Spiritualistisen filosofian täydentävä kurssi

HELSINGISSÄ ELOKUUSSA 2017

Kurssi alkaa torstaina 31.8.2017 klo 18-20, toinen kurssipäivä on torstai 14.9., yhteensä 4 h. Ohjaajana Marjut Hjelt.

Valtakunnalliseen kurssikaavioon kuuluva kurssi, jonka aikana verrataan spiritualismia suuriin maailmanuskontoihin ja joihinkin henkisiin maailmankatsomuksiin.

Spiritualistinen maailmankatsomus perustuu kaikkialla maailmassa seitsemään periaatteeseen, jotka saatiin henkimaailmasta 1860-luvulla. Periaatteet ovat edelleen ajankohtaisia, vaikka niiden sisältö voi painottua eri aikoina eri tavalla. Kurssilla pohditaan mm. Jumalan olemusta, tasa-arvoa, sielun kehitystä, yhteyttä henkimaailmaan ja henkilökohtaisen vastuun merkitystä. Koska kyse on filosofiasta, kurssilla paneudutaan keskustelujen ja harjoitusten avulla omaan ajatteluun eikä tarjota valmiita opinkappaleita.

Jos olet suorittanut Spiritualistisen filosofian peruskurssin ja saanut siitä todistuksen sekä osallistut nyt koko kurssille
(31.8. ja 14.9.), niin saat kurssista todistuksen.
Peruskurssin käymättömät ja muuten asiasta kiinnostuneet voivat myös osallistua joko yhteen tai kahteen kurssi-iltaan.

Osallistumismaksu on 20/24 € per kerta. Maksuun sisältyy kurssilla tarvittava materiaali ja kahvi/tee.

Ilmoittautuminen sekä maksu 1. kurssipäivälle 23.8.2017 mennessä ja 2. kurssipäivälle 6.9. mennessä.

Ilmoittautuminen päivystysaikana, puh: 044 7700695 (älä jätä viestiä) tai hesaspiri@gmail.com:
ilmoita nimesi, puhelinnumerosi, kurssin nimi ja minkä seuran jäsen olet.