Kontemplaatio

Kontemplaatio (lat. contemplatio) tarkoittaa "katselemista", on mietiskelyn kolmas vaihe.

Ensimmäinen vaihe on keskittyminen, jossa keskitytään valittuun aiheeseen ja pidetään huomio siinä - se on asian tarkastelua sen perusteella, mitä siitä tiedetään tietoisen mielen avulla.

Toinen vaihe on varsinainen mietiskelyvaihe, jossa hiljennytään tarkastelemaan kohdetta sellaisenaan, tietoisen mielen ja tietoisuuden takana olevan tajunnan kanssa. Siinä saadaan intuitiivista, usein ilman sanoja saatua tietoa mietiskelyn kohteena olevasta asiasta. Tässä vaiheessa olemme yhteydessä henkiseen, ei vielä yhdistytä henkisen olemuspuolemme "Minän" kanssa.

Kontemplaatio, mietiskelyn kolmas vaihe, on tila, jossa lakkaamme ajattelemasta, tulemme yhdeksi kohteen kanssa. "Katselemme" mietiskelyn kohteena olevaa asiaa olemalla yhtä sen kanssa ja siinä käytämme tietoista mieltämme ylitajuisen avulla. Tietoisuutemme on laajentunut ja kun hiljennymme edelleen ja suuntaamme huomion omaan sisimpäämme, alempi tajuntamme ja mielemme yhdistyvät omaan henkiseen Itseen, korkeampaan tajuntaan, Ikuiseen Itseen. Näin saamme "Minä olen" kokemuksen.

Mietiskelyn neljäs vaihe on samadhi, jolla tarkoitetaan "yhteen ohjaamista" eli yhdistämistä (sam = yhteen ja adha = ohjata). Alempi tajunta on yhdistyneenä Korkeampaan tajuntaan eli Ikuiseen Itseen, mutta nyt tietoisuutemme on sulautunut universaaliseen tietoisuuteen ja yksilön tietoisuus tulee yhdeksi universaalisen Yli-Itsen kautta yhdeksi kaikkien muiden Itsen kanssa. Ensin sen voi kokea yhtenä tai useampana "huippukokemuksena" ja lopulta pysyvänä tilana eli valaistumisena.

Jokaisen mietiskelyhetken tulisi sisältää ainakin kaikki kolme vaihetta ja päättyä hiljaisuuteen ja mielen suuntaamiseen kohti henkisyyttä. Näin rakennetaan siltaa kohti henkisiä tasoja.