1. periaate: Jumala on Isämme, valo, voima ja rakkaus

Spiritualisteilla on seitsemän periaatetta, jotka muodostavat filosofiamme perustan. Tutkiessamme näitä periaatteita lähemmin huomaamme varmasti, kuinka ne liittyvät toinen toisiinsa, tarkoituksenaan auttaa ihmiskuntaa ja saada aikaan elämässämme henkinen herääminen. Tässä ja tulevissa artikkeleissa esittämäni ajatukset ovat henkilökohtaisia tulkintojani SNU:n (Spiritualists´ National Union) seitsemästä periaatteesta. Niitä ei ole kirjoitettu "evankeliumiksi", vaan ne on tarkoitettu kannustimiksi. Teille, jotka haluatte tietää enemmän, SNU on julkaissut kirjasen The Philosophy of Spiritualism, jossa käsitellään periaatteita yksityiskohtaisemmin.

Spiritualismi ei hyväksy ketään henkilöä pelastajaksi, vaan olemme itse itsemme pelastajia viidennen periaatteen mukaisesti (jokainen on henkilökohtaisesti vastuussa teoistaan). Omat ajatuksemme ja tekomme ovat viime kädessä itsemme vastuulla, koska ne ovat meidän luomuksiamme. Siksi meidän täytyy selvittää ne itse.

Kuitenkaan inkarnoituneina henkisieluina emme koskaan ole yksin. Me olemme henkisieluja meissä olevan jumalaisen kipinän ansiosta. Oma henkisielumme (spirit) työskentelee ja elää fyysisessä kehossamme. Tuon prosessin kautta emme ole suinkaan Jumalia, vaan Jumalan kuvia. Tämä voima edustaa kaikkea mikä on hyvää ja puhdasta ja tuo toivoa kaikille tarvitseville - huolimatta heidän uskonnollisesta suuntautumisestaan, varallisuudestaan tai elämäntyylistään. Tässä kohdassa ensimmäinen periaate alkaa toimia. Kaikkivaltias on rakkauden Jumala, joka ei tunne uskontunnustusta tai dogmeja, vaan elää kaikessa, mikä on puhdasta.

Voimme olla "Jumalan kaltaisia" ollessamme täällä fyysisessä maailmassa, ja rukouksen voiman välityksellä olemme vuorovaikutuksessa Jumalan hengen tietoisuuden kanssa, joka on jumalainen vanhempamme. Voiman sisin olemus ei elä henkisielussa yksilönä, vaan suurena tietoisuutena, joka elää kaikessa elollisessa - ihmisissä, eläimissä, kasveissa, mineraaleissa tai diskarnoituneessa1 henkitietoisuudessa. Tämä voima elää luonnon lakien mukaan etsien harmoniaa ja tasapainoa kaikessa.

Viime vuosina olemme nähneet, kuinka ihminen on toiminut luontoa vastaan (esim. ilmaston lämpeneminen). Ihminen on tullut tietoiseksi seurauksista ja etsii keinoja korjata menneisyyden erheet. Tämä on Jumalan tapa näyttää maailmalle, kuinka jumalainen vanhempi voi johtaa meitä suurempaan tietoisuuteen. Ihminen voi luulla, että hänen oma fyysinen älynsä yksistään tekee töitä, vaikka tosiasiassa taustalle on Sieluhengen (spirit) syvällinen vaikutus.

Kun alamme hyväksyä, että inkarnoituneen henkisielun ja Jumal´voiman välillä on vuorovaikutus, elämämme saa uuden tarkoituksen. Henkisielumme oma tahto tulee voimakkaammin esille fyysisessä elämässämme. Emme ole enää suljettuina negatiivisuuteen, vaan elämme oman henki-itsemme kautta, ja näemme kaiken selkeämmin. Jumalan avulla oma henkisielumme herkistyy, jolloin otamme valtavan askeleen tiellämme kohti suurempaa tietoisuutta.

Inkarnoituneen henkisielun tulee nähdä itsensä osana suurta armeijaa - jonka tarkoituksena ei ole sota tai tuhoaminen - ja sallia ensimmäisen periaatteen hengittää ja tuoda toivoa olemassaolonsa kautta. Jumalan tarkoitus on silloin suoda yksilölle mahdollisuus arvioida uudelleen ja nähdä, mitä on kaiken kuonan takana. Ympärillä olevat ihmiset kiinnostuvat elämänkatsomuksestasi ja - jos he ovat valmiit - alkavat soveltaa sitä itseensä. Näin Jumala toimii, taka-alalla sekä elämän syrjäkujilla että sen valtateillä. Kun ihmiskunta alkaa elää henkisesti kehittyneinä sieluina, kaikki itsekkäät halut tulevat häviämään ja vaikeudet nähdään sielun mahdollisuutena edistyä.

Fyysinen maailma ei ole täydellinen, eikä koskaan ole sellaiseksi luotukaan. Jos näin olisi, kuinka voisimme kehittyä? Toisin kuin fyysinen vanhempi, Jumala ei voi sekaantua olemassaoloomme, vaan osoittaa meille päivittäin, että Hän on kaikkialla ja kaikessa läsnä. Jumala ei ole mies tai nainen vaan Iänkaikkinen Henki, joka auttaa meitä jatkuvasti puhdistamaan henkistä itseämme.

Andrew Jackson Davis käsitti Jumalan iankaikkisena henkenä. Hän ymmärsi, että ihminen on tuon hengen yksilöitymä, joka inkarnoituu ja jatkaa olemista myös fyysisen kuoleman jälkeen. Henkisieluna olet Jumalasta lähtöisin oleva pienen pieni kipinä ja heijastat Jumalan valoa. Henkisielusi tarvitsee elää fyysinen elämä, ymmärtää tietyt asiat ja oppiläksyt. Jos Jumala voitaisiin ajatella timanttina, henkisielu olisi yksi sen viiste. Tämä henkisielu on tullut maailmaan oppimaan ja elämään fyysisessä kehossa. Juuri tuo prosessi tulee silloin "kiillottamaan" timantin viisteen. Kun matkamme maan päällä on lopussa ja palaamme sinne mistä tulimme, lisäämme sen loistoa ja kauneutta.

Ensimmäinen periaate valaisee tätä voimaa, jolle on läpi historian annettu eri nimiä ja identiteettejä. Tärkeää ei ole se, millä nimellä voimaa kutsutaan, vaan tapa, jolla se on ymmärretty ja eletty. Muista, että mitä uskontoa seuraatkaan, se on ihmisen luoma. Sen sijaan henkisielusi on Jumalan antama.

Teksti Matthew Smith

Käännös Virve Nygren ja Riitta Lehtiniemi

1discarnate = ilman fyysistä kehoa, ruumiiton

The Philosophy of Spiritualism -julkaisua voi tilata osoitteesta:

http://www.psychicnews.org.uk/