotka on otettava huomioon. Lisäksi kysyn lähisukulaisten nimiä, jotta pystyn paremmin seuraamaan asiakkaan tilannekatsausta regression aikana. Tämän jälkeen ohjaan hänet rentoutuneena sopivan mielikuvan kautta aikaisempaan tapahtumaan. Se voi olla tunneli, silta tai vene tai jokin muu siirtymämielikuva.

HP: Kun asiakas on rentoutunut, ohjaan häntä johonkin elämään. Teen kysymyksiä, mihin hän vastaa. Joskus hän ei halua vastata ääneen, vaan matkaa hiljaa itsessään, tämä on hänen oma päätöksensä. Olen kuitenkin "samalla langalla", joten olen hyvin tietoinen asioista, jos hän tarvitsee apua. Joskus käymme useammassa elämässä saman regressiomatkan aikana.

MJ-R: Regressio-ohjauksessa esitän asiakkaalle kysymyksiä siitä, mitä hän näkee, kokee tai tuntee. Ohjaan asiakasta antamaan anteeksi siinä tilanteessa, jossa on syntynyt esimerkiksi tunnelukko tai vääristynyt ajatusmalli tai muutoin rankka kokemus. Pyydän asiakasta ääneen sanoen antamaan anteeksi toiselle, mutta myös itselle siitä, että on kantanut sitä asiaa tai tunnetta mukanaan.

RL: Regressiomatkalla siirrytään menneeseen, usein tämän elämän lapsuuteen, ja voidaan tarvittaessa mennä johonkin aikaisempaan elämään, jos asian käsittely sitä edellyttää. Minä aktivoin asiakasta yksinkertaisilla kysymyksillä, kuten miten hän näkee itsensä tietyn ikäisenä, mitä muistikuvia nousee mieleen. Tai jos näen ihmisen mielessä esimerkiksi käärmeen, niin kysyn häneltä, mitä se käärme tarkoittaa. Ihminen on omassa tilassaan ja näkee itsessään tapahtumia ja kokee tunteita.

MJ-R: Regressio-ohjauksen lopuksi käyn asiakkaan kanssa läpi regressiokokemuksen sillä tavalla kuin hän itse sen haluaa. Ohjaajalle on erittäin palkitsevaa seurata, kuinka asiakas saa oivalluksia siitä, miksi tämä elämä menee näin.

Millaista tietoa regressiosta haetaan? Entä miten tätä tietoa voi hyödyntää tässä elämässä?

RL: Monet tulevat etsimään ymmärrystä ja ratkaisuja siihen, miksi käyttäytyy näin ja miksi elämä on näin.

HP: Joskus asiakas haluaa vain tietää, missä on aikaisemmin elänyt, ehkä jokin kulttuuri kiinnostaa erityisesti. Hän haluaa vahvistuksen asiasta.

HP: Tietoa voi etsiä kehon fyysisiin tuntemuksiin, joihin ei löydä selvyyttä. Menneen elämän kautta voi saada ymmärryksen tähän. Sielu muistaa tuntemuksien kautta asioita, eikä niiden tarvitse olla ainoastaan negatiivisia.

MJ-R: Aina ongelmat eivät ole isoja, vaan asiakas saattaa saada ahaa-elämyksen johonkin tiettyyn tapaan toimia tai reagoida. Hän saattaa esimerkiksi ymmärtää, miksi suuttuu joistakin asioista.

RL: Regressiomatka on tavalla tai toisella aina parantava. Yksi asiakkaani kärsi vakavista ruoka-aineallergioista ja häntä oli kyyditetty ambulanssilla sairaalaan oireiden vuoksi. Regressiomatkalla hänelle selvisi, että lapsena hän sai rakkautta äidiltään vain olleessaan sairaana. Kun hän ymmärsi, että äidin rakkauden kaipuu puhkaisi hänessä ruoka-aineallergiat, oireet katosivat.

HP: Meillä on erilaisia taitoja tai taipumuksia, joita emme ole opetelleet tässä elämässä. Regressiomatkalla voi vahvistaa osaamistaan ja hyödyntää näitä sielun taitoja ja tietoja.

