Henkinen kehitys 3-4/2020

Toimitukselta
Pääkirjoitus
Instrumentaalisen transkommunikaationpioneeri Marcello Bacci
Spiritualistista toimintaa Oulussa jo 40 vuotta
Äänioivalluksia
Kesäseminaarin ilmoittautuminen
Luettua
Kolumni
Uranus opastaa
Muistokirjoitus: Anne Govenius-Thim
Kurssit
Yhdistykset