Tieteellisesti todistamatonta

Monet spiritualistit uskovat vahvasti jälleensyntymiseen, toiset taas eivät pidä asiaa niinkään olennaisena, kun kerran spiritualismin tärkeimpänä tehtävänä on todistaa elämän jatkumisesta fyysisen kehon kuoleman jälkeen. Jotkut spiritualistit taas kokevat koko asian pikemminkin idän uskontoihin kuuluvana todistamattomana uskona, jota ei tulisi lainkaan sekoittaa spiritualismiin ja kristinuskoon.

Mentaalisen ja fysikaalisen mediumismin, sekä instrumentaalisen transkommunikation kautta on onnistuttu varsin hyvin todistamaan elämän ikuisuudesta. Jos jälleensyntyminen on totta, se on ainakin tieteellisesti erittäin vaikeasti todistettavissa.

Mielipiteet jakautuvat

Ensimmäisen Suomen vierailunsa aikana vuonna 1984 kertoi nyt jo itsekin näkymättömään todellisuuteen siirtynyt maailmankuulu psyykkinen taiteilija Coral Polge ystävästään, joka oli kovasti kaivannut tietoa edellisestä elämästään. Hän kävi seitsemän eri "edellisten elämien asiantuntijan" luona saamassa luentaa omasta menneisyydestään. Jokainen heistä antoi keskenään täysin erilaiset tiedot Coralin ystävälle hänen edellisestä elämästään!

Näin on käynyt useille meistä, jotka olemme vuosikymmenten saatossa vastaanottaneet eri meedioiden kautta "tietoa" menneisyydestämme. Asiasta saadaan yleensä liian ristiriitaista tietoa, jotta siihen olisi edes suurempaa mielenkiintoa paneutua.

ISF:n (International Spiritualist Federation) entisellä puheenjohtajalla Robin Stevensillä, joka nyt on jo itsekin siirtynyt henkimaailmaan, oli erittäin kielteinen suhtautuminen koko jälleensyntymiskysymykseen. Keskustelimme hänen ensimmäisen Suomen vierailunsa aikana huhtikuussa 1982 keittiöpöytämme ääressä kyseisestä asiasta kello kahteen aamulla, emmekä luonnollisestikaan päässeet asiasta minkäänlaiseen yhteisymmärrykseen. Itselläni oli siihen aikaan myönteinen näkemys jälleensyntymisestä, Robinilla taas kielteinen.

Mistä sitten on kysymys niissä moninaisissa tarinoissa, joissa varsinkin lapset muistavat asioita, jotka on liitetty heidän "entiseen elämäänsä"? Mistä he ovat tämän kaiken hyvinkin yksityiskohtaisen ja tarkasti paikkansapitävän tiedon saaneet? Poimivatko he tiedostamattomasti tämän tietonsa henkimaailmasta tai maailmankaikkeuden muistieetteristä, johon ovat tallentuneina kaikki ne asiat, jotka ovat maailmankaikkeudessa joskus tapahtuneet? Tämän kaiken tiedon ei välttämättä tarvitse vielä merkitä sitä, että se varmuudella olisi heijastetta nimenomaan heidän omasta menneisyydestään.

Henkioppaiden vastauksia

Kun fysikaalisen meedion Colin Fryn oppaalta Felixiltä kysyttiin meedion Suomen vierailun aikana pidetyssä istunnossa, mitä mieltä hän oli jälleensyntymisestä, vastasi Felix siihen seuraavasti: "Teillä on vain yksi elämä maan päällä. Jotkut muistavat 'entisiä elämiään', mutta ne eivät ole heidän elämiään, vaan muistoja niiden elämästä, jotka ovat kiintyneitä heihin." Tämän saamamme selvityksen perusteella oppaamme ja muut meihin kiintyneet henkiolennot olisivat siis ajatuksineen niin lähellä meitä, että jotkut meistä voivat poimia heidän ajatusmaailmastaan muistikuvia, joita pitävät visioina omasta menneisyydestään. 