RL: Kielitaito, mediaaliset ja ammatilliset taidot voivat seurata monen elämän ajan. Regressiossa voi aktivoida esimerkiksi kielitaitoaan. Kaikki kielet ovat sielutietoisuudessamme.

HP: Regressiossa erilaiset ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat saavat uuden näkökulman ja vahvistavat rakastamaan omaa itseämme. Kun asiakas kohtaa menneessä elämässä tämän elämän sieluja ja ymmärtää ehkä paremmin ihmisiä elämässään ja oman elämänsä ratkaisuja.

MJ-R: Esimerkiksi kuoleman edessä tai vaikean elämän aikana tehtyjä lupauksia voidaan purkaa pois aktiivisesti anteeksi antamalla itselle ja muille. Nämä lukot voivat olla myös vääristyneitä ajatusmalleja, joita on tarttunut esimerkiksi opettajilta ja vanhemmilta, ja niitä on voinut kantaa mukanaan pitkään. Anteeksianto on voimakas vapauttava voima ihmiselle.

RL: Asiakas saattaa oivaltaa, että on sielunsopimuksen mukaista syntyä tiettyyn perheeseen tai että on kerryttänyt tiettyä ominaisuutta monen elämän ajan.

HP: Tunnetilat, esimerkiksi pelko, voivat estää elämästä. Alkulähteen ymmärtämisen kautta voi auttaa itseä käsittelemällä asian.

Mitä regressiomatka edellyttää asiakkaalta? Entä voiko siihen liittyä jotain riskejä?

HP: Matkaajalta edellytetään avointa mieltä ja henkistä terveyttä. Ihminen käyttää vapaata tahtoaan tutkia omaa itseään.

RL: Ihmisellä on oma tahto, eikä häntä viedä väkisin mihinkään nykyisen tai entisen elämän tilanteeseen tai tunteeseen. Asiakas itse rakentaa rajat, mitä tunteita tai tapahtumia hän haluaa ja pystyy käsittelemään. Riski kasvaa, jos ohjaaja vie väkisin johonkin suuntaan ja ylittää näin asiakkaan vapaan valinnan.

MJ-R: Asiakkaan tulee olla suhteellisen terve fyysisesti ja psyykkisesti. Vaikeasti masentuneelle tai sydänsairautta potevalle en tee regressio-ohjausta, sillä regressiokokemukset voivat olla todella rajuja, kuten erittäin väkivaltainen elämä tai kuolema. Asiakkaan on kyettävä antautumaan mielikuvamatkalle ja osattava rentoutua. On asiakkaita, jotka eivät pääse regressiotilaan, koska he järkeilevät liikaa mielikuvamatkalla.

Mikä on sinun tehtäväsi regressiomatkalla?

HP: Luoda turvallinen hetki matkaajalle ohjaten häntä. Kaikki regressiot tapahtuvat valossa ja rakkaudessa ihmistä kunnioittaen ja opettaen, samalla opetetaan myös minua.

RL: Toimia kontrollerina, ettei asiakas kohtaa liian voimakasta kokemusta ja että hän pääsee siitä kokemuksesta eteenpäin. Kokemukset ovat todenmukaisia, eläviä tuntemuksia ja ne voivat olla todella voimakkaita, esimerkiksi sotakokemuksia. Meediona pystyn myös aistimaan sitä, mitä asiakas kokee ja näkee.

MJ-R: Tehtäväni on ohjata asiakas turvallisesti ajassa taaksepäin ja tuoda hänet turvallisesti takaisin nykyhetkeen. Tehtäväni on huolehtia siitä, että asiakas kokee olevansa täysin turvassa ja tarvittaessa autan häntä voimakkaassa kokemuksessa eteenpäin, esimerkiksi pyytäen ottamaan enkeliä kädestä. Autan ihmisiä antamaan itselleen ja muille anteeksi, ja näin autan ihmisiä itse avaamaan tunnelukkoja ja kasvamaan ihmisenä.

Teksti Maarit Heinonen