Henkinen kehitys 1/2019

Toimitukselta
Pääkirjoitus
Kolumni
Herkkyysharjoituksia
Matka, jota ei voinut jättää tekemättä
Spiritualismin periaatteet. Tulkintoja ja käytäntöjä
Kesäseminaari
Muistokirjoitus: Irma Weisen
Arkielämää ja valoilmiöitä
Muistokirjoitus: Christina Walli
Yhdistykset