Kirjailijan ja spiritualismin tutkijan Arthur Findlayn aikanaan maineikkaan fysikaalisen meedion John Sloanin henkioppaalle esittämä kysymys kuului: "Synnymmekö me uudestaan maan päälle?" Oppaan vastaus kuului selkeänä, hänen meediosta riippumattoman suoran äänen kautta: "Siihen kysymykseen minun on vaikeata vastata. En ole koskaan tavannut ketään, joka olisi syntynyt uudestaan. Minä siirryin monta vuotta sitten tälle puolelle, ja täällä elää henkiolentoja, jotka olivat tuhansia vuosia sitten maan päällä. Muuta en voi sanoa, sillä en tiedä sitä." Erittäin selkeä vastaus heidän maailmastaan, jossa todennäköisesti on kuitenkin enemmän tietoa, kuin vain meidän maailmamme luuloja ja mielipiteitä näistä ikuisuusasioista. 

Samaa mieltä on myös eräs fysikaalisen meedion Stewart Alexanderin oppaista, Walter Stinson; hän ei ole tietoinen sellaisesta asiasta kuin jälleensyntyminen. Fysikaalisten meedioiden oppailla näyttää olevan keskenään hyvin samanlaiset näkemykset ja täysin erilaiset, kuin mitä saamme vastaanottaa mentaalisten meedioiden kautta.

Tieto elämästä ristiriitaista

Yksi 1800-luvun kuuluisimmista fysikaalisista meedioista Daniel Dunglas Home, joka tuli tunnetuksi nimenomaan kirkkaassa päivänvalossa pidetyistä levitaatioesityksistään, tutki myös jälleensyntymisen mahdollisuutta. Hän oli tavannut mm. 20 henkilöä, jotka "tiesivät" olleensa edellisessä elämässään Aleksanteri Suuri. Huvittavia piirteitä on esiintynyt muidenkin tutkijoiden työssä, kun he ovat törmänneet lukuisiin Kleopatrana tai Napoleonina eläneisiin henkilöihin. Maailmalla tunnetaan myös toistasataa teosofisen seuran perustajan H.B. Blavatskyn inkarnaatiota!

Instrumentaalisen transkommunikaation kanssa työskentelevä luxemburgilainen aviopari Maggy ja Jules Harsch-Fischbach saivat oman yhteyslaitteistonsa kautta sanoman, jossa heille ilmoittautunut kommunikaattori kertoi hänellä olevan mukanaan henkiolento, joka oli elänyt maan päällä ennen jääkautta. Jälleensyntymiä kerrotaan yleensä kyllä tapahtuviksi huomattavasti useammin kuin kymmenien tuhansien vuosien välein!

Useinhan saimme varsinkin Svea Richnaun yleisötilaisuuksissa kuulla, kuinka jonkun paikallaolijan henkimaailmaan lähiaikoina siirtynyt omainen oli jo syntynyt uudestaan ja usein vielä samaan perheeseen. Antroposofisen liikkeen perustajan Rudolf Steinerin mukaan jälleensyntymien välinen aika on yleensä noin 1000 vuotta! Aikamoisia poikkeamia näissä "totuuksissa".

Helmikuussa 2004 halusin itse kokeilla, voitaisiinko minun edellisestä elämästäni saada tietoa hypnoosin kautta. Varasin ajan edellisiin elämiin erikoistuneelta hypnoterapeutti Heljä Suuronen-Geibiltä. Makasin hänen olohuoneensa sohvalla ja kerroin Heljälle hypnoosin aikana mieleeni nousseista visioista. Parituntinen sessio nauhoitettiin kokonaisuudessaan. Terapeutti oli niin innoissaan hänelle kertomistani mielikuvista, että pyysi minua tulemaan uudestaan vastaavanlaiseen tilaisuuteen. Kertoi sen olevan minulle jopa maksuton. En mennyt.

Englannin spiritualistien liitto (Spiritualists' National Union) kieltää meedioitaan puhumasta yleisödemonstraatioissa ja kirkoissaan jälleensyntymisestä, koska asiaa ei ole voitu täysin todistaa eikä kyseinen tehtävä kuulu liiton mielestä meedion toimenkuvaan. Meedion tehtävään kuuluu ainoastaan tuoda mahdollisimman vakuuttavaa näyttöä siitä, että kuolemaa ei todellakaan ole ja samalla tuoda myös lohtua sureville jälkeenjääneille.

Henkimaailmaan 88-vuotiaana siirtynyt Virginian yliopiston professori Ian Stevenson dokumentoi ja tutki useita satoja väitettyjä jälleensyntymistapauksia, joissa pieni lapsi näytti muistavan edellisen elämänsä. Stevenson oli itse kuitenkin sitä mieltä, että tutkimusta olisi tarvittu huomattavasti enemmän ennen kuin ilmiön todellisesta luonteesta olisi voitu tieteellisessä mielessä sanoa mitään. Jälleensyntymisestä ei ole tieteellistä näyttöä.

Raamatun vaiettu tieto

Jälleensyntyminen ei kenties ole koskaan kuulunut Raamatun opetuksiin. Se, että jotkut kristillisetkin yhteisöt uskoivat joskus satoja vuosia sitten jälleensyntymiseen ja että asian kannattajat julistettiin kirkonkiroukseen Konstantinopolin kirkolliskokouksessa vuonna 553, ei vielä todista mitenkään jälleensyntymisen kuuluneen Pyhän Kirjan lukuihin. Se, että jotkut haluavat näin uskoa, ei vielä todista asiaa oikeaksi.

Väitetäänhän myös, että Raamatusta löytyy ainakin 15 000 tahallista virhettä, jos nykyisiä tekstejä verrataan alkuperäisiin. Ainakin Qumranin kirjasta selviää, että keväällä 1947 Kuolleenmeren pohjoispäässä tehdyt Vanhan Testamentin kirjalöydöt ovat hyvinkin yhtäpitäviä nykyraamattumme tekstien kanssa. Näin saattaa olla asia muidenkin Pyhän Kirjan kirjoitusten suhteen. Väitteet väärennöksistä ovat todistamattomia asioita, eikä niille näin ollen kannata antaa suurtakaan merkitystä, kuten ei yleensäkään todistamattomille asioille.

Suuresti arvostamaltani, parapsykologisiin kysymyksiin vankasti paneutuneelta ja nyt jo korkeampiin maailmoihin siirtyneeltä Helsingin Lauttasaaren kirkkoherra Voitto Virolta lokakuussa 1977 vastaanottamassani kirjeessä hän muun muassa toteaa: "Minulle kysymys jälleensyntymisestä ei ole tullut henkilökohtaiseksi. Jos se on totuus, tällä hetkellä se tuntuisi olevan hyvin rasittava totuus, kun tämä yksikin elämä joskus on niin ahdistava, että ei oikein tunnu jaksavan, eikä oikein jaksa kuvitella, että se kummasti paranisi uudella yrittämällä, paitsi tietenkin, jos on riittävää näyttöä siitä, että jälleensyntyminen on totuus. Mitä enemmän olen yrittänyt perehtyä muihin uskontoihin, sitä suuremmaksi Kristuksen sisimmän kirkkaus on tullut."

Itse olen tullut pohdinnoissani juuri vastaavanlaisiin  ajatuksiin ja olen palannut siihen ajattelutapaan, jota yli neljäkymmentä vuotta sitten edustin. Fyysisen kehomme kuoltua elämme ajattomuudessa ikuisesti eritasoisissa Jumalan taivas- tai henkimaailmoissa, millaista nimeä sitten haluammekin niistä käyttää.

Teksti Georg Lindström